Poděkování ředitele ROPID- strážníkům oddělení prevence ze dne 17. dubna 2018

Jménem organizace ROPID bych chtěl moc poděkovat za spolupráci a vstřícnost při pořádání akce Autobusový den PID v Letňanech v sobotu 14. 4. 2018. Vaše účast a zapojení mobilního informačního centra bylo pro návštěvníky dle jejich ohlasů velkým přínosem a zpestřením celého programu. Věřím, že i pro Vás byla akce přínosná a doufám, že s Vámi budeme moci počítat při konání dalšího ročníku Autobusového dne PID, případně při jiných akcích pořádaných buď naší organizací, nebo ve spolupráci s jinými subjekty.

Poděkování občanky J. R. – strážníkovi OŘ MP Praha 3 ze dne 17. dubna 2018

Dobrý den, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala p. Šišperovi č. 2480 městskému strážníkovi v Praze. Vyrazila nás parta 6 žen z venkova za památkami a zajímavostmi hlavního města. Cesta nás přivedla i na Olšanské hřbitovy. Nevěděli jsme, jak se zde zorientovat, ani kde vlastně začít. Již zmiňovaný strážník si nás všiml a sám nám pomohl, vše vysvětlil, poradil i spoj, kterým máme jet zpět. Byly jsme velice mile překvapeny jeho milým a vstřícným přístupem. Prosím proto touto cestou o udělení nějaké pochvaly. Děkuji J. a dalších 5 venkovanek.

Poděkování občanky H. H. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 20. dubna 2018

Dobrý den, chtěla bych touto formou poděkovat strážníkům z Jižního města. Dne 20. 4. 2018 kolem 14.00 hod. nalezli mého otce, který trpí demencí, jak se motá po sídlišti. Zjistili, komu mají zavolat, a okamžitě mě informovali. Postarali se o něho, než jsem mohla přijet. Jedná se o strážníky se služebními č. 2119, č. 2115. Prosím o předání poděkování nadřízeným i samotným strážníkům. Bez nich bychom měli problém ho najít. Ještě jednou velké poděkování.

Poděkování občanky V. N. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 24. dubna 2018

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za pro mne důležitou službu, kterou pro mne vykonali strážníci OŘ MP Prahy 6 pan Milan Pučálek id. č. 3062, pan Ivo Brázdil id. č. 2959. O Velikonocích jsem byla se svými vnoučaty v areálu Hvězda a tam jsem ztratila svůj nový mobilní telefon. Pro mne neznámá paní odevzdala mobil na služebně, té samozřejmě patří také velký dík!!! Pánové ve službě byli velice ochotní a po domluvě mi mobil dovezli až na adresu k mým vnoučatům. Ušetřili mi tak spoustu starostí a za to jim patří velký dík. Přeji Vám i nám všem mnoho takových příjemných strážníků ve službě. S úctou.

Poděkování zástupce vedoucího oddělení pro trestní řízení, PČR, Místní oddělení Košíře – strážníkovi OŘ MP Praha 2 ze dne 26. dubna 2018

Dobrý den. Touto cestou bych chtěla poděkovat Vašemu strážníkovi Josefovi Razimovi, zařazen u Městské policie Praha 2, který dne 25. 4. 2018 v době osobního volna, velkou měrou pomohl při zadržení a usvědčení pachatele trestného činu poškození cizí věci dle § 228 odst. 2) trestního zákoníku. Jmenovanému strážníkovi nebylo lhostejné, že mladík pomocí sprejů poškozoval fasádu trafostanice v ulici U Lesíka, Praha 5 a díky tomu, že vše řádně a rychle oznámil na linku 158, vyčkal do příjezdu hlídky PČR na místo činu, kde označil i pachatele a následně se dostavil na naší součást, kde byla zadokumentována jeho svědecká výpověď, značnou měrou přispěl k odhalení a objasnění daného protiprávního jednání. Z výpovědi podezřelého vyplynulo, že v době páchání jeho protiprávního jednání, prošel okolo něj větší počet osob, které však žádným způsobem nezareagovaly na viděné protiprávní jednání, proto si tak ceníme pomoci uvedeného strážníka. Velmi děkujeme.

Poděkování ředitele HZS hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 24. dubna 2018

Vážený pane řediteli, rád bych Vám touto cestou poděkoval za zajištění nepřetržité fyzické ochrany při realizaci společného výcviku příslušníků Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů hl. m. Prahy, který se konal ve vymezeném prostoru Smíchovské náplavky v Praze 5 mezi Jiráskovým a Palackého mostem ve dnech 17. a 19. dubna 2018.

Poděkování občanů R. P., J. B. a T. B. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 29. dubna 2018

Rád bych vyjádřil své poděkování za nadstandardní výkon služby a profesionální přístup hlídky městské policie, která nám dne 29. 4. 2018 okolo 17:30 hodiny při výkonu služby v obci Modřany poskytla bez váhání svoji pomoc, když náš syn upadl z jízdního kola a svým pádem si způsobil lehká zranění. Projíždějící hlídka městské policie bez váhání ihned poskytla koordinovanou pomoc včetně prvotního lékařského ošetření a snahy o zajištění přivolání lékařské pomoci s následným odvozem syna s přítelkyní a jeho jízdním kolem do místa našeho bydliště. Policisty vnímáme jako represivní složku a pouze zřídka se setkáváme s činností, kdy se skutečně tyto složky řídí heslem „Pomáhat a chránit“. Tato dvoučlenná hlídka dle našeho názoru plnila nad rámec výkonu služby a to považujeme za velmi profesionální. Jejich činnosti přihlíželo mnoho lidí, kteří po jejich odjezdu shodně hodnotili jejich přístup jako úctyhodný. Vážený pane řediteli, jsme rádi, že modřanská policie disponuje takovými strážníky a je vidět, že strážníci jsou pod správným vedením. Je na Vašem zvážení, jak s věcí naložíte, v každém případě takové činnosti by měly být po zásluze ohodnoceny jako motivační faktor a výzva pro druhé. Při snaze získat služební čísla strážníků nám bylo sděleno, že není třeba jakkoliv děkovat, neboť jde o jejich práci, kterou vykonávají rádi. Podařilo se nám zapamatovat si služební číslo strážníka 1417, přičemž číslo druhého člena hlídky jsme nezaznamenali.

Poděkování občanky P. S. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 27. dubna 2018

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat příslušníkům Městské Policie Prahy 1, z detašovaného pracoviště na Mariánském náměstí za to, že si všimli na mém autě otevřeného zadního okénka a zajistili ho botičkou a igelitem proti ukradení. Považuji to za opravdovou službu nám, veřejnosti. Bylo to 7. 4. 2018 v ulici Karolíny Světlé. Ještě jednou děkuji za profesionální přístup.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)