40x40  Mladý cizinec ohrožoval kuchyňským nožem kolemjdoucí. Po důrazné výzvě strážníků skončila zbraň na zemi a agresor v rukou Policie ČR.
Pěší hlídku strážníků ve Stroupežnického ulici kontaktovali v podvečerních hodinách dva muži, kteří uvedli, že byli ohrožováni nožem. Jako agresora označili osobu stojící opodál. Hlídka se okamžitě vydala za dotyčným mužem, který se právě chystal odejít. Překvapený mladík výzvy strážníků ohledně zbraně ihned uposlechl a nůž položil před sebe na zem. Ve chvíli zákroku již byla na cestě také hlídka Policie ČR, kterou přivolali samotní oznamovatelé ještě před tím, než se obrátili na strážníky. Policisté si 18 letého cizince převzali k dalším úkonům.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web listopad

V novém čísle se ohlédneme formou vzpomínek našich zaměstnanců na listopadové události roku 1989, dále v rubrice Historie vám nabízíme exkurzi do tábora Vojna u Příbrami, ukážeme vám práci našich kolegů u MP Rakovník a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)