MG 6237 Strážníci Městské policie Praha se zúčastnili taktického cvičení složek IZS  - METRO 2014

Dnes v časných ranních hodinách se uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému „METRO 2014“. Cílem cvičení bylo procvičit připravenost a nasazení složek Integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací, bezprostředně po uskutečněném chemickém útoku v metru.
V rámci tohoto cvičení bylo nasazeno bezmála 100 strážníků Městské policie Praha, kteří v rámci součinnosti s Policií ČR, zajišťovali zejména okolí zasažených stanice metra proti vstupu nepovolaných osob, střežili výdechy větracích šachet stanic metra a prováděli dohled u pražských nemocnic, kde probíhala dekontaminace osob. Motorizované hlídky strážníků Městské policie Praha pak zajišťovaly doprovod autobusům rozvážejících pacienty zasažené při chemickém útoku do vybraných pražských nemocnic.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka brezen web

V novém čísle vám přinášíme reportáž z neobvyklého cvičení psovodů MP Praha z Krkonoš, dále rozhovor s naším nejúspěšnějším himálajským horolezcem Radkem Jarošem, opět pokračujeme v pohledu do historie a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)