titulka seniorakademie 2018 p13V budově Úřadu MČ Praha 13 byl včera zahájen jarní cyklus Senior akademie. Jedná se o 2. ročník společného projektu městské části a Městské policie hl. m. Prahy zaměřený na prevenci kriminality. Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou, proto se v programu třinácti středečních přednášek objeví témata z oblasti ochrany života, zdraví a majetku. Cílem projektu je naučit seniory zvládat krizové situace, seznámit je se základními projevy protiprávního jednání, s formami domácího násilí nebo s činností různých rizikových skupin. Zajímavým zpestřením bude návštěva trojského útulku pro opuštěná zvířata, Centrálního operačního střediska MP Praha a policejního muzea. Ve středu 16. května, kdy tento cyklus končí, převezmou všichni účastníci pamětní listy.

Zájem o přednášky dokládají slova zástupce starosty MČ Praha 13 Petra Zemana: „ Naše jednací síň je zcela zaplněna, takže zájem je veliký, pro mě až překvapující. Na druhou stranu vím, že tu máme velmi aktivní seniorské kluby, které mají o veřejný život zájem a rádi se zapojují.“

Zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš k tomu dodává: „Jsme svědky různých útoků na seniory a já jsem rád, že tento projekt, který je v gesci městské policie, jim zvýší povědomí o tom, jak se v těchto nepříjemných situacích chovat.“

Paní Alena Dušková se vzdělávacích přednášek účastní již podruhé: „Minulý ročník byl velmi zajímavý, proto jsme se s dalšími členkami našeho seniorského klubu přihlásily i tentokrát. Myslím si, že vědět, jak se bránit před různými zloději a jak se chovat v nebezpečných situacích, je velmi přínosné. Navíc opakování je matka moudrosti.“

Jarní Senior akademie začínají také v Praze 2, 5 a v Praze 12 připravují speciální přednášky pro osoby se sluchovým hendikepem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web říjen

V novém čísle přinášíme velký rozhovor s ředitelem MP Praha Eduardem Šusterem, dále se podíváme na bojová umění, která přinesl Útvar vzdělávání, nahlédneme do historie obecních policií a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)