40x40Dvojice strážníků v civilu při cestě do zaměstnání odhalila před prodejnou potravin celostátně hledaného muže. Toho si následně převzala Policie ČR.

Včera odpoledne si dvojice strážníků z Hlídkového útvaru při cestě na noční směnu všimla v Goyově ulici v Praze 10 mladíka, který stál před prodejnou potravin. Díky dobré místní znalosti strážníci pojali podezření, že se jedná o celostátně hledaného muže. Prokázali se služebními průkazy a mladíka vyzvali, aby setrval na místě do příjezdu Policie ČR. Státní policisté provedli ověření totožnosti podezřelého muže a potvrdili, že se jedná o osobu v celostátním pátrání. Mladíka si následně převzali k dalšímu opatření.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)