Poděkování občanky H. B. – strážníkům OŘ 13 ze dne 3. září 2018

Vážený pane řediteli, ráda bych poděkovala třem Vašim strážníkům, kteří mi v sobotu 1. září 2018, v  dopoledních hodinách, pomohli se zvládnutím obtížné situace, kdy jsem potřebovala manipulovat s  ochrnutým manželem a umístit jej na lůžko. Sama jsem po těžké operaci a zásah Vašich strážníků byl pro mne velkou pomocí. Jejich lidský přístup ke starším a nemohoucím občanům mne mile překvapil. Jsou to lidé na správném místě. Chtěla bych Vás poprosit, abyste jim za tento přístup udělil pochvalu, skutečně si ji zasluhují. Děkuji a jsem s úctou H. B.

Poděkování  Pesoparku – strážníkům OŘ 15 ze dne 6. září 2018

Dobrý den, ráda bych tímto poděkovala městské policii a jmenovitě strážníkům panu J. K. a panu K. P. za profesionální přístup a práci v rámci dozorování a zajištění veřejného pořádku při naší akci Den pro psa, která proběhla 1. 9. 2018 v Uhříněvsi. Děkuji a s úctou J. Ch.

Poděkování MHMP Odbor komunikace a marketingu – strážníkům Oddělení prevence ze dne 7.  září 2018

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám a celé Městské policii hlavního města Prahy poděkovala za součinnost při distribuci balíčků pro prvňáčky do jednotlivých pražských základních škol. Jsem ráda, že hlavní město Praha drží nastolenou tradici obdarování prvňáčků při prvním usednutí do školních lavic. Ještě jednou přijměte touto cestou můj velký dík. Bez Vaší profesionality by se celá tato organizačně náročná záležitost neobešla bez komplikací a nebylo by možné ji úspěšně realizovat. Budu se těšit na další spolupráci. P. M.

Poděkování občanky M. T. – strážníkům OŘ­ 9 ze dne 2. září 2018

Dobrý den, nejsem si jistá, zda se jedná o hlídku z Vašeho okrsku, ale moc ráda bych poděkovala dvěma strážníkům (mladá dvojice, světlovlasá slečna s kolegou), kteří mě nenechali ve štychu a pomohli mi. Těsně před křižovatkou Freyova – Českomoravská mi dnes cca 15:30 zdechlo auto a už se nevzpamatovalo. Zastavili, zjistili, co se stalo, rozumně zhodnotili, že místo, kde mě auto nechalo, je fakt nešťastné a pomohli mi odtlačit vůz za křižovatku, čímž nepochybně citelně ušetřili nervy ostatních řidičů, ale hlavně moje. A ještě  při tom  všem byli milí! Díky T.

Poděkování MP Ostrava – strážníkům Jízdního oddílu OŘ 5,7, 11 ze dne 4. září 2018

Vážení kolegové, sportovní přátelé, dne 1. 9. 2018 se ve městě Ostrava, v Komenského  sadech, uskutečnilo 21. mezinárodní setkání jízdních policií. Tato akce se po stránce organizační i sportovní velmi vydařila. Přispěla ke zvýšení prestiže Městské policie Ostrava a nemalou měrou i k prezentaci dobrého jména statutárního města Ostravy. Dovolte, abych Vám poděkoval za účast na tomto setkání, popřál mnoho úspěchů ve Vaší práci a těším se na setkání při dalším ročníku. S pozdravem ředitel MP Ostrava

Poděkování starosty MČ Praha 6 – strážníkovi OŘ 6 ze dne 2. září 2018

Chci, chceme, velmi a zásadně poděkovat vašemu zaměstnanci. Je to městský policista M. S. Po dlouhých letech byl jediný, který měl snahu nám, pěšákům, pomoci při řešení takřka trvalé neprůchodnosti chodníků k autobusům MHD. Přes zaparkovaná auta - přístup z ulice Radimova a Za Kajetánkou. Hledal sám možnosti, jak nám v této věci pomoct. A to se zase tak často nestává. Děkujeme velmi v zast. L. K.

