Poděkování vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti ÚMČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 7. července 2017

Vážený pane řediteli, ráda bych Vám poděkovala za příkladnou práci pracovníků Obvodního ředitelství Praha 6. S městskou policií se potkávám pracovně téměř denně v pozici vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti, a na profesionální přístup jsme si na radnici takříkajíc již zvykli. Často se mi stává, že mě někteří strážníci svojí ochotou a empatií překvapí a jsem hrdá, když od občanů stále častěji slýchám chválu místo nářků. Tentokrát velmi mile překvapili pracovníci OŘ MP Praha 6 minulý týden, při vyhlášení 1SPA. Požádala jsem pana ředitele o provádění hlídkové služby v inundačním území Litovicko-Šáreckého potoka na mnoha místech v pravidelných intervalech. Po vypuštění velkého množství vody z Jivinské nádrže jsme museli postavit na tři místa ještě navíc hlídky stálé, neboť hrozilo přelití vody z  vybřeženého potoka přes vozovky. Situace je vždy složitá, protože zatím nemáme v povodí malých toků žádná vodoměrná značení, a tak si předávají jednotlivé hlídky informace ústně v jakýchsi odhadech a popisech. A nyní se dostávám k předmětu mého dopisu – strážníci si sami vytvořili na místě z nalezené tyčky, či větve, měřící místa, která napomohla ke zpřesnění odhadu stoupání hladiny rozlivu. Další pak v jiném místě označili tvar rozlivu vody v nivách pomocí kamenů, aby jejich kolegové, nastupující na hlídku následně, měli přesnou informaci o postupu vody. Velmi profesionálně předávali inform,ace, byli nápadití a vynalézaví ještě na několika dalších místech. Velmi Vám děkuji, vážený pane řediteli, Vaši lidé mají nejen vysokou profesionalitu, ale jsou praktičtí, vynalézaví a mají zájem o souvislosti svých činností. S přáním příjemného dne.

Poděkování Střediska sociálních služeb P1 – strážníkům oddělení prevence ze dne 19. července 2017

Vážený pane řediteli, jako každoročně jsme i letos uspořádali tábor pro seniory z Prahy 1 a tradicí se již stalo, že nás na táboře navštěvují zástupci Městské policie Praha. Letos v pondělí 19. 6. do Dobronic u Bechyně přijel Dixie Band Městské policie Praha pod vedením Pavla Šourka a zpříjemnil všem seniorům i nám vedoucím večer skvělou hudbou. Všichni senioři se báječně bavili, mnozí i tančili a o přídavky žádali až do pozdních nočních hodin. Pevně doufáme, že se hudební vystoupení kapely Městské policie Praha podaří zařídit i pro příští rok. Ve středu 21. 6. pak na stejné místo přijeli i preventisté ve složení Michaela Švandrlíková a Petr Černohous. Paní Švandrlíková seniorům přednesla velmi poutavě zpracovanou přednášku na téma „kdy volat městskou policii“ a následně uspořádali soutěž v poznávání speciálních značek. Přestože hodnocení bylo opravdu velmi přísné, naprostá většina seniorů v testu uspěla, což svědčí o kvalitě přednášky. S velkým nasazením se oba preventisté zapojili do tvorby programu, kde dostali příležitost ověřit si, že i ostatní části přednášky senioři poslouchali pozorně a odnesli si užitečné vědomosti. Všech soutěží se příslušníci Městské policie Praha zúčastnili s vervou a dodali jim vtip a švih. Všichni návštěvníci z řad Městské policie Praha ukázali táborníkům nejen vážnou tvář a nesoustředili se jen na témata, která od nich všichni očekávali. Jako vždy ukázali, že jsou nejen profesionálové, kteří se starají o obyvatele Prahy z hlediska pořádku a bezpečí, ale především lidé z masa a kostí. Nezkazí žádnou legraci a je radost, nikoliv nepříjemnost přijít s nimi do styku. Za účast všech příslušníků Městské policie Praha na našem táboře i za jejich nemalý příspěvek k programu mnohokrát děkujeme a pevně doufáme, že i v následujícím školním roce se nadále budou uskutečňovat nejen přednášky v průběhu celého roku, ale i takovéto akce. S přátelským pozdravem.

