titulka primatorkaPrimátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová dne 24. června v Brožíkově sále Staroměstské radnice předala strážníkům MP Praha věrnostní stužky, které jsou udělovány za 15 a 20 nepřetržitých let ve službě. 
VIDEO

Společně s ní se stužkování strážníků zúčastnil také radní Libor Hadrava a ředitel Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduard Šuster.
 „Vytrvat 15 či 20 let v jednom zaměstnaneckém poměru je z dnešního pohledu cosi zcela mimořádného. Setrvat pak navíc takovou dobu v povolání, které je vlastně nepřetržitou službou druhým, si od každého z vás jistě vyžádalo nemalé nasazení i oběti. Jsem proto nesmírně ráda, že vám dnes mohu osobně za vaši dlouholetou službu vyjádřit svůj neskonalý obdiv a nanejvýš zasloužené uznání,“
uvedla mimo jiné ve svém projevu primátorka.

 

Zdroj: tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy, foto: MP Praha
VIDEOVložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web listopad

V novém čísle se ohlédneme formou vzpomínek našich zaměstnanců na listopadové události roku 1989, dále v rubrice Historie vám nabízíme exkurzi do tábora Vojna u Příbrami, ukážeme vám práci našich kolegů u MP Rakovník a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)