Poděkování Four Seasons Hotel Prague – strážníkům Skupiny Taxi ze  dne 16. září 2018

Dobrý den, ráda bych touto cestou vyzdvihla a ocenila skvělou práci Skupiny Taxi, zejména jejích členů se služebními čísly 2570, 1106, 2985, 1602, 0664, 3434. Jsme hotel, který se snaží bránit zájmy našich hostů a již několikrát jsme tak měli možnost s tímto týmem spolupracovat. Ke každému z případů, kdy bylo našim hostům naúčtováno nepřiměřené jízdné, přistupovali velmi profesionálně a situaci vždy vyřešili ke spokojenosti hostů. Jsem velmi ráda, že se na jejich práci můžeme spolehnout. S přáním dalších úspěchů celé skupině, Four Seasons Hotel Prague

Poděkování občanky G. D. – strážníkům OŘ 1 ze dne 14. září 2018

Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat za skvělou volbu při spolupráci s Policí ČR. Vzhledem k tomu, že je naše bydliště na Praze 8 a dcera se postupně učí orientovat při cestách domů s kamarády, všechny poznatky, které paní policistka V. Č. při svých návštěvách vštěpuje dětem, naše dcera velice pozitivně vnímá a nutno říci, že i využívá. Pomáhá nám i možnost doma probírat témata, která se jen těžko v rychlosti práce-domácnost dostanou na  pořad dne. Vím, že je to velice individuální, ale ráda bych tímto vyjádřila velké poděkování paní policistce, která umí s dětmi hovořit tak, že jí v tak složitých tématech evidentně rozumí a na příkladech si pamatují, jak se v určitých situacích chovat. Prevence je to nejlepší, co dětem můžeme dát. Moc děkujeme!!! G. D.

Poděkování občana H. J. – strážníkům OŘ 2 ze dne 16. září 2018

Dobrý den pane řediteli. Touto formou bych chtěl rád poděkovat Vašim zaměstnancům za pomoc v nečekané situaci. 3. 9. jsem parkoval na Karlově náměstí na Praze 2. Když jsem chtěl kolem 18h nastartovat a odjet, autobaterie byla vybitá. Zavolal jsem na linku 156, zeptal se, jestli by mi mohli nějak pomoct. Zanedlouho se u auta objevila dodávka městské policie, z ní vyskočili dva mladí, usměvaví a velmi ochotní policajti. Okamžitě mi pomohli nastartovat pomocí kabelu. Neznám jména, ale napsal jsem si služební čísla 3411 a 1985. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za to, že mi pomohli Vaši zaměstnanci. Byl jsem moc mile překvapený jejich vstřícností. Poděkujte jim, prosím, za mě. Přeji Vám hodně takových zaměstnanců a hodně spokojených občanů. S pozdravem H. J.

Poděkování občanky B. H. – strážnici OŘ 11 ze dne 17. září 2018

Náčelníkovi MP Chodov. Vážený pane, dnes ráno jsem přišla vyřešit přestupek, jednala jsem se strážnicí A. N. Pokutu jsem zaplatila a chci říci, že strážnice jednala nejen velmi slušně a lidsky, s ohledem na objektivní fakta. Bydlím v Mokré ulici a již přes tři měsíce mají před naším domem skladiště řemeslníci, kteří provádějí výkop. Strážnice vzala ohled na mé “stání v křižovatce“, které bylo na hraně. Poučila mě, jak se podobného přestupku vyvarovat a měla lidské pochopení k tíživé situaci díky pozemním pracím. Vážím si jejího přístupu, chybu jsem uznala, zaplatila a odešla – i přes pokutu – s pocitem hezkého přístupu Vaší dotyčné pracovnice. Věřím, že každému – dětem i dospělým udělá radost zasloužená pochvala.  Strážnice A. N. dělá policii čest a je to milá a chápající osoba. Děkuji jí i Vám vážený pane – mám radost, že mohu Vaši pracovnici upřímně a ze srdce pochválit. B. H

Poděkování  Školy  Jaroslava Ježka – ODP ze dne 18. září 2018

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala týmu oddělení  Mgr. Petra Černohouse. Akce, kterou společně připravili pro naše zrakově postižené žáky, byla profesionálně připravená i zrealizovaná a dobře personálně zajištěná. Pro děti i pedagogy byla tato akce velmi přínosná. Doufám, že budeme moci spolupracovat i v příštích letech. Ještě jednou děkuji za děti i pedagogy Školy Jaroslava Ježka. P. R.

