titulka zima bezdomovci 2018Extrémně nízké teploty hluboko pod nulou. Varování Českého hydrometeorologického ústavu a doporučení malým dětem, starým lidem a nemocným, aby se vyvarovali zbytečnému pobytu venku. Neustálé informace z médií v jakých částech republiky byl překročen rekord nejníže naměřené teploty za posledních několik desítek let, jaké škody kde mráz napáchal a že bylo nalezeno další tělo člověka, který umrzl. To jsou v posledních dnech „žhavá“ a neustávající témata, která nám předkládají sdělovací prostředky.

Všichni se asi jednotně shodneme, že celkově je zimní období nerizikovější pro lidi, kteří nemají přístřeší. Lidi bez domova nebo bezdomovci chcete-li. Lidé bez možnosti se před třeskutými mrazy skrýt do tepla nebo se alespoň kvalitně materiálně vybavit. Praha každým rokem připravuje tzv. „zimní opatření“. Pod nimi si pojďme představit pomoc právě pro tuto rizikovou skupinu obyvatel, kteří, ač by chtěli nebo nechtěli, jsou v těch nejhorších dnech venku, kam by jeden „ani psa nevyhnal“. Toto je zajišťováno neziskovými organizacemi, jako je Armáda spásy nebo Naděje v koordinaci s Centrem sociálních služeb Praha. Arcidiecézní charita se v rámci své soustředěné pomoci řídí heslem: „Nikdo nesmí na ulici zmrznout!“

Co vše se pod zimními opatření dá představit a kdo všechno je zajišťuje?

Jedná se každoročně o období od 1. prosince až do 31. března. Po tuto dobu jsou lidem bez domova k dispozici bezplatně zimní noclehárny. Letos se jejich počet podařilo rozšířit. „V noclehárnách v Michli a Vackově bude tak zájemcům k dispozici 350 míst k přespání,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek. Dále je rozšířen provoz několika nízkoprahových denních center. Nastanou-li extrémní mrazy, jako jsou teď, kapacity se rozšiřují a noclehárny, které jsou v provozu po celý rok a za jejichž služby se vybírá symbolický poplatek řádově v  desítkách korun, jako např. loď Hermes, přijímají klienty bezplatně. Pokud má noclehárna již kapacitu naplněnou, nízkoprahová denní centra nabízejí tzv. „volné židle“. Jde o formu pomoci, kdy je lidem bez domova poskytnuto přečkání mrazivé noci v teple a primární pomoci jako je poskytnutí teplého nápoje, základního občerstvení a osobní hygieny. V této době je dokonce i tolerován stav částečně pod vlivem alkoholu, jinak je během roku podmínkou pro vstup střízlivost. V období zimního opatření je v činnosti i dispečink Centra sociálních služeb Praha, který koordinuje spolupráci mezi ostatními neziskovými organizacemi a složkami. Dispečink, který je neustále v provozu, tak lehce propojí jednotlivá sociální zařízení.

Jakou úlohu v zimních opatřeních zajišťují strážníci?

Během zimních opatření pomáhají strážníci v několika ohledech. Jednak dohlížejí v rámci hlídkové činnosti na veřejný pořádek v místech, kde jsou zřízeny noclehárny a to v době příchodu a odchodu klientů. (Pozn. zimní noclehárny jsou k dispozici pouze pro přespání v době cca 20:00 – 7:00). Dále provádí zvýšenou kontrolní činnost zaměřenou na lokality, kde se bezdomovci nejčastěji vyskytují a přespávají buď pod širým nebem, mostními pilíři nebo ve stanech nebo přístřešcích. Strážníci tak monitorují svá území, při čemž využívají svých velmi dobrých místních znalostí, předávají informace o možnostech využití sociální pomoci. Jsou v kontaktu se sociálními odbory příslušných úřadů městských částí. Jejich poznatky jsou následně předávány terénním pracovníkům, kteří tak poskytují přímo venku nejnutnější pomoc, základní zdravotní ošetření nebo teplé oblečení. Kromě toho umí komunikovat i s lidmi, kteří striktně odmítají jakoukoli pomoc. V případě oznámení občanů, týkajících se zjištění v souvislosti s bezdomovci, bývají strážníci na místě jako jedni z prvních a mohou tak pohotově odvrátit možné neštěstí a to buď okamžitým poskytnutím první pomoci, nebo jen probuzením spícího člověka, který by s největší pravděpodobností už díky mrazu nemusel nikdy otevřít oči. Strážníci jsou v rámci těchto mimořádných opatření též zařazeni do spolupráce s Centrem sociálních služeb. Přímo na místě při kontaktu s bezdomovcem se mohou telefonicky obrátit na dispečink. „Ten vyhodnotí situaci a okamžitě zajistí potřebnou službu třeba v případě zdravotních problémů a transportu do nemocnice nebo přepravy prochladlých lidí do noclehárny prostřednictvím speciálně upravené sanitky,“ uvedl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Pokud v těchto mrazech uvidíte ležet, spát nebo netečně sedět na ulici člověka, a nemusí být nutně bez domova, je dobré ho například oslovit, zda je v pořádku a vnímá. Pakliže není v dobrém zdravotním stavu, volejte záchrannou službu nebo se obraťte na tísňovou linku městské policie 156 a to i v případě jakéhokoli podezření, kdy dotyčného nekontaktujete, ale viditelně se nezdá v pořádku. Život je to nejcennější, co máme. A to platí i u lidí, kteří své místo mají na okraji společnosti.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)