Poděkování  RNDr. David Svoboda, PhD. hlavní kapitán vodních skautů – strážníkům poříčního útvaru MP ze dne 2. října 2017

Dobrý den, rádi bychom Vám, Vašim jednotkám a nasazeným lidem z poříčního útvaru MP poděkovali za součinnost při závodu „Napříč Prahou přes jezy“ 28. září 2017. Vaše profesionální nasazení významně pomohlo k hladkému průběhu celé akce. Díky a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování InterCom Czech s.r.o. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 2. října 2017

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám vyjádřit velké poděkování za Vaši účast a spolupráci v rámci eventu pro širokou veřejnost „6 TLAPEK psí den s Prahou 6“, který se konal 2. 9. 2017 na Vypichu. Dle ohlasů z řad návštěvníků, byla akce přijata a hodnocena velmi kladně, což nás velmi těší a těší nás to o to více, že se jednalo o první ročník. Ovšem bez Vaší pomoci by se tato akce jen stěží uskutečnila… Co se týče pomoci neziskovým organizacím – bylo vybráno 10.000 a tyto finanční prostředky se i na místě rozdělily rovným dílem. Zároveň byla poskytnuta velká materiální pomoc, a to ze strany společnosti Champion Petfoods – Weber mlýn. Ještě jednou tedy velké díky pro Vás a Městské části Praha 6. A doufáme, že i Vy jste byli spokojeni a budete s námi pokračovat i při II. ročníku psího dne s Prahou 6. Zároveň přikládáme odkazy na TV a posíláme fotografie k použití . Za organizátory společnosti.

Poděkování občanky J.P. – strážníkovi OŘ MP Praha 13 ze dne 2. října 2017

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou pochválila a poděkovala za pomoc Vašemu strážníkovi Městské policie v Řepích panu Romanu Bartošákovi – 3069, který mi ochotně pomohl dne 27. 9. 2017 najít ukrytou mateřskou školku – Laudova 3, Řepy, kterou jsem marně hledala v části Prahy, kterou vůbec neznám. Byl natolik ochotný, že mne až k této školce přímo doprovodil, abych už dále nebloudila. Byl velmi příjemný a ochotný, takto podobně si představuji pomoc občanům. S přáním hezkého dne.

Poděkování občanky J.P. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 4. října 2017

Ráda bych pochválila dva strážníky, kteří řešili v pondělí napadení mojí osoby. Přijeli v podstatě hned, jak jsem volala a opravdu skvěle a rozumně celou tu situaci vyřešili. Bylo v pondělí cca půl 2 odpoledne na Rajské zahradě, ulici už teď nevím. Ráda bych, aby se k pánům moje pochvala dostala. Protože tihle byli fakt skvělí. Děkuji moc a přeji hezký den.

Poděkování Českého červeného kříže – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 6. října 2017

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám poděkovat za podporu příslušníků Městské policie hl. m. Prahy, obvodního ředitelství Praha 11 při zásahu Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 při evakuaci bytového domu v Želivecké ulici dne 11.9.2017. Při této mimořádné události byla naše humanitární jednotka povolána ze strany MHMP za účelem poskytnutí podpory zasahujícím složkám IZS. Jmenovitě se jednalo o přípravu a výdej nápojů a stravy zasahujícím příslušníkům HZS, Policie apod. Rychlá přeprava nutného humanitárního materiálu provedená vozidlem Obvodního ředitelství Praha 11 Městské policie hl.m. Prahy byla klíčová pro včasné zahájení poskytování pomoci. Bez Vaší pomoci by nebylo možno z naší strany splnit zadaný úkol a zajistit zázemí pro zasahující složky IZS. Velice bychom uvítali, pokud by bylo možno využít podpory Obvodního ředitelství Praha 11 Městské policie hl.m. Prahy také rozšíření spolupráce s Letištěm Václava Havla Praha (dále jen Letiště). Se stoupajícím významem letiště dochází zde ke zvýšení počtu přistání tzv. divertovaných letů, kdy dojde vlivem mimořádné události k odklonění letu z původní destinace na Letiště. Při těchto situacích bychom rádi zajistili pro cestující psychosociální pomoc přímo v prostorách Letiště a i zde bychom rádi využili Vaší podpory při dovozu materiálu. Zároveň si Vás dovolujeme požádat o umožnění účasti Obvodního ředitelství Praha 11 Městské policie hl.m. Prahy při plánovaném cvičení zaměřeném na podobné situace, které se bude konat dne 18.10.2017 v odpoledních hodinách. Účast předpokládáme v obvyklém rozsahu, tedy dovoz materiálu v přívěsném vozíku na telefonickou výzvu.

