40x40  Řidič alternativní přepravní služby dopravil cestující na letiště i přes vydaný zákaz řízení. Strážníci ho naštěstí odhalili.
Při kontrole areálu Letiště Václava Havla si strážníci z Taxi týmu všimli před terminálem číslo 2 auta zaparkovaného v rozporu s dopravním značením. Z vozidla právě vystoupily dvě osoby a řidič zůstal ve voze. Hlídka u něj zastavila a začala s ním přestupek řešit. Na palubní desce měl telefon s otevřenou mobilní aplikací pro přepravu osob, včetně zobrazené částky 370 korun. Řidič přestupek omlouval, že „jen vysadil“ cestující, kteří pospíchali na svůj let. Hlídka ověřila, že auto, kterým přijel, bylo na konci srpna zapsáno do evidence vozidel taxislužby. Proto řidiče vyzvala k předložení všech potřebných dokladů. 23 letý muž byl schopen předložit pouze doklady k vozidlu, ostatní si prý zapomněl doma. Asi věděl proč. Do listopadu 2020 má vysloven zákaz řízení. Celou událost strážníci předali kolegům ze státní policie k dalším úkonům.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2