Poděkování předsedy SOPMSH – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 2. června 2017

Milý pane řediteli, základem úspěchu letošních výše uvedených akcí byla i Vaše podpora. Celá akce měla mimořádný ohlas, který překročil hranice Malé Strany a Hradčan. Přijměte od nás poděkování za Vaši setrvalou pomoc, vážíme si, že Vám občanský život na Malé Straně a Hradčanech není lhostejný a přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním životě.

Poděkování MČ Praha 1 – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne  2. června 2017

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za Vaši účast a nasazení při akci Děti Prahy 1 v pohybu, konané dne 31. 5. 2017 dopoledne na Střeleckém ostrově u příležitosti oslavy Dne dětí. Oceňuji, že i Vašim prostřednictvím se podařilo děti rozpohybovat a ukázat jim, jak rozmanitě a smysluplně se dá trávit volný čas. Vážím si, že jste s námi spolupracovali a doufám, že se ještě budeme mít možnost setkat při dalších akcích pro děti Prahy 1. Do další Vaší činnosti Vám přeji mnoho úspěchů. S pozdravem.

Poděkování ředitelky MŠ Tyršovka – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 2. června 2017

Vážený pane řediteli, touto cestou bychom chtěli poděkovat za přednášky související s první pomocí, kterou v naší MŠ přednášeli Vaši zaměstnanci z Oddělení prevence. Obsah výkladu preventistů skupiny první pomoci a požární prevence splňoval všechny atributy Národního akčního plánu prevence dětských úrazů. Přednášky byly určeny pro pedagogy a vedení MŠ se zaměřením na problematiku první pomoci předškolních dětí (život ohrožující stavy, anafylaktický šok, cizí těleso v dýchacích cestách…). Z důvodu velkého zájmu ze strany pedagogů o přednášky první pomoci (tak jak ji prezentují Vaši zaměstnanci) spolupracujeme s lektory skupiny a vytváříme dlouhodobější program. S pozdravem.

Poděkování občana L.B. – strážníkům jízdního oddílu OŘ MP Praha 11 ze dne 4. června 2017

Dobrý den, touto cestou bych Vám s dovolením chtěl zaslat několik fotografií z ukázky Městské jízdní policie Praha, která byla předvedena při příležitosti oslav 150-ti let od založení místního hasičského sboru v Novém Boru, které se konaly dne 27. 5. 2017. Fascinuje mě, co kůň všechno dokáže, když si to srovnám s koněm někde na pozemku v ohradě, jak je připraven bezproblémově čelit různým vypjatým situacím, např. hluku, vandalům, hustému dýmu, překážkám, ohni, atd. Je to opravdu skvělé a smekám před vámi, jako útvaru. Děkuji za skvělou podívanou!

Poděkování kolektivu učitelek MŠ Markušova, Praha 4 – strážníkům jízdního oddílu OŘ MP Praha 11 ze dne 4. června 2017

Dobrý den, ráda bych vyslovila poděkování za maximální péči a vstřícnost, se kterou se věnovala pí. Blanka dětem z MŠ Markušova při prohlídce stanice jízdní policie Milíčov. 25. 5. 2017 jsme zde byli s dětmi z naší mateřské školy již po několikáté. Protože se dětem tento výlet vždy velmi líbí, snažíme se každoročně opakovat tuto návštěvu s prohlídkou u koní. Pokaždé jsou děti nadšené, ale musím zdůraznit, že letos se exkurze vydařila jako nikdy v předchozích letech. A je to zásluhou paní Blanky (omlouvám se, že neznám její příjmení), která dokázala připravit dětem i nám dospělým skvěle naplněný a zajímavý program. Děti bez dechu sledovaly její vyprávění a i ostatní kolegové se nám plně věnovali a byli velmi milí. Děkujeme všem za jejich čas a těšíme se na příští setkání. S pozdravem za kolektiv učitelek.

Poděkování  projektové manažerky „Dělej co tě baví z.ú.“ – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 5. června 2017

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za účast na vydařeném sportovním festivalu 21. května, kterého jste byli součástí. Níže posílám odkaz na video z festivalu a těším se na další spolupráci. S pozdravem a přáním hezkého dne.

Poděkování občanky Ing. V. B. – strážníkovi OŘ MP Praha 13 ze dne 5. června 2017

Dobrý den pane řediteli, chtěla bych vřele poděkovat panu Ing. Janu Bošňákovi. Bydlím na Praze 13, Stodůlky. Dostala jsem se do složité životní situace, týkající se prodeje auta a s tím souvisejícím nepřevedením auta na kupce, přestože mám kupní smlouvu. Nyní všechny pokuty chodí na mne … a zaplatila jsem raději i povinné ručení… Jsem důchodkyně. Dovolila jsem si oslovit na ulici pan Ing., když jsem o dané  věci přemýšlela a on se  mi skutečně věnoval tak, že jsem získala představu, jak mám v této situaci postupovat. Dal mi opravdu erudovaný návod, jak v dané situaci postupovat. Již jsem ho částečně využila a začala situaci řešit. Byla jsem bezradná. Kupci jsou cikánské národnosti. Nikdy jsem se ještě s takovým profesionálním a lidským přístupem „policajta“ nesetkala. Prosím, více takových lidí ve státní sféře. Poděkujte prosím, panu Ing. Janu Bošňákovi ještě jednou a važte si takových schopných zaměstnanců. Mám radost, věříte? A Vy také? S pozdravem

