Poděkování posádky tankové lodi – strážníkům Poříčního útvaru ze dne 1. června 2018

Dobrý den, rádi bychom poděkovali posádce Poříčního oddílu Městské policie Praha.  Ve Smíchovském přístavu dne 29. 5. 2018 v době mezi 10:00 – 13:00 hod. se nám do lodního šroubu namotala pneumatika.  Volali jsme proto o pomoc na MP Praha. Potápěč pneumatiku odstranil a my jsme mohli pokračovat ve své činnosti bez velkého zdržení. Ocenili jsme profesionalitu a ochotu posádky – prosíme touto cestou o udělení pochvaly. Posádka tankové lodi TR – 567.

Poděkování občana V. P. – strážníkům OŘ Praha 8 ze dne 4. června 2018

Dobrý den, chtěl bych touto cestou velmi poděkovat operační příslušnici linky 156 Městské policie hl. m. Prahy, městské části Prahy 8 (bohužel neznám její jméno), která mi dne 3. 6. 2018 svým profesionálním přístupem a postupem pomohla najít uprchlici jménem Laura, která uprchla v oblasti Palmovky. Právě příslušnice operační linky 156 zásadně pomohla k určení polohy této mé uličnice, která se v čase cca 11.40 hod. snažila manželům Š. sežrat jejich nedělní oběd. Provedl jsem zatčení uličnice Laury a dnes již vykonává trest domácího vězení. Laura je zcela běžným členem naší rodiny a proto by její případná ztráta, byla naprostou katastrofou. Prosím, vyřiďte mé hluboké poděkování této příslušnici a přiložte k výplatě velkou finanční odměnu, kterou si nepochybně velmi zaslouží za svou příjemnou a zejména profesionální pomoc. S přáním všeho dobrého a řady takto úspěšných a trochu veselejších zásahů. S pozdravem.

Poděkování občana S. J. – strážníkům Oddělení prevence ze dne 4. června 2018

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás informovat o tom, že v sobotu 2. 6. 2018 se uskutečnil ve spolupráci s MP Praha na hradě Krašov Dětský den. Pěkné počasí vydrželo po celý den a byla též skvělá návštěvnost. Jménem Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova, bych Vám chtěl poděkovat za výbornou spolupráci se strážníky Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy, při zajištění této akce na hradě Krašov. Děkuji Vám a přeji příjemný den. J. S., předseda Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova.

Poděkování ÚMČ Praha – Benice – strážníkům OŘ Praha 15 ze dne 4. června 2018

Dobrý den, chtěl bych Vám za celou městskou část Praha 10 – Benice moc poděkovat za účast a perfektní prezentaci služeb Městské Policie Uhříněves na námi pořádaném Dětském dni. Akce se povedla a ne jenom děti byly nadšené z ukázek a jízdy na skútrech. Ještě jednou moc DĚKUJI a těším se na další společnou spolupráci. S přáním hezkého dne za ÚMČ Praha – Benice R. Č.

Poděkování starosty MČ Praha 19 - Kbely – strážníkům OŘ Praha 9 ze dne 5. června 2018

Starosta osobně telefonicky hovořil s ředitelem OŘ Praha 9 a velmi pozitivně ocenil aktivitu strážníků, poděkoval a současně požádal, aby byl informován i ředitel MP HMP. Týkalo se to události ze dne 31. 5. 2018, když při provádění hlídkové činnosti přiběhl k hlídce vyděšený chlapec, který hlídce sdělil, že na školním hřišti se nachází zraněný kamarád. Hlídka následovala tohoto chlapce na školní hřiště, na místo kde se nacházel hoch, který si stěžoval na bolest zad a hlavy. Hlídka po tomto zjištění přivolala záchrannou službu.

Poděkování MČ Praha 15 - strážníkům OŘ Praha 15 ze dne 1. června 2018

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám a Vašim kolegům ještě jednou poděkovala za Vaši vstřícnost, ochotu a pomoc na „Dětském dni u Dudlíkovníku“, který včera úspěšně proběhl. Potěšili jste mě jako organizátorku, ale především jste nadchli všechny děti, které si užily ukázky Vaší práce. S pozdravem P. N. vedoucí kanceláře starosty.

