Poděkování BESIPU Praha – strážníkům Oddělení prevence ze dne 3. prosince 2018

Vážený pane řediteli, rád bych poděkoval touto cestou Vám a Vašim kolegům z řad Městské policie Praha, kteří se spolupodíleli na činnostech spojených s BESIPEM. Jedná se hlavně o podíl na organizaci a realizaci oblastních kol „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ a také tzv. krajského finále, které proběhlo v květnu 2018. Dále pak je nutno vyzdvihnout činnosti spojené s výukou dopravní výchovy na základních školách a na dětských dopravních hřištích, pořádání seminářů určených pro metodiky dopravní výchovy. Všechny tyto činnosti vedou k větší bezpečnosti nejen dětí a její prevenci. Jedná se o dětská dopravní hřiště – Praha 3, Praha 4, Praha 8 a Praha 15. Na DDH Praha 15 se letos dne 30. 5. 2018 konalo finále za kraj Praha. Velké poděkování patří T. Ř. zástupci vedoucí Oddělení prevence MP Praha a P. Č. koordinátorovi BESIP Oddělení prevence MP Praha, který velmi aktivně spolupracoval při těchto náročných akcích. Jen pro představu, loňského ročníku DSMC se zúčastnilo celkem 45 základních škol z regionu Praha. Věřím, že tato výborná spolupráce se přenese i do roku 2019. S pozdravem J. P. Krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha

Poděkování manželů O. – strážníkům OŘ 14 ze dne 3. prosince 2018

Dobrý den. V pátek jsme před Penny marketem v Újezdě nad Lesy ztratili klíče od auta. Zavolali jsme si městskou policii, kde nám doporučili a zavolali zámečníka na nouzové otevírání vozu. Počkali s námi na příjezd. Protože jsme měli telefony v zamčeném autě, nechali nás zavolat synovi, který si nás vyzvedl. Prosím o velké poděkování vašim strážníkům se služebními čísly 2305, 2758. Za lidský přístup a velkou ochotu děkují manželé O.

Poděkování K. V. ZŠ Kladská – strážníkům OŘ 2 ze dne 4. prosince 2018

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám poděkovala za skvělou spolupráci s Městskou policií Praha 2. Pan Lukáš Kačerovský převzal svoji novou pozici naprosto bezchybně, výborně komunikuje se školami, je nám vždy nápomocen. Preventivní programy, které MP školám nabízí, plně využíváme, jsme za ně vděčni a jsou pro naše žáky velkým přínosem. Velice oblíbenou akcí je „Hodný pes“, v naší škole se účastní vždy žáci 5. tříd a děti jsou naprosto nadšené. Preventivní program týkající se pyrotechniky je velmi důležitou součástí výchovy a vzdělávání našich žáků konkrétně v tuto předvánoční dobu. V letošním roce na naši žádost posílili Vaši kolegové i dopravní výchovu, na kterou se letos zaměřuje Česká školní inspekce. Naši žáci takto získávají důvěru ke strážníkům MP a policii jako takové. Máme v plánu ještě mnoho společných akcí na rok 2019, těšíme se na ně! Vážený pane řediteli, přeji Vám krásný adventní čas, klidné vánoční svátky a přijměte prosím naše poděkování. Se srdečným pozdravem K. V., pedagogové a 450 žáků ZŠ Kladská

Poděkování M. V. – strážníkům OŘ 2 ze dne 4. prosince 2018

Dobrý den, rád bych Vám poděkoval za preventivní akce, které MP dělá pro naši školu. Z dlouhodobého hlediska jde o Dny s integrovaným záchranným systémem, Akci vzorný pes, návštěvy služebny MP, akce týkající se dopravní výchovy a přednášky různého preventivního opatření. Programy jsou vždy dobře zorganizované a naprosto profesionálně připravené. Jako neméně důležitý vidíme i efekt bližšího poznávání se příslušníků MP s našimi žáky a zaměstnanci. Velmi pozitivně naše škola vnímá i poslední akci, která pod názvem „Vidíme se“ proběhla na konci minulého týdne. Kromě toho spolupráce školy a MP probíhá velmi dobře i při akcích a běžných denních situacích se zvýšenými požadavky na zajištění bezproblémového chodu jako např. začátky a konce školního roku, konce vyučování a denní řízení provozu na přilehlých přechodech pro chodce. S přátelským pozdravem M. V. ZŠ Praha 2, Sázavská 5