Poděkování Spolku Vědomý dotek z.s. – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 5. června 2017

Dobrý den. Rádi bychom touto cestou poděkovali strážníkům Městské policie Praha za účast a pomoc na pondělní akci Dětský den s přírodou dne 29. 5. 2017 na dopravním hřišti Glowackého v Praze 8. Bylo to moc fajn a děti si to užily. Účast byla veliká – odhad cca 1600 osob, z toho 700 dětí. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. Hezký den.

Poděkování občanky H. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 5. června 2017

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat policistům, kteří mi přijeli na pomoc dne 4. 6. 2017 v 23:12 v Laubově ulici … , kde se nacházel můj nemocný otec, který nebyl schopen otevřít dveře. Tito dva pánové se zachovali naprosto profesionálně a hlavně lidsky, což se v dnešní době nestává. Patří jim obrovské díky. S pozdravem. Jedna se policisty s číslem 2486 a 1788. Ještě jednou jim za mě poděkujte!

Poděkování ředitelky ZŠ Sadská – strážníkům útvaru psovodů MP ze dne 6. června 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi touto cestou poděkovat Vašim podřízeným strážníkům z Útvaru psovodů str. Leoši Vycpálkovi, str. Jaroslavu Součkovi, str. Janu Chopcholovi a jejich čtyřnohým kamarádům za aktivní účast na projektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, který se konal dne 30. 5. 2017 v katastru obce Sadská. Všichni jmenovaní předvedli profesionální výkon, při kterém seznámili žáky školy a pedagogy s činností tohoto útvaru.

Poděkování občana J.H. – strážníkovi OŘ MP Praha 15 ze dne 6. června 2017

Dobrý den pane řediteli, rád bych prostřednictvím Vás chtěl ještě jednou poděkovat panu Křižanovi za jeho pomoc při řešení pro mne velmi složitého problému. Jednalo se o doplnění údajů při dokladování mého zaměstnání v hotelu Solidarita /Praha 10 Strašnice/ z období 1973 – 1974. Hotel v roce 1975 vyhořel a doklady potřebné pro stanovení výšky starobního důchodu byly nenávratně zničeny, kopie nebyly nikde uloženy. Pan Křižan mi velmi zásadně pomohl s dohledáním bývalého spoluzaměstnance. Proto mu touto cestou za jeho pomoc velice děkuji.

Poděkování za tým Koloběh ČZU 2017A.V. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 6. června 2017

Dobrý den, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu, rychlou reakci a veškerou pomoc při organizování závodu Koloběh ČZU. Závod proběhl již minulý týden v úterý a byl velmi povedený,. Proto doufáme, že jsme letos odstartovali tradici nového závodu na Suchdole a jeho okolí. Zároveň budeme velmi potěšeni, když do budoucna u Vás nalezneme opět takovou podporu. Pro bližší informace o průběhu závodu zasíláme v příloze tiskovou zprávu a pár fotek pro zajímavost. V případě Vašeho zájmu je možné šířit tiskovou zprávu dále. Za celý tým Koloběh ČZU 2017 Vám děkujeme.

Poděkování metodičky prim. prev. ZŠ Praha 4 – Krč – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 7. června 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám jménem ZŠ Na Planině 1393, Praha 4 velice poděkovala za prevenci v oblasti první pomoci, která již druhým rokem proběhla na naší ZŠ. Jsme přesvědčeni, že Městská policie hl. m. Prahy má práce a povinností víc než dost, a bohužel, jako téměř všude, často zapomínáme poděkovat za profesionálně odvedenou práci, vstřícný, empatický přístup a ochotu vyjít vstříc za každé situace. Proto jsme se rozhodli Vám zaslat děkovný dopis. Chceme poděkovat skupině „základů první pomoci a požární prevence“ Vašeho Oddělení prevence  MP. Soubor přednášek související s poskytnutím první pomoci absolvovali nejen žáci prvního a druhého stupně naší ZŠ, ale i pedagogický sbor. Interpretace problematiky první pomoci Vašimi zaměstnanci vynikajícím způsobem nejen doplnila rámcově vzdělávací program na naší ZŠ, (resp. tematický okruhy člověk a jeho zdraví a výchova ke zdraví), ale i započala něco, co nám dlouhodobě chybělo – teoretický i praktický nácvik tak potřebného tématu jako je první pomoc. Ohlas a chvála na práci Vaší skupiny byla nejen od žáků, ale i pedagogického sboru, který si okamžitě vyžádal pokračování tohoto kurzu nejen pro žáky, ale i učitele. Sami pedagogové začali hovořit o tématech, která nutně potřebují k zajištění bezpečnosti dětí nejen ve škole, ale i na školách v přírodě a jiných školních akcích. Z důvodu tak velkého zájmu o zmíněný cyklus přednášek pracujeme s výše jmenovanou skupinou na vytvoření dlouhodobého a rozsáhlejšího programu preventivních aktivit, a to jak v oblasti první pomoci, tak bychom chtěli spolupráci rozšířit i o základy požární ochrany. Ještě jednou mi dovolte, Vám i výše jmenované skupině, poděkovat, těšíme se na další spolupráci.