Poděkování primátorky hl. města Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 7 a poříčního útvaru ze dne 9. října 2017

Vážený pane řediteli, ve dnech 30. 9.  a 1. 10. 2017 se uskutečnilo cvičení protipovodňové ochrany hlavního města Prahy Troja 2017, jehož cílem bylo prověření schopnosti aktivovat a koordinovat složky zajišťující výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy a čerpání na kanalizační a stokové síti. V souvislosti s tímto cvičením Vám, pane řediteli, děkuji za příkladné zajištění splnění cílů vyplývajících z Plánu provedení cvičení Troja 2017, kterých se Městská policie hlavního města Prahy příkladně zhostila. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování i všem pracovníkům Vám řízené organizace, kteří se na cvičení Troja 2017 aktivně podíleli. S pozdravem.

Poděkování manželů z USA – strážníkům OŘ MP Praha 4 a vedoucí KŘ MP ze dne 9. října 2017

Dobrý den, ještě jednou poděkování jak Vám a také Mgr. Renemu Štýbrovi a všem strážníkům městské policie za Vaši profesionální pomoc. Jsme Vám velice vděční. Žena dnes mluvila s její maminkou a situace vypadá teď zatím dobře, tak  snad si syn uvědomil, že takto nadále nemůže se svojí mámou zacházet. Pozdrav všem.

Poděkování občana P.M. – srážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 10. října. 2017

Dobrý den, chtěl bych tímto mailem poděkovat strážníkům MP, kteří se podíleli na sobotní pomoci mé mámě na Břevnovském posvícení, na kterém utrpěla krvavé zranění nohy. Strážník 1198 nejenže pomáhal se zástavou krvácení, ale i organizoval v součinnosti se sloužícími kolegy příjezd i odjezd přivolané záchranné služby (mezi stánky to nebylo jednoduché) i následný úklid znečištěného prostoru. S pozdravem a díkem.

Poděkování Sboru dobrovolných hasičů Uhlířské Janovice – strážníkům oddělení prevence a útvaru psovodů ze dne 9. října 2017

Dobrý den, děkujeme Vašim strážníkům za účast na preventivně-bezpečnostní akci Bezpečně na cestě 2, která se konala v neděli 24. 9. 2017 v Uhlířských Janovicích. Jejich přítomnost dodala celé akci ještě víc na významnosti a důležitosti. I přes nepříznivé počasí akci navštívila skoro stovka soutěžících. Děti si vyzkoušely dopravní testy a radovaly se ze získaných „řidičských“ průkazů. Strážníci vše ochotně vysvětlovali a někteří navštívili dopravní stánek i několikrát. Nejvíce diváků přilákala ukázka psovodů. Jelikož máme na akci velice kladné ohlasy, chtěli bychom v této tradici pokračovat i nadále. Budeme rádi, když se na Vás budeme moci příští rok zase obrátit. S pozdravem.

Poděkování bezpečnostního ředitele ČEPS, a.s. – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 12. 10. 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi, prosím, abych ocenil dosavadní úsilí Městské policie hl. m. Prahy o komplexní řešení problematiky ochrany významných objektů kritické infrastruktury, zejména pak přenosové soustavy. Cvičení „OHEŇ 2017“ se uskutečnilo dne 6. října 2017 v areálu sídla společnosti ČEPS, a.s. v Praze Bohdalci, s cílem ověřit krizovou a havarijní připravenost, včetně ověření přechodu dispečerského řízení přenosové soustavy do záložní lokality. V této souvislosti mi prosím dovolte, abych touto formou zejména ocenil dlouholeté úsilí a práci Ing. Michala Ridla, ředitele obvodního ředitelství Praha 10, který společně se svými podřízenými zajišťoval přípravu a realizaci akce. Závěrem vyjadřuji své přesvědčení, že se naše vzájemná spolupráce bude i nadále prohlubovat, a to nejen v zájmu ochrany nejdůležitějších prvků přenosové soustavy, ale především v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury jako celku. S pozdravem.