Poděkování Čertů Krampus Vršovice – strážníkům OŘ 10 ze dne 6. prosince 2018

Dobrý den,  rádi bychom poděkovali dvěma strážníkům z Městské policie Prahy 10 -Vršovice, za zajištění klidného průběhu akce Čertovský průvod Vršovicemi,  kterou pořádala ZŠ Karla Čapka v Praze 10 Kodaňská ul. a která probíhala 4. 12. 2018 od 18 hod. Strážníci velmi pohotově zareagovali na vzniklou situaci, kdy účastníky průvodu slovně i fyzicky napadl opilý agresor. Strážníci bez váhání zasáhli a situaci vyřešili, aniž by to nějak více narušilo další průběh akce. Oproti minulému roku byla s těmito strážníky mnohonásobně lepší spolupráce a jejich zájmu o klidný průběh si velmi ceníme. Tímto bychom rádi poděkovali a chtěli bychom  požádat, jestli by mohli být zaměstnavatelem za tuto službu oceněni. Za kladné vyřízení děkujeme a jsme s pozdravem tým Čerti Krampus Vršovice 

Poděkování prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky – strážníkům Oddělení prevence, Úsek pro výkon služby, Kancelář ředitele ze dne 26. listopadu 2018

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se připojil k náčelníkovi Generálního štábu a touto cestou Vám poděkoval za spolupráci při přípravách a konání akcí spojených s oslavou 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Měl jsem více než dva roky možnost spolupracovat s vašimi příslušníky na přípravách jednotlivých klíčových akcí konaných v rámci dnů oslav a to pietním aktu na Vítkově, společné přísaze na Hradčanském náměstí a především slavnostní přehlídce. Během příprav těchto akcí jsem se seznámil s kvalifikovanými odborníky, jejichž práce přispěla k týmovému duchu v rámci plnění úkolů hlavní komise i jednotlivých podkomisí. Rád bych vyzvedl profesionalitu, se kterou nejen k těmto úkolům, ale i ke své práci přistupují. Na základě těchto získaných zkušeností věřím, že se naše vzájemná spolupráce bude i v budoucnu úspěšně rozvíjet. genpor. Ing. J. B., Ph.D., MSc.

Poděkování MHMP – strážníkům Oddělení prevence ze dne 29. listopadu 2018

Vážený pane řediteli, obdobně jako v předchozích letech proběhla ve dnech 5., 7., 12 a 14. listopadu 2018 ve spolupráci Oddělení prevence Vaší organizace a našeho odboru preventivní dopravně – bezpečnostní akce s názvem „Nejezdi jak netopejr“, zaměřená zejména na nedostatečně osvětlené cyklisty a chodce. Akce byla založena na informování účastníků provozu na pozemních komunikacích o jejich povinnostech, dále informování o možných následcích nedodržování těchto povinností jak v rovině sankčního postihu, tak z pohledu příčin a následků nejzávažnějších dopravních nehod za účasti cyklistů a neosvětlených chodců. Zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy rozdali nedostatečně osvětleným či osloveným cyklistům a chodcům či běžcům 75 sad LED osvětlení pro cyklisty, 150 cyklistických map a přes 300 reflexních pásků a prvků, stejný počet informačních letáků navigačních aplikací pro cyklisty a přibližně 200 ks dalších informačních materiálů zaměřených na ohleduplnost v dopravě, ohleduplné řešení dopravních situací a dopravní výchovu dětí. Toto množství svědčí o vysokém počtu oslovených účastníků v cílové skupině. Současně jsme zaznamenali vysoký podíl pozitivních reakcí oslovených cyklistů a chodců. Z uvedených důvodů hodnotíme akci jako úspěšnou. Věříme, že i díky této a obdobným akcím se daří zvyšovat povědomí o nezbytnosti „být viděn“ na území hl. m. Prahy. Současně bych Vám tímto rád poděkoval za spolupráci s Oddělením prevence MP Praha i na ostatních společně uskutečněných akcích, jako například Evropský týden mobility a na jednáních pracovní skupiny BESIP při našem odboru. Přínosem jsou především dlouholeté praktické znalosti a zkušenosti vašich zaměstnanců, které jsou pro nás v daných situacích nenahraditelné, vč. jejich osobního nasazení a profesionálního přístupu. S poděkováním Ing. P. Š., v. r.