Poděkování vedoucí MŠ Stará Huť  strážníkovi OŘ MP Praha 5 ze dne 7. června 2017

Dobrý den, chci touto cestou poděkovat strážníku Prahy 5 Petru Štěpánkovi za sponzorské dary ke Dni dětí dne 1. 6. 2017 pro naši MŠ Stará Huť. Ještě jednou moc děkujeme. S pozdravem.

Poděkování starosty města Náchod – strážníkům oddělení prevence ze dne 8. června 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám opět i v letošním roce poděkoval za přispění k bezvadné organizaci tentokrát Dne s Policií v Náchodě, který se uskutečnil 20. května 2017. Jedná se každoročně o hojně navštěvovanou akci, která je mimořádnou příležitostí, jak prezentovat veřejnosti každodenní činnosti všech složek integrovaného záchranného systému včetně práce městské policie. Proto jsem velmi rád, že součástí letošního ročníku byla účast i Vašich kolegů z Oddělení prevence MP hl. m. Prahy a rád bych jim Vaším prostřednictvím za tuto pomoc při bezvadné organizaci programu poděkoval. Konkrétně těmto strážníkům: Petru Liškovi, DiS, Petru Melmukovi, Bc. Jiřímu Komůrkovi, Ing. Oldřichu Jurčíkovi, PaedDr. Bohuslavě Vackové a Ing. Petru Řádkovi. Upřímné poděkování Vám všem a ať se Vám ve Vaší práci daří!!!!

Poděkování občanky J.K. z P6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 8. června 2017

Dobrý den, chtěla bych poděkovat a ocenit velmi rychlý a efektivní zásah příslušníků Městské policie ve středu 7. 6. okolo 14:00 na sídlišti Dědina, Praha 6, kteří velmi pohotově zareagovali na agresivní chování skupiny podnapilých mladých mužů, kteří nastoupili do autobusu ve stanici Vlastina, ve směru Ciolkovského a začali svým chováním terorizovat cestující v autobusu. Obdivuji zejména odvahu policistky, která incident začala řešit na následující zastávce sídliště dědina a sama se nebojácně skupině postavila a striktním, důsledným a rozhodným příkazem je přinutila autobus opustit. Pokud je to možné, předejte toto poděkování zasahujícím, zejména pak oné odvážné policistce. Takovéto jednání v mých očích opravdu zjednává Městské policii respekt, obdiv a pocit sounáležitosti mezi Pražany a jejich policií. Hezký den.

Poděkování zástupce starosty MČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 9. června 2017

Vážený pane Kovando, dovolte mi, abych Vám jménem městské části Prahy 6 vyjádřila poděkování za Vaši účast na Dětském dnu na koupališti Petynka v sobotu 3. června 2017. Všechny děti mohly tak prožít nejen pěkné odpoledne, ale kouzelný den plný netradičních atrakcí a neobyčejných zážitků, na které budou jistě dlouho vzpomínat společně se svými rodiči. A za to Vám patří můj projev úcty a uznání za perfektně připravený program, profesionální přístup a také za osobní nasazení, zvláště pak při tak horkém dni, jakým ta sobota byla. Prosím, tlumočte mé poděkování i Vašim kolegům, kteří se na této milé oslavě svátku dětí také podíleli. Přeji Vám krásný den a těším se na další společné akce. S pozdravem.

Poděkování prorektora Policejní akademie ČR v Praze -  strážníkům útvaru výkonu služby, útvaru psovodů a OŘ MP Praha 7 ze dne 12. června 2017

Policejní akademie ČR v Praze byla oslovena Domem zahraniční spolupráce při MŠMT ČR k účasti na akci Můj Erasmus+, která se konala dne 18. května 2017 v parku Kampa. Uvedené akce konané u příležitosti 30. výročí programu ERASMUS+ se zúčastnili i Vaši zaměstnanci, kteří předvedli profesionální výkony v rámci ukázky práce psovodů a práce jízdní skupiny. Patří jim velký dík za zdařilou prezentaci práce Městské policie Praha. Současně bych rád poděkoval Vám a paní Bc. Martině Štursové ze sekretariátu náměstka ŘMP ÚVS za realizaci této spolupráce. Těšíme se na další spolupráci s Vámi. S pozdravem.

