Poděkování Obvodního ředitelství Police Praha I, místní oddělení Bartolomějská – strážníkům poříčního útvaru MP ze dne 1. srpna 2017

Dobrý den, léta využívám institut spolupráce mezi Vaší a naší složkou při pátrání po pachatelích. Poprvé jsem použil k vypátrání věcí poříční jednotku MP. S ohledem na skvělý přístup Vašich lidí, jak osobní, tak profesní, skládám poklonu a dík touto cestou. Sám vím, že když člověk dělá práci dobře – je zpravidla ticho, jen nespokojenost se dává lehce najevo. Proto děkuji vedoucímu PJ MP panu Netroufalovi a klukům z terénu: Tomáši Kadlečkovi, který realizoval ponor, a jeho krytí: Láďovi Vegnerovi a Tomáši Zvolánkovi. Kladu důraz na to, jak skvělá akce to byla – co do souhry lidí, i když jsme se předtím neviděli, tak to byl „balet“. Pokud to jen trochu jde, v rámci rozpočtu, zhmotněte mé díky.

Poděkování občanek Mgr. A.L., Mgr. J.C. a Mgr. Y.R.  z Břeclavi – strážníkovi OŘ MP Praha 3 ze dne 6. srpna 2017

Vážený pane řediteli, ráda bych vyslovila poděkování a pochvalu na adresu strážníka Pavla Šišpery, který nám pomohl při naší návštěvě Prahy, kdy jsme zabloudily na Olšanském hřbitově. Jeho přístup, chování a profesionalita nás velmi potěšila. Je to člověk na správném místě a dobře hájí heslo „pomáhat a chránit…“ Děkujeme! S pozdravem.

Poděkování občana  T.S. – strážníkům poříčního útvaru MP ze dne 7. srpna 2017

Vážení, s menším zpožděním jsem se dostal k tomu, abych napsal tento dopis. Doufám, že se dostane do rukou nadřízených oněch strážníků, kteří mi byli nápomocni v dopoledních hodinách v sobotu 29.7.2017. Nikdy jsem si nemyslel, že se taková situace může stát zrovna mě, ale stala se a jenom díky velmi profesionálnímu a přátelskému přístupu vašich strážníků z útvaru poříční jednotky jsem neměl tak strašně zkažený den i víkend. V sobotu 29. července jsem se na Vltavě účastnil rybářských závodů Lodní Ligy, která měla start v loděnici v Braníku. Pečlivě jsem se s kolegou připravoval a vše naznačovalo tomu, že půjde o zajímavý závod, a k tomu ještě v kulisách krásné slunné Prahy. Vše se pro mě změnilo v noční můru hned při samotném startu, kdy rozjíždějící se lodě ostatních závodníků vytvořily velké vlny, a já celkem amatérsky zazmatkoval a při pokusu vyhnout se větší vlně jsem omylem přidal plyn. Vzhledem k rychlosti lodi a úhlu náklonu se stalo to, co jsem si nikdy neuměl představit. Můj 30HP a 80kg motor najednou vyskočil a zmizel pod hladinou. Nemá cenu popisovat moje zděšení a šok. Nicméně nadávat jsem mohl jen sám sobě. Po chvíli, kdy jsem se trochu vzpamatoval, jsem volal o pomoc a radu MP poříční oddíl a taky SPS, s tím, že jsem čekal rozzlobenou a přísnou reakci. Nicméně opak se stal pravdou. Službu konající strážníci se chovali nesmírně profesionálně a mile. Což samozřejmě zmírnilo můj šok z celé situace. Obrovským překvapením pak bylo i to, že během velmi krátké doby přijeli na místo nehody a rovnou se se mnou pustili do hledání motoru a jeho záchrany. To se také v krátké době podařilo a díky posádce Vaší lodi i s potápěčem, jsem měl za chvíli motor zpět na své lodi. Takovýto scénář mě ani ve snu nenapadl. Proto jsem také z vděčnosti nabízel strážníkům odměnu, protože se mi opravdu ulevilo. Strážníci mě však velice mile a slušně odmítli s tím, že rádi pomohli. Proto bych chtěl alespoň touto cestou ještě jednou opravdu moc poděkovat za jejich přístup a pomoc a doufám, že se jim alespoň takto dostane pochvaly, protože si ji opravdu zaslouží. Opravdu velice děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování občanky H.P. – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 9. srpna 2017

