Číslo smlouvyNázev firmyIČOPredmět dodatkuNázev smlouvyDatum platnosti odHodnota dodatku v CZKHodnota dodatku v CZK (s DPH)
SML/2009/00897 Česká pojišťovna a.s. 45272956 Dodatek GDPR Smlouva o spolupráci v oblasti životního pojištění č. 6847454114 1.3.2019    
SML/2015/02819 Česká pojišťovna a.s. 45272956 Dodatek č. 16 - Změny v pojistných částkách Pojistná smlouva o sdruženém pojištění vozidel č. 8220802011 17.1.2019    
SML/2015/02819 Česká pojišťovna a.s. 45272956 Dodatek č. 17 - vyřazení a zařazení vozidel Pojistná smlouva o sdruženém pojištění vozidel č. 8220802011 9.4.2019    
SML/2018/03209 K2 moto s.r.o. 28814681 Dodatek č. 1 - Doplnění Přílohy č. 1 - ceník RÁMCOVÁ SMLOUVA č. SML/2018/03209 - Poskytování servisu a mimosezónní uskladnění motocyklů 7.5.2019    
SML/2015/02817 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 Dodatek č. 13 - Ukončení pojištění koně Sacramoso Eleja I-18 Pojistná smlouva č. 7720941202 - Zemědělské pojištění - Pojištění hospodářských zvířat - koně 12.4.2019 -4077  
SML/2019/03274 Magnas Media s.r.o. 24225584 Dodatek č. 1 - Úprava Mediaplánu SMLOUVA NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ č. SML/2019/03274 - Poskytnutí bannerové reklamy na webovém vyhledavači „Seznam.cz“ pro nábor k Městské policii hl. m. Prahy 20.5.2019    
SML/2010/02025 Městská část Praha 20 00240192 Smluvní ujednání o změně subjektu ve smlouvě o nájmu nebytových prostor objektu č.p. 867 v ul. Na Chvalské tvrzi v k.ú. Horní Počernice ze dne 29.4.2008 Smlouva o nájmu nebytových prostor - objekt č.p. 867, Na Chvalské tvrzi, Praha 9 - Horní Počernice 23.2.2019    
SML/2010/02025 Městská část Praha 20 00240192 Dodatek č. 2 - Změny ve smlouvě Smlouva o nájmu nebytových prostor - objekt č.p. 867, Na Chvalské tvrzi, Praha 9 - Horní Počernice 1.3.2019 172209,6  
SML/2016/02941 Městská část Praha 4 00063584 Dodatek č. 3 - změna v příloze č. 1 - Přehled evidovaného majetku Nájemní smlouva - pozemek parc. č. 615/3, nebytový prostor ul. Táborská 1691 8.2.2019    
SML/2018/03216 Městská část Praha-Štěrboholy 00231371 Dodatek č. 1 - úprava ustanovení - nájemné, úhrada za plnění spojená s užíváním NP Nájemní smlouva - nebytový prostor v přízemí domu č.p. 527, v ulici Ústřední č. or. 14, Praha 10 - Štěrboholy 6.5.2019    
SML/2011/02305 Městská část Praha-Újezd 00241784 Dodatek č. 2 ke smlouvě - Změny ve smlouvě- platba za telefonní linku Smlouva o nájmu nebytových prostor - nebytový prostor - Vodnická 531/44, Újezd u Průhonic 1.4.2019    
SML/2012/02406 Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 24146978 Změny ve smlouvě - Bod I.5 - nový bod., I.4. - nové znění Smlouva o užívání právního informačního systému Beck-online 1.1.2019 586500  
SML/2004/00518 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 60437073 Dodatek č. 10 - valorizace výše nájemného Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2004 4.6.2019
SML/2019/03303Technologie hlavního města Prahy, a.s.25672541Dodatek č. 1 - smluvní partner CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, Praha 2, IČO 25695312Smlouva o poskytování dat č. SML/2019/03303 - prostorová data o světelných místech veřejného osvětlení16.8.2019  
SML/2015/02819 Česká pojišťovna a.s. 45272956 Dodatek č. 18 - změny v pojistné smlouvě - zařazení a vyřazení vozidel, změny v pojistných částkách Pojistná smlouva o sdruženém pojištění vozidel č. 8220802011 12.7.2019    