Poděkování občana M. J. – strážníkům OŘ 12 ze dne 19. září 2018

Dobrý den, rád bych pochválil strážníky MPP za dohlížení na vlakové zastávce Praha Modřany na zákazu přecházení přes koleje. Pěkná práce, jen tak dál :) M. J.

Poděkování občana G. Š. – strážníkům OŘ 6 ze dne 16. září 2018

Vážení, rádi bychom Vám vyjádřili poděkování za pravidelná provádění kontrol, která provádí jak Policie ČR, tak strážníci Městské policie v ul. Na Krutci po zavedení dočasné úpravy místního provozu platné od 1. 8. 2018 - zjednosměrnění ulice Na Krutci směrem k ulici Horoměřické v době od 10h – 7h. Podle výsledků umístěného radaru měřícího počet průjezdu vozidel v ulici lze konstatovat, že denně dochází stále k desítkám přestupků za 1 hodinu. Nicméně k nárůstu nedochází, naopak se počet přestupků díky Vašim kontrolám snižuje a zvýšila se bezpečnost nejen silničního provozu, ale i bezpečnost chodců – zejména dětí, které nyní začaly chodit do školy a školek. Díky Vašim kontrolám došlo také alespoň k částečným omezením průjezdů automobilů a v neposlední řadě i toho, že řidiči v obou směrech kvůli přítomnosti policistů respektují povolenou rychlost a přizpůsobují svoji jízdu obydlené zástavbě. Díky ochotě a času, který Vaši policisté a strážníci věnují této lokalitě, se naše čtvrť pomalu stává přeci jen bezpečnější pro všechny její obyvatele. Především bychom chtěli poděkovat Vašim kolegyním a kolegům, kteří v  ul. Na Krutci provádějí fyzicky dohled. Děkujeme za jejich obětavou, trpělivou a nevděčnou práci, při které se setkávají s mnohdy agresivními a arogantními řidiči, kteří odmítají respektovat dopravní značení a dělají to dost často i úmyslně. Velice si vážíme obětavé práce všech policistů a strážníků, kteří k nám do ulice Na Krutci docházejí a přáli bychom si, aby již policie i strážníci městské policie měli dostatek kapacit provádět tyto kontroly pravidelně. Přáli bychom si, aby zde byl umístěn automatický radar a tím by Vašim kolegům ubyla práce s řidiči, kteří nerespektují pravidla silničního provozu záměrně a opakovaně. Pravděpodobně jen hrozba sankce, bez možnosti se vymluvit na osobu blízkou a možnost kontroly 24h denně 7 dní v týdnu, by je snad přiměla respektovat základní pravidla silničního provozu. S pozdravem Š. G.

Poděkování starostky MČ Praha 20 – strážníkům OŘ 14 ze dne 25. září 2018

Vážená paní ředitelko, velice Vám děkuji za dnešní profesionálně zajištěnou akci, která byla zaměřená na kontrolu vytipovaných problémových objektů v Horních Počernicích. V úctě H. M. starostka MČ Praha 20