Poděkování vedoucí oddělení rozvoje OŽP ÚMČ Praha 8 – řediteli OŘ MP Praha 8 ze dne 13. října 2017

Dobrý den, vážený pane řediteli, uplynul již jeden rok, co jsem změnila pracoviště. Opětovně jsem navázala na akce ekologického charakteru, včetně prezentace složek IZS. Jako vedoucí samosprávného oddělení rozvoje si „vymýšlím“ projekty zejména se školskými zařízeními na MČ P8, ale i s veřejností. V rámci stížností různého charakteru často spolupracuji s panem Mgr. Luďkem Vaníčkem, ředitelem MP OŘ P8, který neprodleně zajišťuje dozorovou činnost strážníků a pomoc v rámci dalších činností různorodého charakteru. Mohu konstatovat, že za mého 21 letého působení v rámci veřejné správy – od 1. 8. 1996, dvanáct let na OCP MHMP, následně  osm let na ÚMČ P4, je to práce bezproblémová, vstřícná a i ukázková pro další úřady MČ Praha 1 – 57 a MP hl. m. Prahy. Zasílám Vám odkaz na reportážní video, na kterém prezentuje MP. Jeho první „premiérou“ byla prezentace na Dni Země a duben, měsíc bezpečnosti, kterou hravě zvládl. Vážený pane řediteli, přeji Vám hodně tak aktivních ředitelů se zájmem o práci a o pozitivní zviditelňování zástupců Městské policie hl. m. Prahy! V roce 2018 mám již naplánované tyto venkovní akce: 26. 4. 2018 Den Země a duben, měsíc bezpečnost, 7. 6. 2018 oslava Mezinárodního dne dětí, 20. 9. 2018 prezentace složek IZS, 11. 10. 2018 Rozloučení s létem. Tvrdé pečivo pro koně již podruhé sbírá jedna ZŠ a jedna MŠ. Nejbližší sběr tvrdého pečiva je dne 24. 10. 2017. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší dosavadní práci a určitě hodně „Vaníčků“. S poděkováním a pozdravem.

Poděkování občanky D.K. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 13. října 2017

Pane náčelníku, děkuji za pomoc Vaší hlídce pánům 2220 a 2039 za ochotu a operativní přístup k řešení mého problému. Zručně rozebrali kamna WAW a vyprostili sýkorku a opět vše smontovali. Ještě jednou děkuji a zdravím.

Poděkování občanky D.J. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 15. října 2017

Strážník pan Jiří Tvardek působí v Praze 10 Vršovice, ul. Pod Bohdalcem, Za Sedmidomky. V této oblasti se nachází neudržované zahrádky – správce MÚ Praha 10 a ty jsou častým útočištěm bezdomovců a feťáků, kteří kradou a obtěžují obyvatele přilehlých rodinných domů. Velmi problémoví jsou také ti, co jsou ubytovaní v nedaleké ubytovně. Pan okrskář má stále co řešit, vždy ochotně poradí a pomůže. Moc si ceníme jeho zodpovědné práce! S pozdravem.

Poděkování ředitelky odboru komunikace a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům útulku pro opuštěná zvířata, oddělení prevence a OŘ MP Praha 1 ze dne  16. října 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi Vám poděkovat za spolupráci při organizaci úspěšné akce „Připomínáme si 15 let od povodně“, kterou bylo možné navštívit v sobotu 16. září 2017 na Žofíně. Letošní exhibicí si tak hlavní město připomnělo ničivé povodně, které zcela změnily pohled na způsob ochrany před velkou vodou. Zaznamenali jsme příznivé ohlasy veřejnosti, která si mohla zavzpomínat na dobu, kdy se metropole bránit přírodním katastrofám podobného rozsahu teprve učila, a přesto v těžké zkoušce obstála. Ještě jednou přijměte touto cestou můj velký dík. Bez profesionality a zapojení Vašich zaměstnanců by se celá tato organizačně náročná záležitost neobešla bez komplikací a nebylo by možné ji úspěšně zrealizovat. Jako připomenutí či k případnému dalšímu využití jsme si Vám dovolili emailovou cestou poslat fotografie a video z akce. Zároveň mi dovolte Vám poděkovat za součinnost při distribuci balíčků pro prvňáčky na jednotlivé školy. Vaší pomoci si velmi vážíme. Budu se těšit na další spolupráci S přáním všeho dobrého.

