titulka 18let web 2018Je začátek února a už víc jak měsíc je v platnosti novelizace zákona o obecní policii. Jednou z výrazných a hodně diskutovaných změn je ta, že nově mohou být do řad strážníků přijímáni uchazeči, kteří dovršili osmnáctého roku věku. Doposud zákon hovořil o tom, že strážníkem může být občan České republiky, který je, kromě dalšího, starší 21 let. Důvod ke snížení věkové hranice byl prostý. Šlo o sjednocení podmínek s ostatními bezpečnostními složkami, jako je třeba Armáda ČR nebo Polici ČR.

Náborové centrum pražské městské policie eviduje první mladé zájemce. Zajímalo nás, zda tato změna v zákoně ovlivnila jejich současné rozhodnutí přihlásit se k přijímacím testům a ucházet se o post strážníka. Miloslav R. (20 let): „K městské policii jsem se chtěl přihlásit už dříve. Vyhledal jsem si podmínky pro přihlášení a zjistil, že je to až od jednadvaceti let. Jakmile se teď naskytla možnost snížené věkové hranice nástupu od osmnácti, řekl jsem si, proč to nezkusit. Přijde mi to jako smysluplná práce, která by mě mohla bavit. Dělat něco, kdy pomáhám lidem nebo zabraňuji dělat nějakou nekalou činnost. To člověka přece naplňuje dobrým pocitem.“

Motivace k práci u městské policie bývá různá. Petr B. (20 let) viděl vzor u svého otce: „Já jsem chtěl odjakživa být u policie, protože můj otec tam pracoval patnáct let. Když mi o své práci vyprávěl, vždy mě to hodně zajímalo. Původně jsem se chtěl hlásit k Policii ČR v místě, kde otec působil, a já v té době stále bydlel. Ale nemohl jsem to realizovat kvůli studiu. Pak jsem se přestěhoval do Prahy a zkouším to teď u vaší MP. “

Přispělo k Vašemu rozhodnutí snížení věkové hranice pro přijetí? „Ano určitě, zaregistroval jsem změnu. Chtěl jsem se hlásit už dříve, což nešlo, tak jsem čekal. Když je ale od ledna možnost hlásit se už od osmnácti, tak jsem to zkusil hned. Možná ale, kdyby ta změna nenastala, tak bych to zkusil asi u státní policie.“

A jak je to s profesní přípravou mladších uchazečů? Budou i tam nějaké změny? Na formu vzdělávání mladých nováčků jsme se zeptali Ing. Vladimíra Shánělce, který je vedoucím Útvaru vzdělávání pražské městské policie. „Budeme na tyto mladé kolegy pohlížet jako na plnohodnotné strážníky. To znamená, že budou absolvovat stejný výcvik jako ostatní čekatelé a strážníci, včetně střelecké přípravy, což ničemu nebrání, neboť střelby vždy probíhají pod dohledem našich instruktorů. Jediné, co nebudou moci ze zákona získat, je zbrojní průkaz. Do toho budou muset teprve dospět.“

I když někteří snížení věkové hranice vítají a jiní ho kritizují, zdá se, že mladí uchazeči mají ve svém rozhodnutí, proč se ucházet o tuto práci, jasno.  A právě jejich vnitřní motivace může být výhodou. A ani ta překlenovací doba, než budou moci získat zbrojní průkaz a na ulici být tak „v plné polní“, se nezdá být až tak příliš dlouhá, jak bylo mnohdy kritizováno. Na závěr nám nezbývá nic jiného, než všem novým mladým uchazečům popřát mnoho štěstí ke zdárnému přijetí do našich řad. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)