Poděkování MŠ Šmolíkova – strážníkům OŘ 6 ze dne 26. září 2018

Vážený pane řediteli, dne 20. 9. 2018 se uskutečnilo na školní zahradě Mateřské školy Šmolíkova setkání dětí s policisty a strážníky, kteří děti poutavě seznámili s prací policie a strážníků. Děti pozorně naslouchaly, byly velmi nadšené z ukázek a možnosti si zblízka prohlédnout pomůcky, které policisté používají ke své práci. Prohlédly si i policejní auto, motorku a seznámily se s významem výstražného majáku. Děti strávily krásné a poučné dopoledne ve společnosti policistů. Děkujeme za připravený program panu P. V. a Bc. J. Z, jehož cílem bylo přiblížení práce policie. Projekt dětem přiblížil práci policistů a strážníků, zásady bezpečného chování v silničním provozu, k neznámým osobám a zvířatům a proti úrazům. S přáním hezkého dne, za kolektiv pedagogických pracovnic s dětmi MŠ Šmolíkova

Poděkování občanky T. S. – strážníkům OŘ 11 ze dne 1. září 2018

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat motorizované hlídce (nepřijeli v Octávii, ale podle mě, v menším voze combi Škoda- možná Fabia ) - dva strážníci, neděle 26. 8. 2018 kolem 16 hod., kterou nám (byla jsem venku s dcerkou)  poslal dispečink na mé zavolání na místo - tedy konečná bus 136, 170, 213, … Jižní město, za benzínkou Shell; kvůli odchytu psa pohybujícího se delší dobu bez majitele. Jednalo se o bílého retrívra s růžovým obojkem, v mírně zanedbaném stavu, podle známky zřejmě fena (nestudovaly jsme psí bříško) jménem Bagetka, tel. č. na identif. známce bylo neplatné (samozřejmě jsme tam volaly, bohužel bezúspěšně). Než pánové přijeli, psa jsme hlídaly my. Dispečink poslal dva natolik sympatické a vstřícné strážníky, že jsem si, při rozhovoru s nimi,  bohužel nepovšimla jmen ani čísel na jejich odznacích. Snažili se psa identifikovat a najít majitele a mezitím s námi komunikovali. Jejich přístup byl natolik milý a vstřícný, že mě  to vedlo k tomu, jim touto cestou poděkovat za milý a vstřícný přístup jak ke psu, tak k nám - volajícím. Byli naprosto perfektní. Touto cestou jim tedy děkujeme, že se ujali potulujícího se psa a zajistili mu další péči, kterou jsme mu my nemohly poskytnout. Dále jim náleží pochvala za empatii, vstřícnost, rychlost (tedy doba dojezdu  na místo od zavolání) a úžasnou ochotu věc řešit. Velmi děkuji, že se naše poděkování dostane k  jejich uším či k  očím. Přeji hezký zbytek dne, s pozdravem T. S. Praha 4 - Chodov

Poděkování občana P. D. – strážníkům OŘ 4 ze dne 27. září 2018

Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou poděkoval za aktivní účast strážníků Městské policie z OŘ Praha 4 a jejího vedení, při organizaci sousedské slavnosti Zažít Podolí jinak 2018. Ta se uskutečnila v sobotu 15. září 2018. Účast městské policie s ukázkou své techniky byla velmi přínosná a pomohla nám na akci přilákat více návštěvníků. Děkuji vašim strážníkům za vysokou úroveň profesionality. S pozdravem P. D.

Poděkování Žít spolu o. p. s. – strážníkům z Oddělení prevence ze dne 27. září 2018

Dobrý den, rády bychom poděkovaly Vašim strážníkům z Oddělení prevence za účast na našich dvou akcích. Konkrétně dne 21. 4. na našem Pohádkovém lese a 14. 9. na oslavách 10. let našeho Rodinného centra U Motýlků. Obě akce proběhly naprosto profesionálně, strážníci byli na nápor našich “malých klientů“ skvěle připraveni. Děkujeme moc za bezproblémovou spolupráci a těšíme se zase v příštím roce na shledanou. T. K. 