Poděkování radního Městské části Praha 22 – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 12. června 2017

Vážený pane  řediteli, tímto Vám jménem vedení MČ Praha 22 velice děkuji za výbornou práci Vašich strážníků, kteří svými výkony přiblížili dětem tradiční akci „Dětský den na Rychetách“ v neděli 4. června 2017 v průběhu celého dne svoje umění na předváděné technice. Vstřícným přístupem Vašich lidí i za nepříznivého počasí byly děti nadšené. Domnívám se, že právě takovéto akce jsou velmi přínosné pro život našich dětí. Velice si vážíme již tradiční spolupráce na této akci Městské policie hl. m. Prahy. Přál bych si, abychom v následujících letech takto spolupracovali. S úctou.

Poděkování občanky P.J. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 12. června 2017

Dobrý den, chtěla bych touto cestou vznést pochvalu na skvělou práci strážníků MP Prahy 4 Krč. Bohužel nám dnes vznikla situace s naším vyhrazeným parkovacím stáním pro mého invalidního dědečka, které obsadil cizí řidič. Bylo mi velmi nepříjemné touto metodou se pokusit naše stání uvolnit, nicméně zde na hlavní ulici Budějovické se nedalo kvůli dopravní situaci téměř nic jiného dělat, takže jsem zavolala na náhodně nalezené číslo na stránkách Policie a doufala, že alespoň do hodiny se začne něco dít. Nicméně jsem byla mile překvapena, protože hlídka přijela necelé 4 minuty po telefonátu a do 10 minut za nimi i odtahová služba. Ačkoli se těsně před odtažením objevil i pokutovaný majitel a sám dobrovolně uvolnil místo, strážníci MP zajistili, aby celá situace proběhla rychle a v klidu. Do 20 minut jsme vše vyřešili. V té rychlosti jsem nestačila zjistit jména obou strážníků, nicméně jsem si zaznamenala jejich služební čísla, která byla 1667 a 2747, a tak bych je chtěla pochválit za rychlou a profesionální práci. Dokonce i  nešťastného pokutovaného řidiče uklidnili takovým způsobem, že jsme si všichni ve vší slušnosti dali sbohem. Velmi se omlouvám za nevyžádanou korespondenci a děkuji. S pozdravem.

Poděkování občanky I.R. – útulku pro opuštěná zvířata MP ze dne 12. června 2017

Vážený pane řediteli, touto cestou bych chtěla vyjádřit obrovskou pochvalu všem pracovníkům městského útulku pro opuštěné kočičky v Dolních Měcholupech. Zatoulala se mi kočička, kterou jsem po pár dnech našla na webových stránkách tohoto útulku. Musím konstatovat, že přístup všech zaměstnanců, se kterými jsem se během vyřizování této záležitosti setkala, byl naprosto profesionální, odborný a co bylo nejpříjemnější – zcela prostě lidský, vřelý a chápavý. A to myslím my, vystresovaní majitelé ztracených mazlíčků, potřebujme za všeho nejvíc. O kočičku bylo skvěle postaráno, mně bylo předáno maximum informací, které zaměstnanci měli k dispozici a já odcházela nejen se svojí kočičkou, ale i s úžasným pocitem, že v dnešní době se ještě najdou hodní lidé, kteří se zvířátkům věnují a pečují o ně, a zcela vážně to považují za svůj smysl života. Pozná se totiž na jejich práci, když jí dělají s láskou…. Závěrem bych chtěla dodat, že dnešní doba je příliš rychlá a plná velmi sebevědomých a sebestředných lidí, kteří dovedou dobře kritizovat a stěžovat si úplně na všechno a na všechny. Je pro mě tedy velmi důležité, vyjádřit svou vděčnost a velké díky skvělým lidem, kteří si to právem zaslouží. Pevně věřím, že tato pochvala se dostane přímo k Vám, byla bych ráda, abyste byl o této situaci informován. Jsem velmi ráda, že Váš útulek existuje, funguje a jsou v něm zaměstnaní dobří lidé se srdcem na pravém místě. Moc děkuji a přeji hezký den.

Poděkování ředitelky MŠ Letenská – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 13. června 2017

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám alespoň touto cestou moc poděkovat za akci, která proběhla dnes dopoledne na školní zahradě mateřské školy Letenská. S nápadem zapůjčit nám skákací hrad přišla paní Častová a pan Molnár, a protože už jsme s městskou policií pár naučně – zábavných akcí absolvovali, rádi jsme nabídky využili. Děti se vyskotačily do sytosti, všechen personál byl skvělý, vše fungovalo bez jediného zádrhelu. Nesmírně si vážím ochoty lidí, kteří v dnešní komerční době dokážou poskytnout na své náklady a svůj čas bez nároku na odměnu dětem zábavu a potěšení. Bylo mi opravdu ctí a potěšením a cítím potřebu se o tento dnešní skvělý zážitek podělit. Posílám alespoň jedno ilustrační foto, protože videosekce se mi do přílohy nevejde. Ještě jednou mnohokrát děkuji za všechny děti, nejvíc však za ty malinké prvňáčky, kteří se zatím akcí mimo školku účastnit nemohou a dnešní skákací hrad pro ně byl velkým svátkem. Krásné dny a hodně zdaru ve Vaší práci.