Poděkování společnosti ARROW mobile – strážníkům hlídkového útvaru ze dne 20. července 2017

Dobrý den, dovolte mi touto cestou poděkovat celému hlídkovému útvaru MP Letiště Praha, zejména pak strážníkovi č. 3289, který nad rámec svých povinností dbá a pečuje o bezpečnost vozového parku společnosti ARROW mobile, i když to určitě není jeho hlavní pracovní náplní. Velmi si toho vážíme a pevně věříme, že podobně proaktivních a zodpovědných strážníků bude mít MP Praha v řadách stále více. S pozdravem.

Poděkování velitele Velitelství ochranné služby vojenské policie Praha – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 20. července 2017

Vážený pane řediteli, chtěl bych Vám tímto poděkovat za profesionální a kvalitní spolupráci příslušníků Městské policie v Praze 6 při zabezpečování vojenských a společensko-kulturních akcí na veřejnosti před budovou Generálního štábu AČR a v okolí stadionu Juliska. Dále bych chtěl poděkovat za vstřícnost a profesionalitu Vašeho Obvodního ředitelství městské policie Praha 6 při řešení složité dopravní situace – parkování vozidel v okolí budovy Generálního štábu AČR a v ulici Čínská. S pozdravem.

Poděkování občanky L.G. – strážníkům OŘ MP Praha 13 ze dne 22. července 2017

Dobrý den, chtěla bych pochválit strážníky ze služebny v Řepích a poděkovat za rychlý zásah. V pátek 21. 7.  jsem ve 22 hodin telefonovala na služebnu s ohlášením rušení nočního klidu v parku u ulice Na Fialce II, kde parta nedisciplinované mládeže působila silný hluk a svým chováním obtěžovala okolí. Během 10 minut byl na místě absolutní klid, který přetrval i po zbytek noci. Hlídku jsem přivolala také zhruba před měsícem, kdy pravděpodobně stejná výtržnická mládež svým velmi hlučným chováním a házením petard obtěžovala lokalitu od odpoledne až do nočních hodin. I v tomto případě jednala hlídka rychle a za pár minut již byl zcela klid. Ještě jednou strážníkům děkuji. S pozdravem.

Poděkování občana P. H. – strážníkovi OŘ MP Praha 12 ze dne 26. července 2017

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat Vašemu příslušníkovi, který uklízel nepořádek v oblasti kolem Kondičního centra poblíž Rakovské ulice v Praze 12. Měl tři tašky domovního odpadu. Dříve tam bylo hanba chodit, nyní je tam čisto  a velmi útulno. Moc děkujeme.

Poděkování Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 26. 7. 2017

Vážený pane řediteli, přijměte poděkování za celý náš realizační tým na akci Vítání léta, která se konala 17. 6. 2017 u nás v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Vaši kolegové byli po celou dobu trvání akce moc milí, ochotní a velice trpěliví při předvádění techniky a půjčování ochranných pomůcek. Reakce našich klientů, pro které tato akce byla určena, jsou velmi kladné a i díky Vám se tento den velice užili. Proto doufáme, že Vás budeme moci znovu oslovit a budeme se těšit na případnou další spolupráci. S pozdravem.

Poděkování  občana  M.K. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 27. července 2017

Dobrý den, dne 23. 7. 2017, v pozdějších večerních hodinách, jsem při odchodu od svého osobního automobilu (červená Fabia combi), zaparkovaného v Sudoměřské ulici 31, zapomněl na střeše vozidla peněženku s doklady, ač jsem si v duchu říkal, že se to nemá… protože … Díky pozornosti Vašich strážníků byla tato (peněženka) zachráněna a ještě ten večer mi ji osobně předali, protože dle OP bylo bydliště jasné. Chtěl bych jim alespoň touto cestou veřejně PODĚKOVAT!!!! Jména dotyčných pánů neznám, ale dle rozpisu služeb nebude asi problém zjistit, kdo pochůzky v dané lokalitě ten den konal. Ještě jednou jim děkuji. S pozdravem.

