Dětské cetrum strážníci z Prahy 4 3Včera v dopoledních hodinách předali zástupci strážníků městské policie ředitelce Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou terapií dar zakoupený z finanční sbírky, kterou mezi sebou uspořádali v rámci obvodního ředitelství v Praze 4.

Strážníci takto spolupracují s dětským centrem již čtvrtým rokem. Věcné dary nakupují vždy podle požadavků vedení dětského centra. Jedná se o věci denní potřeby, kterých zde mají permanentní nedostatek. Letos strážníci nakoupili vlhčené ubrousky a dětské olejíčky za bezmála 13 tisíc korun. Zatím se jedná historicky o nejvyšší částku, kterou v předvánočním čase mezi sebou vybrali. Předávání dárků se též zúčastnili i dva malí obyvatelé dětského centra Dominik a Milan. V současné době je v dětském centru 80 dětí ve věku od narození do 4 let.

V pět hodin odpoledne pak rozsvítili světla na vánočním stromečku strážníci z Prahy 1. Na služebnu  v ulici Lodecká pozvali děti z Dětského domova Krásná Lípa, aby dvaadvaceti dětem ve věku 3 až 18 let předali vánoční dárky, na které se složili. Strážníci pro děti taktéž připravili klasickou štědrovečerní večeři. S tímto dětským domovem začali strážníci pražské městské policie spolupracovat letošní rok. Dnes večer budou v rozdávání dárků ještě pokračovat. Druhou štědrovečerní večeři připravují pro děti z Dětského domova Sázava, nad kterým převzali patronát již před 13 lety. Spoustu dětí tak strážníci viděli vyrůstat od 3 let až po jejich dospělost a vzniklo mezi nimi velmi silné pouto. Vánoční dárky v celkové hodnotě 40 tisíc korun tak rozdělí mezi děti ze dvou dětských domovů. Kromě krásných Vánoc strážníci pro děti připravují každý rok též letní dětský tábor.Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web listopad

V novém čísle se ohlédneme formou vzpomínek našich zaměstnanců na listopadové události roku 1989, dále v rubrice Historie vám nabízíme exkurzi do tábora Vojna u Příbrami, ukážeme vám práci našich kolegů u MP Rakovník a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)