MG 8876V úterý 20. ledna 2015 přišli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady strážníci Městské policie hlavního města Prahy, aby dobrovolně darovali krev.

Již sedmnáctým rokem pokračuje městská policie v tradici, jejímž smyslem je podpořit dobrou věc. V rámci letošní akce se dostavilo více jak 50 strážníků, přičemž mnoho z nich je navíc i v registru dárců kostní dřeně. Sami strážníci říkají: „Kdokoli může darovat život! Pomáhejte s námi!“ Mezi samotnými dárci byl i ředitel městské policie Ing. Eduard Šuster, který se připojil se slovy: „Jsem rád, že se každý rok počet dobrovolných dárců z řad městské policie zvyšuje. Dnes a denně se v rámci svých pracovních povinností strážníci setkávají s případy, kdy každá darovaná kapka krve může zachránit život.“ Darovaná krev však není určena pouze k transfuzím, ale je základním zdrojem pro přípravu celé řady léčiv. Kolik lidí je nemocných leukemií či s poruchami srážlivosti krve? Jistě řečnická otázka. A právě proto můžeme hovořit o smysluplném dárcovství.

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web listopad

V novém čísle se ohlédneme formou vzpomínek našich zaměstnanců na listopadové události roku 1989, dále v rubrice Historie vám nabízíme exkurzi do tábora Vojna u Příbrami, ukážeme vám práci našich kolegů u MP Rakovník a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)