Poděkování občana M. G. TV SPORT 5 - strážníkům OŘ Praha 10 ze dne 7. června 2018

Vážená paní Seifertová, dovoluji si touto cestou poděkovat za pomoc celému týmu příslušníků OŘ Praha 10 při včerejší sportovní akci utkání fotbalových legend – na stadionu Bohemians – 6. 6. 2018. V rámci video produkce pro slovenského partnera – Legalsport, s.r.o. jsme v rámci příjezdu slovenského autobusu s fotbalisty a legendami museli zanechat veškeré technické vybavení na tribuně a celý štáb pokrýval příchody, autogramiádu a celý předzápasový vstup. Jelikož mezi pořadateli nebyl volný člověk pro hlídání drahé TV techniky, požádal jsem vaše službu konající strážníky o pomoc a krátké pohlídání techniky. Byl jsem velmi mile potěšen naprostou vstřícností a ochotou všech strážníků. Děkuji jim za toto vyhovění a skvělý přístup a zvláště pak velmi milé policistce s odznakem 1475 / věřím, že si pamatuji číslo strážníka dobře - příjemná blondýna /, která i přes to, že jsem jí ohlašoval pomoc na cca 10 – 15 minut, byla z toho hodina, / nemohl jsem uspíšit ukončení naší produkce dříve /, s naprostým úsměvem a upřímností moji omluvu vzala a neopustila po celou dobu sektor tribuny, naopak, byla ochotna k jakékoliv další pomoci. Přeji Vám mnoho úspěchů a prosím, můžete-li, vyřiďte službu konajícím strážníkům OŘ 10 naše velké poděkování. S přátelským pozdravem M. G. manažer TV SPORT 5.

Poděkování občana V. M. – strážníkům OŘ Praha 10 ze dne 11. června 2018

Vážený pane řediteli, rád bych vyzdvihnul práci Vašich dvou strážníků č. 2915 a 2535, kteří reagovali na výzvu 10. 6. 2018 v 22:54 u tramvajové zastávky Nádraží Strašnice. Asi 80 letý muž tam seděl na zemi přímo u kolejiště tramvaje. Když jsem ho oslovil a zeptal se ho, jestli je v pořádku, odvětil, že ano, ale už nemůže jít dál, protože je celý den na nohou a bolí ho nohy. S sebou měl dvě velmi těžké tašky s nákupem. Poté co jsem pánovi, který ani sám nemohl vstát, pomohl přesunout se na nedalekou lavičku, zavolal jsem linku 156, protože jsem měl o pána obavy. Vaši podřízení se po příjezdu zachovali velmi profesionálně a poté co zjistili, že pánův zdravotní stav nevyžaduje příjezd záchranné služby a odvoz do nemocnice, pánovi pomohli s taškami a doprovodili ho asi 400 metrů domů. Ukázalo se, že pán navíc bydlí ve třetím patře a žije sám. Mnozí by mohli namítnout, že je to“ přeci jen jejich práce“. Já si to, ale nemyslím. Tento čin rozhodně přesahuje běžné spektrum pracovních povinností strážníka. Za to, že se zachovali takto svědomitě, lidsky a profesionálně a místo toho, aby pánovi “preventivně“ zavolali záchranku a tím se ho “zbavili“, ho odvedli domů, jim patří ode mě obrovské uznání a čest. Děkuji Vám za to, že mezi sebou máte takto kvalitní a slušné zaměstnance, kteří mají srdce na správném místě. Prosím Vás o jejich odměnění a vyřízení mých díků a pozdravů. Dnes v noci jsem se přesvědčil, že na Desítce je svět ještě v pořádku a za to Vám děkuji. S pozdravem V. M.

Poděkování občana I. P. – strážníkům OŘ Praha 6 ze dne 4. června 2018

Včera 4. 6. 2018 jsem cestoval linkou MHD 131 po 14. hodině ze stanice Hradčanská do stanice Juliska, kde jsem vystoupil s batohem na zádech, ale na sedadle jsem zapomněl příruční tašku, což jsem zjistil hned, když se autobus již rozjížděl. Shodou okolností ve stejném směru linky v krátkém intervalu přijíždělo vozidlo VB, které po mé signalizaci zastavilo a po vysvětlení situace jsem do vozidla VB nastoupil a toto linkový autobus dostihlo v další stanici, kde jsem si zapomenutou tašku převzal. Osobně jsem sice Vašim příslušníkům poděkoval, ale byl bych rád, kdyby po případné identifikaci Vašich příslušníků bylo poděkováno na Vašich stránkách. Děkuji I. P.

Poděkování ÚMČ P 9, odbor životního prostředí – strážníkům z Oddělení prevence ze dne 6. června 2018

Dobrý den, chtěla jsem Vám moc poděkovat za účast na akci Mikroklima 2018. Počasí bylo sice až moc povedené, ale pořád lepší než kdyby pršelo. Doufám, že i vy jste byli spokojení a že se s námi zúčastníte i příštího ročníku, který by měl být 6. 6. 2019. Ještě jednou moc děkuji a přeji hezké léto.