Poděkování radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 16. října 2017

Vážený pane řediteli, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval týmu školitelů, vedené panem Petrem Liškou a ocenil činnost, kterou se jeho členové podílejí na projektu hlavního města Prahy „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“. Jejich účast na tomto projektu je velmi přínosná. Zároveň bych si Vás dovolil požádat o maximální součinnost při realizaci projektu ve školním roce 2017/2018. Děkuji s pozdravem.

Poděkování občana M.K. – strážníkům útulku pro opuštěná zvířata MP ze dne 17. října 2017

Dobrý den, chtěl bych Vaším prostřednictvím poděkovat strážníkům Městské policie v Praze 8 – dislokovaným na odchytové službě u útulku zvířat v Troji - za obětavou pomoc při zranění. Minulou neděli navečer 15. 10. 2017 jsem se vracel z projížďky na kole po cyklostezce z Klecan podél Vltavy zpět do bydliště v Praze 8. Cca 300 m před útulkem zvířat mě na této cyklostezce při míjení protijedoucí skupinky cyklistů, srazil na zem cyklista, který se neomaleně při rychlé jízdě za mnou doslova vecpal mezi nás. Při předjíždění mě zadním kolem shodil, a i když si toho musel být vědom, ujel. Když jsem se dostal k bráně do útulku, všiml si mě jeden z Vašich kolegů, vzal mě dovnitř a spolu s dalším kolegou mi umožnili se otřít, omýt od krve (odřený obličej, ruce, kolena atd.), odpočinout si a přinesli mi, pokud bych chtěl, nápoj na osvěžení. Od prvního okamžiku mi nabízeli několikrát zavolat i záchrannou lékařskou službu. Můj stav se mi ale tak vážný nezdál na to, abych blokoval někde od vážnějších případů. Jelikož bydlím nedaleko, dal jsem na jejich radu a hned se vypravil do nemocnice na Bulovku, kde si mi dostalo podrobné vyšetření a následné ošetření.. A bylo opravdu třeba. Neznám bohužel jména Vašich kolegů na stanici u odchytové služby. Ale kdo sloužil v neděli 15. Října mezi 17 – 17,30 hod., kdy mě Vaši kolegové pomohli, není jistě pro Vás problém zjistit. Prosím, vyřiďte jim mé upřímné poděkování za pomoc, ochotu i přístup v okamžiku, kdy se člověk ocitne v nepříjemné situaci a je navíc zraněn.  Ještě jednou srdečné díky.

Poděkování občanky M.M. – strážníkům OŘ MP Praha 12 a útulku pro opuštěná zvířata MP ze dne 23.října 2017

Toto prosím je velké poděkování ze dne 14. 10. jak městské policii pro Prahu 12, tak útulku v Troji. Večer kolem 20 hod. se mi vytrhl pejsek, malá pudlička hluchá a slepá, asi se polekala pádu vodítka a prchla. Byla již tma, utíkala směrem k Modřanskému lesu. Volala jsem městskou policii pro Prahu 12, kde pán řekl, že vyšle hlídku (pejsek hluchý, slepý) i mne přepojili na útulek v Troji, kde to paní velmi chápala i moje zoufalství, fenka první den a hned se ztratí. Byli jste velmi milí, děkuji Vám. Potom jsem na městskou policii volala, že jsem ji našla v lese zamotanou do křoví (díky vodítku), pán řekl, že to řekne jak městské policii pro Prahu 12, tak útulku, aby již nepátrali. Děkuji za ochotu a vlídné jednání.

