titulka estonsko zachranari 2017V termínu 25. února – 3. března 2017 se konalo v Estonsku mezinárodní kynologické cvičení záchranných psů MODEX, které prověřilo taktické možnosti a spolupráci záchranných týmů členských států EU.

Simulovanou mimořádnou událostí bylo zemětřesení v oblasti estonského města Vääike-Maarja. Česká republika byla požádána o  pomoc a rozhodla vyslat do postižené oblasti modul USAR tvořený u HZS hl. m. Prahy jako jednotku MV – GŘ HZS ČR. Mezi týmy zařazené do struktury USAR, které měly vyhledat zavalené osoby v sutinách zničeného města, byl také strážník psovod-záchranář Matěj Bartošík se svým psem Artanem.

Po dvou dnech cesty přes Polsko, Litvu a Lotyšsko dorazily záchranné týmy na místo určení, kde proběhla fiktivní celní kontrola před vstupem do fiktivní země Faultland. Cvičení, které bylo simulací reálné záchranné operace, pořádala organizace Falck a bylo již několikátým v pořadí. Po náročné cestě a stavbě tábora začalo sedmihodinové zaměstnání. Ustát naléhavé prosby místních obyvatel (herců) o přednostní vyproštění jejich blízkých bylo psychicky vyčerpávající.

Samotná záchrana spočívala v lokalizaci postižených osob pomocí speciálně vycvičených psů, nebo klasickým SAR (Search and Rescue) systémem, kdy se hasiči dostanou do určeného prostoru průrazem, tj. vyřezáním otvoru v daném materiálu a následnou prohlídkou speciální citlivou kamerou na teleskopické tyči.

Nalezené osoby byly stabilizovány po stránce zdravotního stavu, transportovány vytvořenými průrazy na bezpečné místo a předány místní zdravotnické záchranné službě.

Během záchrany postižených musely týmy čelit i riziku únosu a zajetí svých členů. Akce se zúčastnily tři týmy, kromě českého ještě rakouský a maďarský. Mezinárodní spolupráce je při těchto akcích samozřejmostí. Při výpomoci maďarskému týmu se podařilo zachránit dvě osoby, které v sutinách našel Artan, služební pes strážníka Matěje Bartošíka.

Poslední prací pro psovody byla lokalizace tří osob v okolí bývalých sýpek na obilí. Jedna se nacházela v polorozpadlém objektu, další dvě byly na samotní konstrukci sýpky, z toho jedna osoba simulovala oběšence. Osoby byly vyproštěny a figurína simulující oběšence byla zajištěna pomocí lezeckých a lanových technik.

Slavnostní ukončení cvičení proběhlo 1. března a následující den, po pasové kontrole a  sbalení tábora, se týmy vydaly na zpáteční cestu. Český tým dorazil do cílové stanice HZS ve  Strašnicích v časných ranních hodinách 4. března 2017

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka duben web 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž z jednání Kolegia ředitelů městských policií, podíváme se na výcvik Poříčního útvaru na Slapech, dále vás zavedeme na Obvodní ředitelství Praha 6 a mnoho dalšího...  

archiv (od roku 2004)