Poděkování M. Š. – strážníkům OŘ Praha 4 ze dne 11. června 2018

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za přínosnou besedu, kterou pro naši třídu připravil pan Bartůšek (služební číslo 1836). Beseda se uskutečnila k tématice návykových látek v rámci výchovy k občanství. Fotografie, praktické ukázky i poutavé povídání pana Bartůška děti zaujalo a stalo se vítaným zpestřením výuky. Spolupráce školy a městské policie (reprezentované panem Bartůškem) je pro děti skutečným přínosem a propojením se skutečným životem. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další setkání. Srdečně vás zdravím. M. Š.

Poděkování p. radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality – strážníkům OŘ Praha 4, OŘ Praha 11, Poříční útvar, Útvar psovodů, Dokumentační skupina, Jízdní skupina, ÚPOZ ze dne 5. června 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sami dobře víte, že jsou určité oblasti, v nichž bych se mohl nebo měl orientovat lépe. Osobně si netroufám rozhodně posuzovat můj vztah k dětem. Nicméně, jak jsem zmínil i v komunikaci s řadou z vás na sociální síti, soudím, že jsem pár věcí stále ještě schopen rozpoznat. O víkendu jste se velmi záslužnou měrou podíleli na organizaci dětského dne pod názvem Bezpečně na prázdniny. Byl jsem na něm osobně přítomen. A měl jsem pocit, že za poslední období jsem jen výjimečně zažil tak bezprostřední a pozitivní atmosféru, která na této akci panovala. Možná jsem i pochopil, proč a kdy jsou děti šťastné. Je to dáno tím, že na ně jejich okolí myslí, pečuje o ně a neváhá pro ně obětovat svůj volný čas, energii i prostředky, přirozeně a za neutuchající dobré vůle. To vše se vám v sobotu podařilo, tyto pocity jsem zažíval, a tak trochu se sám jako dítě cítil. Velmi bezprostředně obklopen lidmi, svými kolegy, kteří mě přesvědčili o tom, že se na ně mohu spolehnout jako na zodpovědné rodiče a prvotřídní profesionály, jejichž schopnosti a invence nejsou omezeny jen striktně služebními či úředními povinnostmi. Normálně bych řekl, že vás mám rád. Ale jakkoliv velmi upřímné, stále vám všem píši oficiální poděkování. A tak si dovolím pouze dodat, že si vaší práce a výsledku, který byl za ní jednoznačně vidět, nesmírně cítím. Děkuji vám. L. H.

Poděkování p. radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality – strážníkům z Oddělení prevence ze dne 13. června 2018

Vážený pane řediteli, rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval týmu školitelů, vedenému panem Petrem Liškou, a ocenil činnost, kterou se jeho členové podílejí na projektu hlavního města Prahy ,,Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“. Jejich účast na tomto projektu je velmi přínosná. Zároveň bych si Vás dovolil požádat o maximální součinnost při realizaci projektu ve školním roce 2018/2019. Děkuji s pozdravem L. H.

Poděkování občana I. K. – strážníkům OŘ Praha 7 ze dne 9. června 2018

Dobrý den, chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat jízdní policii – jmenovitě strážníkům Martině Smékalové, Šárce Hornofové a Janu Kloučkovi. Dne 9. 6. v  naší zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově při pořádání Dne dětí ochotně předvedli výcvik koní. Na tento nevšední zážitek budou děti i dospělí dlouho vzpomínat. Ještě jednou velké díky. Za všechny malé i velké zahrádkáře K. I.

Poděkování občanky D. F. – strážníkům OŘ Praha 9 ze dne 12. června 2018

V úterý 29. 5. byla moje dcera Magdalena Franklová (2008) přepadena a okradena v parku u Rezidence Eliška. Nebyla jsem přímým účastníkem činu, doběhla jsem na místo 5 minut poté, co mi volala dcera z cizího telefonu od paní, která následně zavolala na policii. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat a ocenit práci policistky pí. Ondráčkové a jejího kolegy ve službě. Naprosto rychlá komunikace a nalezení pachatele během bezmála 20 minut. Neskutečně milý a přívětivý přístup k šokované 9- ti leté dívce, jednání s námi a celkový profesionální přístup k celé akci. Ještě jednou patří veliké díky paní policistce. Přeji vám více takových kolegů. Hezký den D. F.

Poděkování občana O. Ř. – strážníkům OŘ Praha 4 ze dne 14. června 2018

Dobrý den, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za profesionální přístup Vašich strážníků s čísly 1665, 1836, 2949. V noci z 13. 6. na 14. 6. vyřešili hlukovou situaci. Vše proběhlo bez problému a mohu říci, že tito strážníci výborně reprezentovali, i svým chováním, Městskou policii města Prahy. S pozdravem O. Ř.

