cos titulkaCentrální operační středisko pražské městské policie prošlo kompletní rekonstrukcí. Strážníci mají například vedle nové zobrazovací plochy pro městský kamerový systém také multifunkční pracovní stoly. Došlo i ke snížení hluku, tepla a prašnosti na pracovišti. Pražská městská policie dnes slavnostně představila odborné veřejnosti a médiím nové centrální operační středisko. Veškerá volání a příjem podnětů občanů může nově odbavovat až šest pracovišť vybavených nejmodernější technologií.

Slavnostního otevření se zúčastnili radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava a ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster. Rozsáhlá rekonstrukce včetně stavebních úprav, dodávky nových technologií (servery, multifunkční pracoviště, zobrazovací stěna, technické a systémové vybavení) v celkové hodnotě téměř 8,1 milionů korun včetně DPH byla financována z rozpočtu hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha přispělo svým dílem, pomohli jsme městské policii nejen s napojením městského kamerového systému, ale také jsme na rekonstrukci uvolnili potřebné finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy. Věřím, že nové operační středisko urychlí a zkvalitní příjem oznámení občanů na tísňovou linku 156, zkrátí dojezdové časy na místo události a zefektivní práci strážníků v terénu,“ řekl pražský radní Libor Hadrava.

V jeden okamžik může šest operátorů nezávisle na sobě přijímat oznámení občanů na tísňovou linku 156. Centrální operační středisko v roce 2016 zaznamenalo celkem 311 tisíc oznámení, což představuje denní průměr 850 oznámení.

V rámci rekonstrukce byla provedena celá řada změn, jak technologických, tak stavebních. Nejvýraznější změnou je umístění nových multifunkčních pracovišť jednotlivých operátorů
a umístění nové stěny složené z LCD obrazovek. Jedná se o profesionální řešení pro
nepřetržitý 24 hodinový provoz,“ doplnil ředitel pražské městské policie Eduard Šuster. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka cerven ps 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž a rozhovor na téma dárcovství krve, seznámíme vás s novelou zákona o zbraních, dále se podíváme na problematiku GDPR a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)