titulka cos 2017Součástí Centrálního operačního střediska (COS) Městské policie hl. m. Prahy je poplachový monitorovací systém (PMS). K tomuto systému je připojeno cca 750 objektů veřejnoprávních institucí (úřady, školy, školky)nebo objektů zřizovaných městskými částmi, které spadají smluvně pod Správu služeb hl. m. Prahy a 100 objektů městské policie, tj. služebny, obvodní ředitelství a budova v Korunní ulici.

Tato služba není zpoplatněna a je zajišťována městskou policií na základě žádostí provozovatelů napojených objektů, schválených Radou hlavního města Prahy.

Komunikace mezi zabezpečovacími systémy v monitorovaných objektech a COS probíhá pomocí pultu centrální ochrany (PCO). Na tomto technickém zařízení se zobrazuje průběh všech akcí (signálů), které jsou PCO realizovány. Pokud v některém ze sledovaných objektů vznikne poplach, je vyslána zpráva ze zabezpečovacího systému objektu na PCO s nepřetržitým provozem, který ihned informuje operační středisko příslušného obvodního ředitelství městské policie. To pak vysílá k napadenému objektu nejbližší hlídku. Dojezdové časy se pohybují v intervalu do pěti minut. I když pachatel uteče před příjezdem hlídky, rychlý dojezdový čas citelně snižuje rozsah způsobených škod. V mnoha případech stačí pouze rozbít skleněnou výplň dveří, okna nebo poškodit zámek, ale k samotné krádeži se již nedostane. Ročně převezme PCO přes 10000 signálů poplachu, z toho přibližně třetina je řešena telefonicky a třetina výjezdem autohlídky. Další signály jsou způsobeny testováním funkčnosti zabezpečovacích systémů. V loňském roce došlo k 46 případům narušení objektu pachatelem, z toho dva případy skončily jeho zadržením na místě a v dalších 36 případech se jednalo o vykázání 77 osob ze střeženého prostoru, ve kterém se zdržovaly neoprávněně.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka cerven ps 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž a rozhovor na téma dárcovství krve, seznámíme vás s novelou zákona o zbraních, dále se podíváme na problematiku GDPR a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)