40x40 FOTO  Pracovníci našeho útulku jsou zvyklí na hodně. Často přijímají zvířata zbědovaná, podvyživená nebo zraněná. Ale přesto některá zranění vyvolají mrazení v zádech a zatajený dech i u nich.
Tak tomu bylo i u mourka, kterého do útulku pražských strážníků přivezl nálezce koncem července. V týle měl rozsáhlé poranění, zčásti pokryté seškvařenou tkání a zčásti otevřené a mokvající. Podle charakteru zranění se jednalo o popáleninu, která musela být pro mourka samozřejmě velmi trýznivá. Ke všemu je krajně nepravděpodobné, že by takovéto zranění bylo výsledkem nešťastné náhody.
Léčba popálenin je obecně komplikovaná, zdlouhavá a bolestivá a ani u zvířat tomu není jinak. Náš mourek byl však vzorný a trpělivý pacient.
Na první fotografii můžete vidět jeho stav při přijetí do útulku, na dalších dvou fotkách je už v současné době.
Za několik málo týdnů si bude moci hledat nového majitele. Malému smolaři držme všechny tlapky i palce, smůly si už vybral dost.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps říjen web

V novém čísle se podíváme na Městskou policii Mělník, dále si můžete přečíst zajímavý článek Mezi nebem a zemí, či nahlédnout do historie osmatřicátého roku... a mnoho dalšího

archiv (od roku 2004)