46667941 2002794519796278 7894507227032059904 oPražská městská policie se důrazně ohrazuje proti tiskové zprávě ředitele neziskové organizace NADĚJE Jana Kadlece – naši strážníci nikoho nenapadli, natož brutálně, ani nezjišťovali nezákonné informace o klientech centra. Jednali v rámci svých zákonných pravomocí. Při zákroku byli řádně označeni identifikačními čísly.

Dvoučlenná hlídka strážníků měla za úkol doručit písemnost Obvodního soudu pro Prahu 4 do vlastních rukou osobě, která se dle doručovací adresy nachází v centru sociální pomoci NADĚJE, ulice U Bulhara 46, Praha 1. Při příjezdu hlídky na místo se zde nacházelo několik osob. Na otázku strážníků, zda je v centru přítomna osoba, které má být písemnost doručena, nereagovaly a odmítly se strážníky jakkoli komunikovat. Po chvíli se jim podařilo vyhledat zaměstnance centra NADĚJE, který je uvítal slovy: „Co tady děláš ty vole? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímaj.“ Hlídka, aby předešla možnému vyhrocení situace ze strany postávajících osob, vyzvala dotyčného zaměstnance, aby pokračoval v řešení celé záležitosti vně budovy. Výzvě strážníků zaměstnanec centra vyhověl. Ale ve svém agresivním verbálním napadání vůči strážníkům pokračoval i venku: „I kdyby tady někdo byl, vám to neřeknu. Znáte hovno, naučte se zákony. Stejně jsem úplně nekompetentní a vy si to odnesete. Dej mi číslo. Tady sou všude klienti, ti to viděj.“ V průběhu komunikace zaměstnanec sociálního centra neustále zvyšoval hlas a celý se třásl. Hlídka se proti jeho chování ohradila a vyzvala ho, aby se choval slušně. Jeho vyjádření o nekompetentnosti tedy akceptovala a tímto považovala úkon za ukončený. Poté nasedla do vozidla a odjížděla z místa. Dotyčný zaměstnanec vozidlo doběhl a při tom na ně křičel: „Dej mi číslo vole, kam jedete volové, to si odneseš.“ Několikrát při tom udeřil rukou do služebního vozidla a pokoušel se otevřít dveře u spolujezdce. Na opakovanou zákonnou výzvu muž nereagoval a ve svém jednání dále pokračoval. Hlídka tedy muže vyzvala, ať zanechá svého jednání, navíc s výzvou k prokázání totožnosti.  Pokud výzvě nevyhoví, bude předveden na Policii ČR.  Ani na tuto výzvu dotyčný nereagoval a pokusil se z místa odejít. Hlídka proto využila svého zákonného oprávnění a proti muži použila donucovací prostředky – hmaty, chvaty a pouta. Při zákroku byli strážníci upozorněni dalšími zaměstnanci centra, že takovéto chování dotyčného zaměstnance je bohužel standardní. Následně hlídka muže předvedla na místní oddělení Policie ČR, Praha 1. Po zjištění totožnosti mu byla na služebně policie sejmuta pouta. Přestože neměl žádná viditelná zranění, bylo mu nabídnuto lékařské ošetření, které je nabídnuto každému v případě použití donucovacích prostředků. To předváděný ale odmítl. Poté byl nezraněn a se všemi věcmi propuštěn ze služebny. Jeho přestupkovým jednáním se bude dále zabývat správní orgán. Strážníci oznámili podezření ze spáchání těchto přestupků: neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Strážníci měli po celou dobu jednání i následného zákroku na stejnokroji viditelně umístěno identifikační číslo. Nijak si ho nezakrývali, zaměstnanec si je naopak vyfotil na mobilní telefon. Strážníci se na místě nacházeli opakovaně z důvodu plnění úkolů (§ 62 odst. 1 trestního řádu) a pokoušeli se doručit písemnost, kterou bylo nutné předat z důvodu probíhajících úkonů v trestním řízení. Je otázkou, zda odmítnutí komunikace ze strany pracovníka neziskové organizace NADĚJE bylo realizací povinnosti mlčenlivosti dle zákona o sociálních službách (§100), kdy mají zachovat mlčenlivost o údajích dotčených osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, nebo se jednalo o nepochopitelnou hysterickou reakci pracovníka neziskové organizace NADĚJE. Strážníci na místě totiž žádné konkrétní údaje o osobě nepožadovali, neboť jim byly známy, a pouze se dotazovali na její přítomnost na místě,