Poděkování řídícího správního technika TSK a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 27. října 2017

Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat strážníkům z oddělení Barrandov za mimořádnou spolupráci v ul. Wassermannova, kde se u přechodu pro chodce provádělo dopravní opatření v rámci bezpečné cesty do škol. S pozdravem.

Poděkování občanek M.H. a M.S. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 29. října 2017

Dobrý den, chceme vyjádřit poděkování Vašim příslušníkům i.č. 2305 a i.č. 2542, kteří nám velmi ochotně pomohli řešit situaci při hledání manžela pí. M.S., který odešel z oslavy a nesdělil kam. Byli velmi vstřícní, projeli autem okolí a během krátké chvíle ho našli v postranní ulici a dovezli ho k nám. Ještě jednou děkujeme a jsme s pozdravem.

Poděkování předsedy Spolku břevnovských živnostníků, z.s. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 29. října 2017

Dobrý den, rád bych poděkoval, jako předseda Spolku břevnovských živnostníků, našim strážníkům z Prahy 6. Ve dnech 5.- 8.10.2017 proběhla jedna z pravidelných a největších akcí na území Prahy 6 - 24. Břevnovské posvícení, které pořádá náš spolek ve spolupráci s Břevnovským klášterem a s podporou MČ Praha 6. Jako každý rok pomáhalo,  jak vy říkáte, s dohledem nad veřejným pořádkem, po našem s dohledem nad nevychovanými lidmi, několik strážníků Městské policie Praha 6. A letošní rok musíme před jejich prací "smeknout klobouk", jelikož měli hodně náročnou službu, byli v areálu vidět a věřím, že přispěli ke zlepšení jména Městské policie hl. m. Prahy. Už v pátek,  kdy byla vysoká návštěvnost na atrakcích, spadl z osmi metrů vysoké zdi pes. Strážníci prokázali velký kus profesionality, kdy jeden z nich zůstal se zraněným psem a jeho majitelkou a druhý davem lidí protlačil veterinární záchrannou službu k místu nehody. Díky jejich výborné práci se pes dostal včas k odbornému vyšetření a bude mít snad dlouhý život bez následků. V sobotu si strážníci sáhli na dno svých sil, jelikož měli opravdu hodně práce, protože posvícení navštívil vysoký počet lidí. A s tím přišly problémy (myslím tím, že na akci byla 5x volána záchranná služba). Poprvé, ještě v dopoledních hodinách, to bylo pro starší ženu, která silně krvácela z nohy (prasklá křečová žíla). Jeden ze strážníků, pan Novák, ženě do příjezdu sanitky držel krvácející nohu (to trvalo přes 10 minut). Strážníci davem lidí, protlačili sanitku k místu ve velmi krátké době. Díky profesionální práci uvedených strážníků žena nevykrvácela a dostala se včas do nemocnice. Potom pomáhali ještě záchranářům při epileptickém záchvatu, kolapsu ženy, slzným plynem v očích a s mužem, kterého kopl kůň. V jednu chvíli jsme měli na posvícení dvě sanity najednou. Také bych rád vyzdvihl práci strážníka Růžičky, kdy sice nevědomky, ale pomohl s dopadením pachatele loupežného trestného činu. Pomáhal naší zdravotnici a poté záchranářům s údajně napadeným mužem, kdy mu byl do obličeje nastříkán slzný plyn. Když do sanitky dovedl hlídku Policie ČR, tak se ukázalo, že to byl spolupachatel trestného činu. Když už jsme si všichni mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak přišel další šok, kdy se už za tmy ztratil čtyřletý chlapeček. Opět jsme se mohli spolehnout na naše strážníky, kteří se ihned rozběhli po celé ploše posvícení a asi po patnácti minutách vešel jeden z nich do pořadatelského stanu a v náruči držel ztraceného chlapce. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným strážníkům. A těším se na další spolupráci. A zde je seznam strážníků, kteří konali službu na Břevnovském posvícení: Čermáková, Švarcová, Řenčová, Franková, Tomková, Naiman, Bohdanecký, Brynda, Mraček, Zápotocký, Novák, Bezecnýa jejich velitel Růžička.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)