Poděkování Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 14. června 2017

Dobrý den, ráda bych Vám moc poděkovala za celý organizační tým 7. ročníku naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN za ochotu a vstřícnost při zajištění bezpečnosti účastníků naučné stezky dne 9. a 10. června 2017 v Netlukách. V příloze Vám zasílám několik fotografií Vás, velmi ochotných lidí. Zítra posíláme i poděkování panu starostovi. Děkujeme.

Tlumočení poděkování ředitelky Diplomatického protokolu MZV ČR – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 14. června 2017

Diplomatický protokol má čest tlumočit poděkování Velvyslanectví Ruské federace za pohotovou reakci a profesionalitu při zásahu Vašeho útvaru ve Střední škole při Velvyslanectví Ruské federace v České republice po falešném oznámení o uložení výbušniny. Kopii děkovné nóty zasíláme v příloze. „Velvyslanectví Ruské federace v České republice projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest vyjádřit poděkování policii Městské části Praha 6, rovněž i Ochranné službě policie České republiky za pohotovou reakci a profesionalitu po falešném oznámení o uložení výbušniny ve Střední škole při Velvyslanectví Ruské federace v České republice, ke kterému došlo 19. května 2017. Velvyslanectví využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo o nejhlubší úctě.“

Poděkování Letiště Praha – řediteli MP, řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 16.června 2017

Vážený pane Ing. Šustre, rádi bychom Vám i Vašim kolegům z Městské policie hl. m. Prahy jménem společnosti Letiště Praha poděkovali za perfektní spolupráci při zajištění bezpečnosti dopravy na víkendovou oslavu 80. výročí Letiště Praha s názvem Runway Festival. Vaše pomoc výrazně přispěla k plynulosti dopravy a zajištění bezpečnosti na příjezdových komunikacích. Díky Vaší profesionalitě nedošlo k žádnému kolapsu ve veřejné dopravě, za což předáváme i poděkování od organizačního týmu. Za Vaši stranu akci koordinoval pan Bc. Zdeněk Kovanda, DiS, kterému děkujeme zejména. Vašeho přístupu a spolupráce si celkově velmi vážíme a věříme, že i z Vašeho pohledu proběhla celá akce bez komplikací. Snažili jsme se maximálně využít naše koordinátory dopravy a informační asistenty, aby byli při koordinaci dopravy nápomocni a všichni si spolupráci s policií velmi chválili. Akce byla ukázkou výborné koordinace a spolupráce našich a policejních složek. Pokud byste k organizaci z naší strany měli jakékoliv připomínky, budeme rádi za zpětnou vazbu. Ještě jednou velké poděkování, byla radost s Vámi spolupracovat a budeme se těšit na další společné výzvy. S úctou.

Poděkování ředitele HZS hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 16.června 2017

Vážený pane řediteli, rád bych Vám touto cestou poděkoval za zajištění nepřetržité fyzické ochrany při realizaci společného výcviku příslušníků Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a členů jednotek sboru dobrovolných hasičů hl. m. Prahy, který se konal ve vymezeném prostoru Smíchovské náplavky v Praze 5 mezi Jiráskovým a Palackého mostem ve dnech 30. 5. 2017 až 1. 6. 2017. S pozdravem.

Poděkování společnosti SNEO, a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 6 a oddělení prevence MP ze dne 16. června 2017

Vážení přátelé, další Dětský den na Koupališti Petynka je za námi. S velkým potěšením můžeme konstatovat, že proběhl opět velmi úspěšně a v příjemné atmosféře, kterou si pochvalovali všichni návštěvníci, VIP hosté i pořadatelé. Pestrý a nabitý program zaujal děti i dospělé. Je velmi cenné, že kromě klasických dětských her a soutěží měl i značný edukační a instruktážní přesah. Je to především díky Vám, máte na tom lví podíl! Rovněž počasí nám přálo a sluníčko hřálo celý den. Tomu všemu odpovídala i obrovská návštěvnost – na Petynku zavítalo přes 4 500 lidí! Dovolte mi proto, abych Vám za Koupaliště Petynka a společnost SNEO, a.s. co nejsrdečněji poděkovala. Již nyní se těším na další spolupráci s Vámi a Dětský den, který se bude konat v termínu 2. 6. 2018 – prosím, zapište si do Vašeho kalendária J. Přeji krásné léto a vše dobré.

