40x40  FOTO  Jednatřicetiletý muž, který znečistil prostory domu hasicím přístrojem, odmítal prokázat totožnost a ohrozil zasahující strážníky, skončil s pouty na rukou. Jeho protiprávní jednání bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Kolem páté hodiny ranní přijala městská policie oznámení, že se v bytovém domě v Jičínské ulici nachází neznámý muž, který stříká po domě práškovým hasicím přístrojem. Hlídka strážníků z Prahy 3 spatřila v prvním patře bytového domu stát muže, který v jedné ruce držel hasicí přístroj a v druhé slzotvorný prostředek. Na zákonnou výzvu, aby všechny věci položil na zem, zareagoval tak, že předměty v ruce si dal před sebe jako štít a vykročil směrem ke strážníkům. Strážníci proti němu použili hmaty, chvaty a svedli ho na zem. Protože však stále kladl aktivní odpor, nasadili mu ještě pouta. Vzhledem k tomu, že odmítl spolupracovat ohledně zjištění totožnosti, jeho osobní údaje ověřila na místě až hlídka policistů. Přestupek týkající se neuposlechnutí výzvy úřední osoby byl oznámen správnímu orgánu.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka cerven ps 2018

V novém čísle vám přinášíme reportáž a rozhovor na téma dárcovství krve, seznámíme vás s novelou zákona o zbraních, dále se podíváme na problematiku GDPR a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)