vojaci titulkaO konvoji americké armády a jeho průjezdu přes naše území bylo v průběhu několika minulých dnů publikováno už mnoho.

My vám přiblížíme jeho pražskou zastávku prostřednictvím součinnostní akce Městské policie hl. m. Prahy s Policií ČR a Vojenskou policií. Oficiální název akce zní Operation Dragoon Ride. Zajišťující bezpečnostní složky měly zejména tyto úkoly: zabezpečování průjezdnosti komunikací na celé trase, zvláště pak příjezdových komunikací ke kasárnám Ruzyně, sledování odložených předmětů a zajištění nočních kontrol v přilehlých ulicích. Ty byly zaměřeny na prověřování závadových osob nebo možného neoprávněného vstupu do prostor kasáren přes oplocení.


Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web listopad

V novém čísle se ohlédneme formou vzpomínek našich zaměstnanců na listopadové události roku 1989, dále v rubrice Historie vám nabízíme exkurzi do tábora Vojna u Příbrami, ukážeme vám práci našich kolegů u MP Rakovník a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)