Poděkování MŠ Horolezecká, Praha 15 -  strážníkům OŘ MP Praha 15 a útvaru psovodů MP ze dne 16. června 2017

Dne 7. 6. 2017 navštívili naši školku psovodi MP Praha – stržm. Matěj Bartošík  a stržm. Jaroslav Filip. Dětem představili práci psovoda městské policie a jejich psy. Děti si mohlyi detailně prohlédnout zásahový vůz a vybavení. Děti velice zaujala ukázka z výcviku psů, hledání osob a předmětů. Všichni měli velký zážitek, někteří si psa pohladili poprvé v životě. Moc touto cestou děkujeme za zajímavé a netradiční dopoledne a za velice profesionální a přátelský přístup k dětem. Oceňujeme jejich ochotu a vstřícnost, že si ve svém nabitém programu udělali čas představit dětem zajímavé povolání. S pozdravem a přáním pěkného dne za kolektiv pedagogů.

Poděkování občanky A.H. – srážníkům MP a jízdní skupině OŘ MP Praha 11 ze dne 17. června 2017

Dobrý den, dnes jsem se zúčastnila Dne s policií na Letňanech, všechny vystoupení byla velice zajímavá, ale městské policie Praha 11 jízdní skupiny se mi obzvlášť líbilo. Takhle dlouho jsem se nepobavila, jako na začátku vystoupení pana lupiče a slečny, která byla přepadena. Také mě velice zaujalo, jak do svého vystoupení zapojili malé děti, byl to úžasný nápad. Všimla jsem si, že práce s koňmi musí být velice náročná, a proto bych chtěla poděkovat za vynikající vystoupení a pochválit skvěle odvedenou práci.

Poděkování občanky J. O. – strážníkům OŘ MP Praha 11 – jízdní skupině a útvaru psovodů ze dne 18. června 2017

Vážený pane řediteli, tímto bych chtěla poděkovat strážníkům jízdní skupiny z Prahy 11 a psovodům MP za krásný zážitek a poutavé ukázky, které předvedli na Dni s policií v Letňanech. Moc se mi líbily všechny ukázky práce jízdních skupin (jak PČR, tak strážníků). Děkuji.

Poděkování  místopředsedy Společenství vlastníků Újezd nad lesy – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 19. června 2017

Vážená paní ředitelko, dovoluji si Vás oslovit, protože jsme po dlouhých měsících dokázali odstranit z našeho soukromého parkoviště vozidla, která neměla povolení u nás trvale parkovat a řidiči, kteří si tak vytvořili svá odstavná parkoviště. Takto mohou parkovat pouze vozidla bydlících společenství vlastníků. Zásadní  a hlavní podíl na vyřešení tohoto problému měli strážníci „naší“ městské policie!!! Díky jejich důslednosti a opakované kontrole vozidel na našem parkovišti, a to lze pouze po půlnoci, dokázali, že poslední vozidlo takto neoprávněně parkující, opustilo včera parkoviště! K tomu je třeba přičíst i jednání s majiteli vozidel, která byla jimi označena, a to několikrát za sebou, i když někteří výzvy z počátku ignorovali! Velmi jsme kvitovali, že i pokud se někdo dostavil k projednání a jeho přestupek vznikl nedorozuměním, byl řešen domluvou. Celé této kauze předcházelo jednání a úpravy v označení parkoviště v součinnosti s MÚ a osobním jednáním, ale vše jsme dokázali vyřešit, i když dosáhnout plnění zákona a předpisů je pro slušné lidi někdy velice složité. Ještě jednou děkuji za vstřícnost a zejména důslednost všech zúčastněných členů městské policie a jsem s pozdravem.

Poděkování ZŠ J. Cimrmana Lysolaje – strážníkovi OŘ MP Praha 6 a útvaru psovodů ze dne 20. června 2017

Dobrý den, ve středu 14. 6. 2017 jsme zhlédli ukázku práce Městské policie Praha s koňmi a psy. Ukázky výcviku byly perfektně provedeny a děti byly nadšené. Ráda bych za naši školu poděkovala všem zúčastněným policistkám a policistům za tuto akci a výbornou reprezentaci Městské policie Praha. Za svoje pracovní nasazení zasluhují obdiv a odměnu. Zároveň děkuji i místnímu pochůzkáři Vítu Bumbálkovi, který akci inicioval. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

Poděkování technika správy nemovitostí DUDA SVD a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 7 a Útulku pro opuštěna zvířata MP ze dne 20. června 2017

Dobrý den, naše společnost DUDA SVD a.s. je správcem bytových domů. Včera v pondělí 19. 6. 2017  v 16:30 hod. jsem řešil se strážníky Městské policie Praha 7 odchyt neznámého hada, který byl zjištěn ve dvoře domu Šmeralova 143/10, Praha  7. Tento objekt máme ve správě. Ve dvoře předmětného objektu jsou garáže, kam had z prostoru dvora zalezl. Po otevření garáže had nalezen stočený hned za vstupem. Přivolaní strážníci hada odchytli a odvezli. Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování za rychlý zásah. Zároveň chci poprosit o informaci, zda byl druh hada identifikován, jde hlavně o to zda byl jedovatý, či ne. Pravděpodobně utekl nějakému chovateli. Děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem.