Chci poděkovat strážníkovi, který již několik let poctivě slouží u Městské policie Prahy 6, Českomalínská 25,, i.č. 1556 Jaroslavu Marečkovi, jako jediný plní slib, který složil. Pomáhá lidem, zabezpečuje veřejný pořádek a přispívá k ochraně občanů a jejich majetku, když jsou lidé v nouzi, umí řešit problém, když nastane. Velice děkuji za vyřešení problému s bezdomovcem na Puškinově náměstí. Je sice asi dočasný, ale jako jeden z mála si věděl rady a nebyl arogantní a netečný. Ještě jednou moc děkuji a více takových strážníků. Děkuji a s pozdravem.

Poděkování občanky USA – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 10. srpna 2017

Hello, I had a problém with my hostel (Hostel Bubeneč) on August 7th, and called the police for help. Without the police, I would have had no idea what to do. I was refused a room with my two children because I did not have their passports and the hostel did not help me. Your police spoke GREAT English (I m American), and he stayed with me until I found another pláce. He let me use his phone (I don't have a Czech phone) to call a hotel, he gave me tips where I could go, and he helped me. Thank you so much.

Poděkování manželů I. a M. M. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 18. srpna 2017

Dobrý den vážení, rádi bychom poděkovali strážníkům Městské policie Prahy 14, kteří mají na starost okrsek Újezd nad Lesy za vyřešení problému s nedovoleným parkováním v Rožmitálské ulici (výhybna) v Újezdě nad lesy, kteří vždy při oznámení problému rychle reagovali a ve velmi krátké době přijeli a zakázané parkování řešili. Dále bychom rádi poděkovali panu Kuberovi, který po našem popsání problému přijel, situaci ověřil a posoudil na místě a vydal stanovisko, kterým vše objasnil a tím také velice pomohl s vyřešením nedovoleného parkování v Rožmitálské ulici v Újezdě nad lesy. Ještě jednou všem zúčastněným velice děkujeme. S pozdravem.

Poděkování Společenství vlastníků Marold – řediteli MP ze dne 22. srpna 2017

Vážený pane řediteli, dne 21. 8. 2017 jsme od Vás obdrželi dopis, ve kterém nám podáváte odpověď na naše podání ze dne 18. 4. 2017 ve věci činnosti strážníků MP HMP, prováděné na soukromém pozemku v majetku SVJ, kterou jste nechal prošetřit pracovníky Oddělení kontroly a stížností ředitele MP hl. m. Prahy. Seznámili jsme se s Vaším obšírným a velice podrobným vyjádřením k inkriminované záležitosti, kterou jsme popsali a podali dne 18.4.2017. S Vaším vysvětlujícím a zdůvodněným vyjádřením a zejména s Vaším osobním přístupem k našemu podání naprosto souhlasíme a dovolte nám, abychom Vám tímto způsobem zaslali naše poděkování za vyřešení a urovnání celého případu. Jsme si vědomi odpovědné práce všech příslušníků Policie na všech úrovních, konané ve prospěch zejména bezpečnosti a ochrany občanů v ČR. Chápeme a také se ztotožňujeme s Vaším vyjádřením, že v každé činnosti může dojít a také dochází k určitým nesrovnalostem či pochybení. Důležité je však (jako i v tomto případu) přistoupit k řešení odpovědně a s rozumem celou záležitost ke spokojenosti obou stran vyřídit a tedy vyřešit. Proto i my považujeme tímto celou záležitost za vyřízenou a ještě jednou děkujeme za vyřízení.

Poděkování ředitele Městské policie Ostrava – strážníkům OŘ MP Praha 5 a 7 ze dne 28. srpna 2017

Vážení kolegové, sportovní přátelé, dne 26. 8. 2017 se ve městě Ostrava v Komenského sadech uskutečnilo 20. mezinárodní setkání jízdních policií. Tato akce se po stránce organizační i sportovní velmi vydařila. Přispěla ke zvýšení prestiže Městské policie Ostrava a nemalou měrou i k prezentaci dobrého jména statutárního města Ostravy. Dovolte, abych Vám poděkoval za účast na tomto setkání, popřál mnoho úspěchů ve Vaší práci a těším se na další setkání. S pozdravem.