Poděkování občanky Z. M. – strážníkům OŘ 12 ze dne 11. prosince 2018

V tomto předvánočním čase jsme dostali krásné a obsáhlé poděkování od občanky Z. M. z Prahy 12, ze kterého vyjímáme alespoň tento zkrácený text: „ … Osobně jsem se v Praze 12 setkala s prací strážníků třikrát, pokaždé se mnou bylo jednáno velice profesionálně a s úctou, i když pravda nebyla vždy na mé straně. Strážníci mi srozumitelně a trpělivě vysvětlili a objasnili zákonný postup při řešení jednotlivých přestupků. Překvapila mě jejich znalost zákonů a celková úroveň jednání a vystupování. Cítím se zde bezpečně. I když jsou to jen lidé, kteří mají své problémy, jsou tu pro nás, pro občany, ve dne v noci a dle mého soudu svou práci vykonávají na 110 procent. Jsem pyšná, že jsem občankou v této městské části, která zaměstnává takové lidi.“

Poděkování občan Z. P. - strážníkům OŘ 7 ze dne 5. prosince 2018

Dobrý den, ráda bych poděkovala za vstřícnost Vašich policistů, kteří mi velice ochotně pomohli, když jsem doma opakovaně upadla. Máme tísňové tlačítko Života 90 a Vaši hlídku ke mně poslal jejich dispečink. Po pádu jsem nemohla vstát. Poslaní policisté byli velice vstřícní a ráda bych jim všem touto cestou ještě jednou mnohokrát poděkovala. Vaši policisté zde byli vícekrát, znám však jen služební čísla dvou z nich: 3078 a 2174. Velká pochvala patří však i jejich dalším kolegům, kteří zde byli. S pozdravem Z. P.

Poděkování občana L. – strážníkům OŘ 14 ze dne 14. prosince 2018

Přepis poděkování z telefonického rozhovoru: „…Děkuji strážníku 1153, kterého jsme oslovili a požádali o pomoc. Potřebovali jsme informace ohledně autobusového nádraží Černý Most. Strážník Městské policie byl velice ochotný a pomohl nám se zorientovat na nádraží, vše nám vysvětlil a ukázal. Velice děkuji, L.“

Poděkování občana L. F. – strážníkům OŘ 7 ze dne 17. prosince 2018

Vážený pane řediteli, v domě v Praze 7, jsme měli havárii vody. Když se tato havárie měla odstranit, odborníci Pražských vodovodů a kanalizací k tomu potřebovali uzavřít vodu vodáren. Tento uzávěr je však na vozovce, kde parkují vozidla. Přes dlouhodobé oznámení o havárii v domě Praha 7 a označení uzávěru vody na vozovce, se na uzávěr opět postavilo auto, takže pracovníci vodáren nemohli vodu našeho domu uzavřít. Volali jsme o pomoc Policii ČR, ale nic nezařídili. Pak nám dispečink Městské policie poslal z Prahy 7 policistku sl. č. 1971, která nám operativně zařídila majitele vozidla a odstranění vozidla. Tato policistka by měla být povýšena a dostat mimořádnou tučnou odměnu za rychlou a pečlivou práci ve službě a odstraňování potíží a problémů v ulicích Prahy. Ocenili to mimo jiné i pracovníci havarijní služby vodáren, protože mohli havárii odstranit a namontovat nové díly na uzávěr vody v domě. Za kladné vyřízení předem děkujeme a přejeme příjemné prožití Vánoc, veselého Silvestra a vše nejlepší v roce 2019.