Poděkování Úřadu městské části Praha 10 – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 27. července 2017

Vážené vedení Městské policie v Praze 10, chtěli bychom Vám poděkovat za včerejší, tj. 26. 7. 2017, profesionální přístup dvou Vašich strážníků při terénní práci v rámci šetření stížnosti a podnětů občanů v k.ú. Prahy 10. Pracovníci bezpečnostního managementu, odboru kontroly a komunikace při ÚMČ Prahy 10, v době od 14:00 – 16:15 hodin ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci pány Janem Hájkem, i.č. 3174 a Radovanem Žákem, i.č. 3284, prováděli terénní šetření stížností a podnětů od občanů na osoby bez domova a další nepřizpůsobivé osoby. Šetření bylo prováděno v částech Vršovice, Strašnice i Zahradní Město. Musíme ocenit, že při tomto výše uvedení pracovníci poskytli zaměstnancům ÚMČ maximální součinnost a zajištění bezpečnosti, zvláště při kontrolách míst a různých ghett, kde se zdržuje více bezdomovců a jiných závadových osob. Zvláště bychom ale chtěli ocenit, že strážníci nad rámec své součinnosti nenechali bez povšimnutí jakékoliv porušení zákona nebo jiných předpisů. Například v ulici Průběžná nenechali bez povšimnutí jízdu motorového vozidla /dodávky/ po chodníku. Vozidlo zastavili, zkontrolovali a také vyřešili. Nebo opět v ulici Průběžná na zastávce MHD „pomohli“ opilému spícímu bezdomovci, který si tzv. ustlal na trávníku a budil tak veřejné pohoršení u osob čekajících na autobus. Vyřešeno opravdu velmi profesionálně, nenásilně a hlavně taktně ke spokojenosti nás, Vás i občanů. Ještě jednou bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši pomoc při včerejší akci. Ale nejen za to. Děkujeme Vám i za to, jaké máte svědomité, ochotné a především profesionální strážníky a zaměstnance. S pozdravem, přáním hezkého dne a těšením se na další spolupráci.

Poděkování občana J.Z. – řediteli OŘ MP Praha 1 ze dne 28. července 2017

Dobrý den, chci poděkovat řediteli MP Praha 1 Stejskalovi za pokyn, ze kterého v okurkové sezóně v anarchickém českém národě udělali umělý skandál. Přesto, že českou upatlanou anarchii znám, jsem z reakcí přeci jenom dost v šoku. Z formulací v pokynu by měl být dle mého názoru každý zákonodbalý občan a daňový  poplatník naopak nadšený, že konečně někdo řeší do očí bijící pasivitu (tedy lenost a neplnění pracovních povinností) pražské městské policie (a to nejen v obvodu P1). Z chronického neřešení přestupků by člověk z Bavorska nebo Rakouska byl v šoku. Češi ale zřejmě platí líné měšťáky rádi. Doufám, že idiotské reakce v médiích nebudou reflektovány nadřízenými ředitele Stejskala. To je totiž tragédie českého národa – kdykoli chce někdo jen to, aby státní (či obecní) zaměstnanci plnili své povinnosti, strhne pár anarchistů mediální hon, politici se podělají a vše se opět vrátí do starých kolejí. A proto se člověk musí pořád stydět před zahraničními přáteli, kteří něco takového prostě nechápou. S pozdravem.

Poděkování občanky V.S. – strážníkům OŘ MP Praha 11 jízdní skupině ze dne 29. července 2017

Dobrý den, ráda bych touto cestou chtěla poděkovat za příjemný zážitek z akce Den s policií, která se konala 17. června 2017 v Praze – Letňanech. Nejvíce se mi líbily ukázky Jízdní skupiny MP Praha 11. Těším se na další ročník. Děkuji. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)