Poděkování ZZS HMP – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 21. června 2017

Rád bych poslal pochvalu za spolupráci s hlídkou MP. Pracovali jsme s MP při výjezdu dne 18. 6. 2017. MP pacienta našla zmateného a z pána se nám podařilo dostat jen příjmení a adresu. Požádal jsem proto, aby se hlídka (strážník 1030 a kolega) vydala na adresu a o pánovi zjistila, co se dá. Hlídka se po chvíli vrátila nejen s průkazem pojištěnce, ale i s kartou z Alzheimer centra, kde byla telefonní čísla. I přesto, že jsme pacienta vezli preventivně do nemocnice, jsme tak byli schopni kontaktovat rodinu, která si pro něj do NB během hodiny dojela. Jsem rád, že tato hlídka MP fungovala a nejen nám, ale hlavně pánovi velmi pomohla se brzy dostat domů. Díky za vyřízení. Pěkný den.

Poděkování ředitelky Státní plavební správy – strážníkům poříčního útvaru ze dne 21. června 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za poskytnutou součinnost při natáčení spotů Českou televizí k bezpečnosti plavebního provozu. Spoty budou vysílány od konce června, v červenci, až do poloviny srpna tohoto roku. S pozdravem.

Poděkování společnosti BIG FISH &  CO, s.r.o. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 22. června 2017

Dobrý den pane řediteli, velmi Vám děkuji za uvolnění dvou strážníků na akci Bezpečně na léto, kterou jsem včera dělala na Šestáku. Byli velmi profesionální a milí. Jejich přítomnost byla zejména pro dětské publikum velmi přínosná a potěšující. S pozdravem.

Poděkování Prevence dětem z.s. – vedoucí  a strážníkům oddělení prevence MP ze dne 23. června 2017

Vážený pane řediteli, vážená paní vedoucí, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval týmu školitelů policistů, vedené panem Petrem Liškou a ocenil činnost, kterou se jeho členové podílejí na projektu hlavního města Prahy „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“. Jejich účast na tomto projektu je velmi přínosná. Doufáme také, že naše spolupráce bude stejně úspěšně pokračovat i nadále.

Poděkování občanky a její dcery D. a V.F. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 26. června 2017

Vážená paní doktorko, chtěla bych Vám ještě jednou velice poděkovat za báječné odpoledne na Kampě, které jsme si s dcerou v rámci Kampování obě moc užily. Budeme se těšit na setkání v září na Vašem zmiňovaném „běhání“. Přeji Vám i kolegům klidné prožití nadcházejících prázdnin. S přáním hezkého dne.

Poděkování ředitelky ZŠ Praha – Kolovraty – strážníkům OŘ MP Praha 15 ze dne 26. června 2017

Děkujeme strážníkům městské policie, jmenovitě paní Zelenayové, panu Kopřivovi, panu Brázdovi a panu Podhornému, kteří v pondělí 19. června zajišťovali bezpečnost žáků 4.A ze Základní školy Praha – Kolovraty na cyklistickém výletě a v praxi je seznamovali s pravidly silničního provozu. Děkujeme! Děti ze 4. A a Vojta. S poděkováním.

Poděkování občanky K.H. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 26. června 2017

Dobrý den, vážený pane řediteli, poprvé v životě jsem se setkala s pozitivním přístupem městských policistů a jsem doslova v šoku, v tom dobrém slova smyslu, a tak si to nechci nechat pro sebe. Jedná se o strážníky s čísly: 2766 a bohužel číslo druhého, který sloužil společně s tímto pánem, neznám, ale věřím, že si jej dohledáte a 2853 a 1974. První dvojice na mé auto, u kterého byla na jedné straně z neznámých důvodů otevřená okénka (od mnou zamčeného vozu jsem odešla a byla nahoře), natáhla plachtu s označením MP a na vůz umístila botičku, aby nedošlo k odcizení auta. Druhá (mimochodem velmi sympatická) dvojice, když mi přijela následující den botičku odstranit, mi s úsměvem sdělila, že kolegové vůz zajistili kvůli riziku odcizení. Oni botičku sundají a tím to pro mne končí! Byla jsem v šoku, s tak pozitivním přístupem jsem se vskutku setkala poprvé, tleskám a děkuji. Historku jsem ještě během dne vyprávěla několika svým známým a opravdu Vaši muži zaslouží pochvalu. První hlídka přijela na oznámení pána, který šel kolem mého auta, všiml si okének, zavolal na linku a u auta počkal, dokud městská policie nepřijela. Bohužel jeho totožnost neznám, také bych mu ráda poděkovala. Vážený pane řediteli, věřím, že uvedené policisty pochválíte, protože takovéto aktivity a přístup si pochvalu zaslouží. Zlepšuje obraz MP celkově a je to jasný důkaz, že u MP Praha pracují i muži činu, dobrého srdce a pozitivního přístupu při ochraně obyvatel Prahy 1. Se srdečným pozdravem.