Poděkování ředitele Městské knihovny v Praze – strážníkům z OŘ 5 a OŘ 7 ze dne 17. prosince 2018

Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Městské policii hl. m. Prahy za spolupráci v uplynulém roce. Dlouhodobým strategickým cílem Městské knihovny v Praze je posílení vnímání poboček knihovny veřejností jako bezpečného místa pro trávení volného času i pro studium. Cíl se nám daří naplňovat mimo jiné také díky vstřícnému přístupu služeben městské policie a díky pravidelným návštěvám knihoven městskou policií v rámci obchůzek. Pozitivní ohlasy na práci městské policie zaznívají v záznamech bezpečnostních deníků, kdy byla k řešení nastalé situace přivolána hlídka městské policie. Přístup strážnic a strážníků je kolegy z knihoven hodnocen jako kvalifikovaný a vedoucí k jasnému řešení. Rychlou reakci vítají zejména knihovnice a knihovníci z poboček Smíchov (Praha 5, nám. 14. října) a Sedmička (Praha 7, Tusarova), kde je výskyt problémových návštěvníků nejvyšší. Vážený pane řediteli, prosím tlumočte mé poděkování všem svým kolegyním a kolegům, s přáním šťastného prožití vánočních svátků a klidného vstupu do roku 2019.

Poděkování generálního ředitele TSK hl. m. Prahy – strážníkům z OŘ 7 ze dne 20. prosince 2018

Vážený pane řediteli, rád bych Vám jménem Technické správy komunikací oficiálně poděkoval za pomoc Vašich strážníků při páteční a sobotní zatěžovací zkoušce mostu X022 v Bubenské ulici. Jejich přítomnost na místě byla důležitá a přispěla k hladkému průběhu celé akce. Především při sobotním zatěžování čtvrtého mostního pole, pod kterým chodí chodci a jezdí tramvaje, jsme jejich aktivní pomoc velmi ocenili. Prosím, předejte poděkování za profesionální koordinaci a výbornou spolupráci i těm, kteří byli přímo na místě.
Velmi si Vaší práce vážíme. S přátelským pozdravem.

Poděkování Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 – strážníkům z OŘ 5 a OŘ 11 ze dne 21. prosince 2018

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám poděkovat za podporu příslušníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 11 a Praha 5 při zásahu Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 při požáru v areálu skladu v Horních Počernicích dne 13. 12. 2018. Při této mimořádné události byla naše humanitární jednotka povolána ze strany HZS hl. m. Prahy za účelem poskytnutí podpory zasahujícím složkám IZS. Jmenovitě se jednalo o přípravu a výdej nápojů a stravy zasahujícím příslušníkům HZS, Policie, JSDH apod. Vzhledem k složité dopravní situaci v Praze, kterou komplikovalo několik kolon, byla pro přistavení Mobilního asistenčního centra (MAC) klíčová pomoc Vašich pracovníků. Díky poskytnutí doprovodu vozidla s právem přednosti v jízdě ze strany OŘ Praha 5 byl umožněn průjezd ucpanými komunikacemi a MAC bylo na místo zásahu přistaveno ve výrazně kratším čase. Bez Vaší pomoci by nebylo možno z naší strany splnit zadaný úkol a zajistit zázemí pro zasahující složky IZS v požadovaném čase. Velice bychom uvítali, pokud by bylo možno využít podpory sil a prostředků Městské policie hl. m. Prahy i v budoucnu. Velkou pomocí by pro nás byla zejména možnost využít operativně doprovodu vozidla s právem přednosti v jízdě, neboť naše vozidla tyto možnosti nemají a jejich rychlý přesun je tak významně limitován často složitou dopravní situací na příjezdových trasách k zásahu. Závěrem si Vám dovolujeme poděkovat za Váš dosavadní vstřícný přístup ke spolupráci s naší organizací a zároveň vyjádřit naději, že tato spolupráce bude dále pokračovat se společným cílem zajistit maximální efektivitu při zvládání mimořádných událostí. S pozdravem.

Poděkování občana P. K., řidiče tramvaje – strážníkům z Hlídkového útvaru ze dne 24. prosince 2018

Dobrý den, chtěl bych poděkovat a pochválit policisty za pomoc při vykázání agresivního cestujícího z tramvaje. Jsem řidič tramvaje a na konečné se mi nepodařilo cestujícího přesvědčit, aby vystoupil. Po nahlášení na provozní dispečink mi přijeli na pomoc policisté, díky. Incident se stal včera v neděli 23. 12. 2018 asi ve 23:40 hod ve smyčce Spojovací, Praha 3. Po příjezdu policisté vyzvali slušně a přátelsky pána, aby z tramvaje vystoupil, dokonce jeden policista podal pánovi mobilní telefon, který mu upadl pod sedačku. Cestující odmítl vystoupit a na policisty dokonce agresivně a sprostě vyjel a tak po rázném zákroku policistů konečně agresivní cestující vystoupil. Já jsem už zatahoval s tramvají do vozovny, potřeboval jsem mít tramvaj prázdnou, tak nevím, jak bych si s pánem v depu poradil. Takže ještě jednou děkuji a chválím. P. K.