Poděkování Animals projekt – strážníkům OŘ 15, OŘ 11, Útvaru psovodů ze dne 25. září 2018

Dobrý večer, strašně moc děkujeme za krásné ukázky, i když počasí bylo hrozné, koně, pejsek a policisté nádhera, moc děkujeme. Chtěla jsem se zeptat,  zda by šlo udělat ukázky i příští rok. Koně, pejsky i třeba sebeobranu, mělo to fakt velký úspěch a děti byly nadšené. Příští rok máme zase neděle 9. 4. a pak 15. 9. Obě jsou na pomoc útulkům a dětskému domovu, který losujeme, to bychom dali včas vědět. Ještě mě napadlo, zda nevíte, kam se můžu obrátit. Rádi bychom pozvali útulek v Troji a měcholupský útulek, že by řekly,  jak fungují a co dělat, když se najde zvíře atd. Moc děkuji a přeji hezký večer. L. H.

Poděkování Ministerstva dopravy ČR – strážníkům OŘ 9 ze dne 27. září 2018

Dobrý den pane řediteli, zcela jistě vím, že dostáváte spoustu e-mailů jak se stížnostmi, tak i s poděkováním Vašim strážníkům, a to v daleko závažnějších věcech, než o které chci napsat. Bydlím v Letňanech, a včera v podvečer na mne zazvonila Vaše hlídka, zda jsem majitelem vozu Dacia, a že jsem zapomněl pootevřené zadní okno u dveří, tak abych si ho šel zavřít, aby se nestalo nic závažnějšího. Vím, že možná někdo řekne – „prkotina“, ale musím Vám upřímně říci, že jsem byl takovým přístupem velmi potěšen, už jen tím, že strážníci velmi dobře prováděli kontrolu zaparkovaných vozidel a i tím, že jim nebylo lhostejné a zatěžko vylustrovat majitele vozu a informovat ho o problému. Hned jsem vzal klíče od auta a odešel okénko uzavřít a při tom jsem ještě zjistil, že strážníci jsou stále ještě na místě, proto jsem si vyžádal jejich jména nebo čísla (jména se mi ale lépe pamatovala). Jednalo se o hlídku ve složení strážníků  B. a D. Chtěl bych jim ještě jednou touto cestou poděkovat a sdělit Vám, že i takovou, jak jsem již uváděl, „drobností“, u mne stoupla MP, jak se říká v „ceně“. Ještě jednou děkuji a všem přeji krásný den a pokud možno klidnou práci. S pozdravem M. B.

Poděkování ZŠ Praha - Kolovraty – strážníkům OŘ 15 dne 26. září 2018

Chtěli bychom velmi poděkovat paní Z. a celému týmu strážníků za veškerou pomoc a zajištění bezpečnosti na cyklistických výletech 25. a 26. září 2018. Děkujeme a těšíme se na další společné výlety. Žáci 4. A, 4. C,4. D ZŠ  Praha Kolovraty V. Z.

Poděkování ÚMČ Praha 10 - strážníkům OŘ 10 dne 26. září 2018

Dobrý den, dovolte mi, abychom Vám touto cestou ještě jednou velice poděkovali, že jste se zúčastnili již 2. ročníku Sportovního a volnočasového veletrhu spojeného s běžeckým závodem Desítka na desítce v Malešickém parku v neděli 16. 9. 2018. Velice si vážíme toho, že jste se rozhodli připojit společně s námi ke sportovní akci a připravili pro návštěvníky zajímavý program, ať už na podiu, v prostoru stánků a mimo ně. Pozitivní ohlasy ze strany návštěvníků jsou důkazem toho, že vámi připravené aktivity byly velice zajímavé, že bavily nejen děti, ale i dospělé, a že si sportovní a volnočasový den všichni skvěle užili. Jsme rádi, že jsme mohli v letošním roce pořádat již 2. ročník veletrhu, kterého se zúčastnila více než tisícovka návštěvníků a přes 300 závodníků si s námi zaběhlo i připravenou běžeckou trať. Děkujeme, že přibližujete sportovní a volnočasové aktivity v Praze 10 dětem i dospělým a jsme rádi, že jsme společně vytvořili sportovní akci nabitou zajímavými a atraktivními disciplínami, ukázkami i doprovodnými aktivitami. Těšíme se na vás na 3. ročníku a přejeme vám hodně sportovních úspěchů. S pozdravem K. L. ÚMČ Praha 10

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)