Poděkování občanky A.H. – strážníkům OŘ MP Praha 11 jízdní skupině ze dne 28. června 2017

Vážený Ing. Šustře, chtěla bych tímto způsobem poděkovat policistce Anně Burešové a jejím kolegům z jízdního oddílu MP Prahy 11. Včera večer jsem při cestě od kamarádky ztratila mobil. Paní Burešová s kolegy ho našla zřejmě, když odcházeli z práce a nelenili a obvolali několik mých kontaktů, aby jim sdělili, že se mobil našel a kde si ho mohu vyzvednout. Díky známým se zpráva dostala ke mně a dnes ráno jsem si mobil vyzvedla. Nejde mi ani tak o samotný přístroj (který je služební), ale o kontakty, zprávy, fotografie a maily, které by se těžko nahrazovali, natož nutnost měnit tel. číslo a hesel, byla by to pro mě pohroma. Jsem velmi vděčná, že v dnešní bláznivé době existují slušní lidé, kteří nelení a udělají o krok víc, aby pomohli někomu cizímu. S pozdravem a poděkováním.

Poděkování občanky A.D. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 30. června 2017

Dobrý den, chtěla bych touto formou poděkovat strážníkům městské policie Dolní Chabry Filipovi Kousalovi a Pavlu Novákovi za pomoc a ochotu při potížích s mým vozidlem, které jsem měla poslední školní den 30. 7. 2017 u budovy školy v Dolních Chabrech. Jsou to muži na správných místech!!! Doufám, že se o dopise dozvědí a potěší je. Ještě jednou moc děkuji. S úctou.

Poděkování vedoucí školní družiny ZŠ – poděkování strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 29. června 2017

Dobrý den pane řediteli, 14. 6. navštívily děti z 1. a 5. odd. ŠD v doprovodu Vašich strážníků dopravní hřiště. Seznámily se s dopravními značkami, soutěžily a plnily různé dopravní úkoly. Krom nových poznatků si odnesly i drobné dárky. Ráda bych poděkovala za celou ŠD strážníkům Petru Mrkvičkovi, Petru Veselému, Janu Prchalovi a Zbyňku Vonkovi za dlouhodobou spolupráci a trpělivost s našimi dětmi. S pozdravem.

Poděkování ředitele závodu, tajemníka OK Kamenice z.s. – řediteli a strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 30. června 2017

Poděkování a pochvala za asistenci. Jménem oddílu orientačního klubu Kamenice, chci vyjádřit velké poděkování a vděk strážníků městské policie z Prahy 3 za odbornou asistenci a zabezpečení přeběhů přes pozemní komunikace při závodu orientačního běhu dne 21. května 2017 v prostoru Parukářky na Praze 3. Strážníci se ujali své práce velmi zodpovědně a díky jejich asistenci nedošlo k žádnému zranění nebo problému při závodu. Tímto bych chtěl poděkovat všem strážníkům vykonávajících službu na našem závodě a zejména pak řediteli Ing. Machoňovi. Závodu se zúčastnilo celkem 533 závodníků + doprovod, což bylo nad očekávání pořadatele, a proto jsem velmi vděčný za jejich asistenci. Se spoluprací s Městskou policií Praha mám dlouholeté vynikající zkušenosti., Strážníci při asistenci na závodu jsou nedocenitelnou pomocí při organizaci, ke své práci přistupují zodpovědně a přispívají tak k hladkému průběhu našich sportovních akcí. S Vašimi strážníky jsem měl potěšení spolupracovat již v minulých letech na Praze 11, Praze 10, Praze 9, Praze 8 a vždy mi vyšli maximálně vstříc. Jsem rád, že takovou městskou policii Praha má. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným strážníkům a vedení městské policie Prahy 3 za uvolnění těchto mužů na naší akci.

Poděkování občanky Bc. P.H. – strážníkům OŘ MP Praha 11 jízdní skupině ze dne 30. června 2017

Vážený pane řediteli, 4. 6. 2017 se v naší obci Libici nad Cidlinou konal dětský den. Součástí akce byla ukázka práce jízdní policie z Prahy. Touto cestou bych Vám chtěla za organizátory akce moc poděkovat za uvolnění strážníků a předvedení jejich práce a výcviku koní. Mnozí z nás jsme si nedovedli představit, co jejich práce obnáší, že to není jen jízda na koních, ale že za poslušností zvířat je tvrdá práce policistů a lidí kolem nich. Díky jízdní policii naše akce dostala naprosto jiný rozměr. Doufáme, že budeme moci opět příští rok všechny přivítat v naší obci. Ještě jednou díky a přeji mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)