titulka dorucenka 2017Věděli jste, že orgány činné v trestním řízení a správní orgány mohou využít k doručení svých písemností i obecní či městskou policii? Děje se to v případech, kdy doručení standardní formou nelze provést nebo by bylo zřejmě neúspěšné.

Na základě trestního nebo správního řádu, mohou tyto instituce využít k doručení orgány obce, mezi které patří i obecní a městské policie. Na území hlavního města Prahy strážníci takto operují s desítkami písemností týdně. Výhodou v těchto úkonech je vynikající místní znalost jejich obvodů a přehled o pohybu osob. Například na území obvodního ředitelství Městské policie Prahy 11 bývá úspěšnost doručení až 75%. Převážně se jedná o písemnosti od soudů, ale i od obecních a městských úřadů ze všech koutů naší republiky. Strážníci s takovým dopisem prověří uvedenou adresu, prověří situaci a dle zjištěných informací se pokusí dopis doručit v různých denních hodinách. Pokud se dotyčný na dané adrese už nezdržuje, a je možné ho dohledat na jiném místě v okolí, předají mu strážníci písemnost tam. Příkladem tak může být vystěhování muže z ubytovny, který přespává pod schody sídlištního nákupního centra. V opačném případě se písemnost vrátí zpět příslušnému orgánu s informací, proč nemohla být doručena, případně s poznatky o tom, kam se adresát pravděpodobně přestěhoval. Místa předání dopisů mohou být mnohdy i kuriózní, jako například v příbytku v lesoparku, náhodným potkáním dotyčného při „sběru odpadu“ u kontejneru. Leckdy se při lustraci osoby zjistí, že je v celostátním pátrání a pak se ihned předá Policii České republiky. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps kveten 2018

V novém čísle vás seznámíme s činností strážníků na Praze 15, podíváme se do vojenského muzea v Lešanech, připomeneme si Pomněnkový den a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)