Závěrem bychom se znovu rádi ohradili proti tvrzení ředitele oblastní pobočky NADĚJE Jana Kadlece. Naši strážníci na místě postupovali profesionálně, v souladu se zákonem, nikoho verbálně ani fyzicky nenapadli. Naopak se snažili situaci vyhrocenou zaměstnancem NADĚJE co nejrychleji ukončit. Není pravdou, že by si „frustrovaní strážníci“ vylévali zlost na zaměstnancích NADĚJE, ani na jejich klientech. Strážníci městské policie jsou s lidmi bez domova v každodenním kontaktu. Ne jednou jim poskytli pomoc, ne jednou zachránili život. Dlouhodobě spolupracují s Centrem sociálních služeb Praha, Červeným křížem, Armádou spásy a dalšími neziskovými organizacemi. Doporučujeme tedy řediteli sociálního centra NADĚJE Janu Kadlecovi pro příště vážit slova. Jeho slova totiž dehonestují práci našich strážníků velmi zásadním způsobem. S ohledem na uvedené a ve snaze zabránit další bezdůvodné dehonestaci, se hodlá městská policie proti nepravdivému nařčení bránit.

 

Původní tiskovou zprávu zveřejňujeme níže:

Praha, 11. června 2019 - Strážníci Městské policie brutálně napadli sociálního pracovníka neziskové organizace NADĚJE poté, co jim odmítl sdělit informace o klientech organizace, protože mu to zakazuje zákon.

K incidentu došlo v neděli 9. června v denním centru NADĚJE pro lidi bez domova v Praze. Městští strážníci podle přítomných svědků začali zaměstnance osočovat a verbálně vulgárně napadat, když jim odmítl poskytnout informace o klientech. Současně vulgárně hovořili o zaměstnancích NADĚJE a klientech. Muž je požádal o služební čísla. To policisté odmítli, zakrývali si je rukou. Muž tedy vyšel ven, aby si vyfotografoval SPZ policejního vozu. Policisté ho před očima svědků srazili za jízdy otevřenými dveřmi auta, zaklekli na něj a v poutech odvezli na služebnu. Muž je v pracovní neschopnosti.

„Policie útočí na naše zaměstnance za dodržování zákona. Zaměstnanci, kteří vykonávají obtížnou a často rizikovou práci s lidmi bez domova, se musí ještě bránit nevoli některých policistů," uvedl oblastní ředitel NADĚJE Jan Kadlec.

NADĚJE podle zákona o sociálních službách a nařízení GDPR nesmí poskytovat informace o svých klientech. K tomu má výklad Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. „Někteří policisté se však s tímto faktem nehodlají smířit. Doposud pouze verbálně útočili na naše zaměstnance. Ti se vždy snažili tyto situace ustát. Nechceme s Policií vyvolávat konflikt, ale to, čeho se nyní dopustili strážníci Městské policie už přesáhlo veškeré hranice slušnosti," doplnil Jan Kadlec.

"Rozumíme frustraci policistů - potřebují informace o lidech, kteří jsou našimi klienty. Pro policisty je časově a administrativně náročné vyřídit si pro uvedený účel soudní příkaz. Výklad Ministerstva práce a sociálních věcí je však velice striktní. Nyní se tak nacházíme v situaci, kdy žádné informace nemůžeme podat. Ministerstvo vnitra výklad potvrdilo. Vznikající bezmoc však někteří policisté nezvládají a vylévají si zlost na zaměstnancích, kteří s tím nemohou nic dělat.“

NADĚJE nyní konzultuje další postup se svým právníkem. „Důležité je, aby se naši zaměstnanci cítili bezpečně a mohli dělat to, co je náplní jejich práce - pomáhat lidem bez domova,“ uvedl Jan Kadlec. 

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka prosinec web

V novém čísle našeho časopisu vám přinášíme reportáž z Obvodního ředitelství Praha 10, dále se podíváme na problematiku padělání parkovacích karet pro „invalidy“, můžete si přečíst o vzniku a focení nového kalendáře MP Praha s Miss ČR a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)