drogy logoNárodní protidrogová centrála SKPV PČR

Následující text je určen laické veřejnosti k základní orientaci v problematice návykových látek 

Co se stane, když budu mít u sebe jednoho jointa a policie ho u mě najde? 

Pokud u sebe máte cigaretu obsahující marihuanu, tedy látku s obsahem THC vyšším než 0,3%, jedná se o přestupek (§ 30 písm. j) zák. č 200/90 Sb.. Policista na místě může uložit blokovou pokutu nebo postoupí do správního řízení, kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. Cigaretu odejme (§ 34 zák. č. 273/2008 Sb.) 

Kouřili jsme s kamarádem, kterému je šestnáct, v parku trávu a chytla nás policie. Mě je osmnáct. Co mi hrozí? 

Záleží na okolnostech, při kterých vás chytli. Ovšem je pravděpodobné, že to bude posuzováno jako předání drogy a to osobě mladší 18 let, takže by se na to vztahoval § 283 trestního zákoníku, odstavec 1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, ovšem v tomto případě by se jednalo o trestní sazbu podle odstavce (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
Což tedy není úplně legrace na to, jak takový večírek v parku může vypadat na první pohled nevinně. Nicméně, tato trestní sazba ještě neznamená, že by člověk musel jít hned do vězení, takováto situace by se pravděpodobně řešila podmíněným trestem, případně by bylo vzhledem k vašemu věku využito některé z dalších alternativních řešení

Jsme na večírku a kamarád si zapálil jednu cigaretu marihuany a poslal ji dokola mezi ostatní. Je to protiprávní? 

Pokud si kamarád zapálí a nejen na večírku jednu cigaretu (jointa) marihuany, dopouští se přestupku podle § 30 odst. 1. písm. j), zák. č. 200/1990 Sb., přičemž samotná aplikace není protiprávní, ale držení nelegální návykové látky, mezi které marihuana patří, je vždy protiprávní. Pokud ji pošle dokola, to znamená, že sdílí tuto cigaretu, jedná se o trestný čin podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (jinak jinému opatří), a to bez ohledu na množství návykové látky. 

http://www.policie.cz/clanek/myty-a-fakta-o-drogach.aspx

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)