40x40Pondělí bylo z pohledu strážníků poněkud rušnější u všech pražských škol. Strážníci, stejně jako policisté, u nich hlídkovali až do konce denní směny, protože se objevily informace o možném útoku na blíže neurčenou českou školu. Informace zachytili policisté na sociální síti a požádali strážníky o pomoc.

Dohled probíhal i u školy v ulici U Vršovického nádraží. Strážník v jejím okolí kontroloval silně podnapilého cizince, který pospával na lavičce. Vcelku rutinní vykázání však dostalo dramatickou zápletku, když cizinec se slovy: „Nejsi sám, kdo tady má kvér,“ vytáhl z tašky revolver. Strážník naštěstí zachoval chladnou hlavu a podařilo se mu muže přimět, aby vložil zbraň zpět do tašky, tu odložil na lavičku a pak ustoupil do bezpečné vzdálenosti. Na místo následně přijela jak autohlídka městské policie, tak hlídka Policie ČR. V tašce byl bojový nůž, dva revolvery a jedna pistole, naštěstí jen na poplašné náboje. Případem se dále zabývá Policie ČR.

Přestože se jednalo o zbraně, které může nabýt plnoletá a svéprávná osoba bez povolení, není mj. dovolené je nosit viditelně na veřejnosti a jakkoliv s nimi na veřejnosti manipulovat, pokud je jejich držitel pod vlivem alkoholických nápojů. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)