 

Poděkování ÚMČ Praha 15 v Hlasateli Prahy 15 – strážníkům OŘ 15 ze dne 20. prosince 2018

Dne 20. 6. 2018 jsem odstavil své auto na pracovišti u Úřadu městské části Praha 15. V odpoledních hodinách jsem se dozvěděl, že vozidlo bylo vykradeno. K mému překvapení už byl na parkovišti pachatel trestného činu, a to v péči Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR. Stalo se tak díky duchapřítomnosti a všímavosti náhodné návštěvnice, která celý incident natočila přímo z budovy Úřadu a uvědomila městskou policii. Ta v krátké době pachatele v opakované trestné činnosti zajistila spolu s věcmi, které z vozidla odcizil. V současné době probíhají úkony trestního řízení a ve věci padlo obvinění. Při vyšetřování bylo zjištěno, že se nejednalo o prvý případ pachatele, a také to, že některé skutky spáchal ve spolupachatelství. Chci touto cestou velmi poděkovat oné návštěvnici a strážníkům Městské policie hl. m. Prahy. Žijeme v době, kdy jsou všechna média přeplněna velkými slovy, a někdy také žehráme na to, že si naši spoluobčané nevšímají dění ve svém okolí. Musím však říci, že tento příběh skončil dobře a jen díky skvělému postřehu i rychlé reakci návštěvnice Úřadu a brilantní práci policie. M. J. vedoucí odboru stavebního

Poděkování Dětského centra Strančice – strážníkům OŘ 11 ze dne 18. prosince 2018

Dne 18. prosince 2018 předal pan M. B. vedení Dětského centra Strančice věcné dary, určené pro umístěné děti s postižením. Stává se tak opakovaně, již po několik let, od strážníků z Obvodního ředitelství MP Praha 11 přebíráme dary určené dětem. Myslíme si, že je třeba všem těm, kteří se opakovaně podílejí na těchto sbírkách alespoň takto poděkovat. Všechny věci, které nakoupili z peněz těch, kteří přispěli, naleznou uplatnění. Tentokrát se jedná o pleny na jedno použití, zvlhčené ubrousky, dětskou kosmetiku a šampony. Díky těm, kteří přispěli na letošní sbírku určenou pro Dětské centrum Strančice, se podaří děti ošetřovat tak, jako by byly u vlastních rodičů. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte. Za kolektiv pracovníků D. C. Strančice P. B., ředitel

Poděkování občanky V. K. – strážníkům z OŘ 1 ze dne 13. prosince 2018

Dobrý den, můžete prosím předat poděkování panu strážníkovi za velmi krásné gesto? Jméno nevím. Strážníci byli tři, mladšího věku a tento z nich byl nejvyšší. Jedná se o zásah na mé zavolání na 156, 22. listopadu asi v 13:15 v ulici V Jirchářích na Praze 1. Moc mu děkuji, dlouho mi to leželo na srdci, až jsem se přemluvila k napsání e-mailu. Předem děkuji, přeji všem hodným a uznalým strážníkům klidné svátky. V. K. Praha 7

Poděkování občana O. D. – strážníkům z OŘ 3 ze dne 31. prosince 2018

Dobrý den. Chtěl bych poprosit, zda byste mohli předat moje poděkování strážníkům městské policie, kteří včera večer zasahovali na Koněvově ulici při pomoci starší paní, která trpí obezitou a má problémy s pohybem. Bohužel neznám jména ani jsem si nevzal jejich čísla, ale oba strážníci se zachovali naprosto profesionálně a pomohli paní opět se dostat na nohy a do postele. Díky a máte můj respekt za práci, kterou děláte! S úctou, soused zmíněné paní. O. D.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)