SML/2013/02547 O2 Czech Republic a.s. 60193336 Dodatek č. 3 - prodloužení doby trvání smlouvy o dalších 36 měsíců Smlouva č. 40/02/002687/2011 - poskytunutí vícekanálové mobilní brány a postoupení programů formou PPU 22.7.2019    
SML/2014/02662 Správa služeb hlavního města Prahy 70889660 Dodatek č. 3 - vyjmutí nemovitosti v k. ú. Újezd nad Lesy (útvar psovodů) a plovoucí základna (poříční útvar) Smlouva o výpůjčce nebytových prostor 21.8.2019    
SML/2012/02437 Městská část Praha 4 00063584 Dodatek č. 2 - změna: předmět smlouvy (počet parkovacích stání) + nájemné Smlouva o nájmu části pozemku 7.10.2019    
SML/2016/02880 RETIA, a.s. 25251929 Dodatek č. 1 - změny počtu provozovaných záznamových zařízení ReDat Rámcová smlouva o poskytování služeb č. 807/14 - servis a podpora - pozáruční servis, odstraňování závad - záznamové zařízení ReDat 11.10.2019    
SML/2015/02819 Česká pojišťovna a.s. 45272956 Dodatek č. 19 - zařazení a vyřazení vozidel Pojistná smlouva o sdruženém pojištění vozidel č. 8220802011 15.10.2019    
SML/2018/03177 UNISMINI - služby, spol.s r.o. 62418742 Dodatek č. 1 RÁMCOVÁ SMLOUVA č. SML/2018/03177 - VZ 1618 - Servis a profylaxe UPS a dieselagregátu Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky 11.11.2019    
SML/2012/02448 Městská část Praha 1 00063410 Dohoda o skončení nájmu Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor č. N - 2012/0934/u, Ve Smečkách 17, Praha 1 27.11.2019    
SML/2012/02449 Městská část Praha 1 00063410 Dohoda o skončení nájmu Smlouva o nájmu pozemku č. 2012/0935 27.11.2019    
SML/2018/03178 ALTRON, a.s. 64948251 Dodatek č. 1 -   změna v článku IV. odst. 3 RÁMCOVÁ SMLOUVA   č. SML/2018/03178 - Profylaxe a servis chladicích zařízení ve dvou   serverovnách Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky 3.12.2019
SML/2015/02826 Garadic   s.r.o. 28254384 Dodatek   č. 1 - prodloužení Smlouvy Smlouva   o poskytnutí softwarové aplikace eKontrol 17.12.2019
SML/2010/02009 Městská   část Praha-Zličín 00241881 Dodatek   č. 3 - změna čl. II. Doba výpůjčky Smlouvě   o výpůjčce - movité věci pro služebnu Městské policie v Praze - Zličíně,   Křivatcova 416 30.12.2019
SML/2004/00479 Městská   část Praha 18 00231321 Dodatek   č. 5 - Změna článku II. odst. 2.2. a Článku III. odst. 3.1. Smlouva   o nájmu nebytových prostor č. 13/N/VHČ/2004 - Bechyňská 638, Praha - Letňany 31.12.2019 -34763,3
SML/2016/02941 Městská část   Praha 4 00063584 Dodatek č. 4 -   Změna přílohy Nájemní smlouva   - pozemek parc. č. 615/3, nebytový prostor ul. Táborská 1691 7.1.2020
SML/2019/03295 Dräger   Safety s.r.o. 26700778 Dodatek   č. 1 - změna článku III. odst. 2 bod c) a d) RÁMCOVÁ   SMLOUVA č. SML/2019/03295 - Servis a kalibrace alkoholtesterů Městské policie   hl. m. Prahy na 2 roky 15.1.2020
SML/2016/02905 PRVNÍ   CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 28685521 Dohoda   o ukončení rámcové smlouvy č. 824/15 "A" Rámcová   smlouva č. 824/15 A 31.1.2020
SML/2006/00662 Městská   část Praha-Libuš Městská   část Praha-Libuš Dohoda   o ukončení nájemní smlouvy č. 2006054 042 ze dne 31.5.2006 Nájemní   smlouva - budova č. p. 376 na pozemku parc. č. 753, pozemek st. p. č. 753 a   pozemek p. č. 754 v k. ú. Libuš 30.3.2020