Poděkování občanky J.T. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 24. 8. 2017

Vážený pane, chtěla bych Vaším prostřednictvím poděkovat za práci dvou mužů ve službě v Žižkovské služebně. 22. 8. 2017 okolo 15 hod. , přivedli domů mého 93 letého velmi vážně chorého manžela, výjimečně odešel, bloudil a až na hřbitově na Olšanech a až po ohlášení někoho dobrého se dostal pod křídla Vašich žižkovských strážníků  i dům snad společně našli. Můj muž je důstojník, v.v., sportovec – sloužil na Fakultě těl. výchovy a sportu – vojenském oboru – Tyršův dům. Prosím, najděte cestu jak těm dvěma hochům poděkovat, byli klidní, milí, profíci jak náleží. Já mám 86 let, celý život ve zdravotnictví.

Poděkování ÚMČ Praha 10 – strážníkovi OŘ MP Praha 10 ze dne 28. srpna 2017

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci strážníkovi inspektorovi panu Tvardekovi, 1859. Díky jeho pečlivosti při úředním záznamu o vozidle, které bylo dlouhodobě odstaveno v lokalitě Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I, a bylo předmětem dlouhodobých stížností občanů, se mi podařilo zajistit odstranění tohoto vozidla majitelem. Pan Tvardek při řešení záležitosti poskytl nadstandardní součinnost a tak bych mu Vaším prostřednictvím ráda poděkovala. S pozdravem.

Poděkování Mgr. G. H. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 29. srpna 2017

Vážený pane, chtěla jsem poděkovat za skvělý přístup Vašich zaměstnanců (označení správního orgánu -2404), se kterými jsem měla tu čest dne 14. 8. 2017 v ulici Irtkutská 8 (Praha 10). Účastnila jsem se jakožto předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje společně s generálem Pavlem Vranským (bojovník od Tobruku, 96 let) pohřbu jeho válečného přítele, generála Klemeše. Bohužel nebyla možnost parkovat v těsné blízkosti krematoria (pohřeb s vojenskými poctami a obrovská návštěva ze strany veřejnosti) a tak jsem byla nucena po vysazení pana generála a věnce zaparkovat v nedaleké ulici. I přesto, že jsem měla poměrně slušnou časovou rezervu, musela jsem nakonec automobil zaparkovat částečně přes žluté označení (částečně bráněno ve vjezdu do garáže). Na vysvětlenou jsem za okýnkem nechala omluvu a telefonní číslo. Bohužel jsem narazila na velice vulgárního muže (majitele) a i přes okamžitý návrat k vozu po ukončení pohřbu již přijížděl vůz Městské policie. Muž a žena mě slovně domluvili a zcela lidským přístupem posoudili danou situaci. Velmi jsem ocenila, že takto mladí lidé ve službě se zachovali v rámci dané situace velice slušně a po mém vysvětlení mě nechali vozem odjet bez finanční pokuty. Ihned jsem celou situaci vyprávěla gen. Vranskému, který mě rovněž žádal, abych oběma strážníkům z této služby poděkovala a vyjádřila mnoho sil do jejich nelehké práce. Napomenutí strážníků si v dnešní době považuji a přeji mnoho ukázněných řidičů. Jsou momenty jako byl tento, kdy jsem skutečně přítomnost strážníků Městské policie ocenila jakožto občan, který se byť provinil, ale cítil od nich pochopení a možná i úctu k práci, kterou děláme v rámci našeho Spolku po boku válečných veteránů z 2. světové války. Moc děkuji a prosím, předejte příslušné strážnici a strážníkovi naše poděkování.

Poděkování občana P.N. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 30. srpna 2017

Dobrý den, chtěl bych poděkovat Městské policii Praha. Rádi jezdíme do Prahy autem a několikrát jsem potřeboval rychlou radu a vždy chlápci z MP věděli a poradili, aniž by je to obtěžovalo. V sobotu 26. 8. 2017 jsme díky uzavírkám a hloupě vyznačené objížďce u Suchdola, k tomu ne moc dobře označeným směrům v ulicích brutálně zakufrovali J, ale štěstí nám přihrálo pana strážníka, no ten nezklamal. Škoda, že nemám jeho číslo, ale tuším byl na ul. Olšanská, okolo oběda (ulice lehce z kopca a po levé straně byl vidět Žižkovský vysílač). Pár rad a díky temu už jsem jel směr Brno J Děkuji. Zdravím z okresu Hodonín J

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)