Poděkování z odboru komunikace a marketingu MHMP – strážníkům OŘ Praha 4, OŘ Praha 11, Poříční útvar, Útvar psovodů, Dokumentační skupina, Jízdní skupina, ÚPOZ ze dne 18. června 2018

Vážení kolegové, dovolte mi Vám jménem odboru komunikace a marketingu MHMP velice poděkovat za Vaši součinnost při organizaci a zajištění Dne dětí (2. 6. 2018, Žluté lázně). Velice mě těší, že se nám společnými silami první ročník povedl, o čemž svědčí tisíce rodin, které si našly cestu do Žlutých lázní. Celkem prošlo branou více než pět tisíc lidí a do soutěží se zapojilo přes tři tisíce dětí. Jsem si vědoma, že si organizace takové události vyžádala velké úsilí Vás i Vašich týmů, nicméně věřím, že stejně jako nám byly odměnou rozzářené úsměvy a radost všech dětí na místě. Díky profesionálnímu přístupu Vašich týmů a mimořádnému nasazení jsme společnými silami připravili dětem i rodičům krásný začátek léta. Ještě jednou velice děkuji za skvělou spolupráci na tak velké akci a doufám, že jsme na startu tradice, která bude v dalších letech pokračovat. S pozdravem a přáním hezkého léta J. B.

Poděkování občanky J. Ch. – strážníkům OŘ Praha 15 ze dne 18. června 2018

Dobrý den, pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala městské policii, jmenovitě panu J. K., za vstřícnost a pomoc při dohledu a zajištění bezproblémového chodu nejen dopravy v okolí Podleského rybníka v době konání naší charitativní akce Den pro Zdraví, která byla i za přispění pana K. velmi pozitivně hodnocena. Ještě jednou děkuji a s úctou J. Ch.

Poděkování p. starosty SDH Praha – Suchdol – strážníkům OŘ Praha 9 ze dne 19. června 2018

Vážený pane řediteli, zasílám poděkování za pomoc při akci Den s Hasiči, kterou pořádal SDH Praha – Suchdol. Ještě jednou děkuji za spolupráci. M. K.

Poděkování předsedkyně spolku “PŘIJDU VČAS“ – ŘMP Ing. E. Šusterovi ze dne 20. června 2018

Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám moc poděkovat za bleskové vyřízení naší spolupráce. Zasloužíte si můj obdiv a úctu. Jste muž na pravém místě, a tak kdyby to bylo všude, bude ráj na zemi. Přeji pohodové dny a stále dobrou náladu. J. K.

Poděkování občanky L. G. – strážníkům OŘ Praha 13 ze dne 19. června 2018

Dobrý den, chtěla bych vyjádřit pochvalu strážníkům panu Moravčíkovi a panu Bernátovi z okrsku Praha 13 - Řepy za nadstandardní snahu vyřešit záležitost. Dne 6. 6. jsem telefonicky kontaktovala služebnu v Řepích se stížností na nedovolený vjezd vozidla na neužívanou panelovou komunikaci, neurčenou běžnému provozu, vedoucí těsně podél řadových domů v ulici Na Fialce II. Přes tuto komunikaci si začala zkracovat cestu vozidla jedoucí na nedalekou soukromou stavbu. Vozidla při pokusech o nájezd a sjezd přes vysoký obrubník ohraničující oficiální komunikaci poškozovala travnatý pozemek kolem našeho domu, vyhrabávala štěrk a působila prašnost, znečištění a hluk. Strážníci pan Moravčík a pan Bernát, kteří se mnou na lince služebny komunikovali, mi vyšli maximálně vstříc při zjišťování situace, jednak poskytnutím informací a jednak následnou opakovanou obhlídkou místa. Dnes, tedy po téměř 2 týdnech byla učiněna další obhlídka místa ke zjištění situace (za mé nepřítomnosti, neboť jsem v zaměstnání, strážníci mě kontaktovali telefonicky, že přišli provést obhlídku místa). Velmi chválím snahu, úsilí a vytrvalost strážníků! S pozdravem L. G.

Poděkování předsedkyně rady CoByDup z.s. – strážníkům OŘ Praha 9 ze dne 17. června 2018

Vážený pane Měchuro, chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci na akci Rozloučení se školním rokem, která se ke spokojenosti všech vydařila a to i díky Vaší účasti. Děkuji mnohokrát a těším se na další spolupráci. S přáním hezkého dne L. B.

Ocenění spolupráce mezi městskou částí Praha 3 a oddělením městské policie Praha 3 ze dne 11. června 2018

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou ocenit spolupráci mezi městskou částí Praha 3 a oddělením městské policie P3. Pan ředitel Machoň byl vždy k dispozici při řešení problémů a i přes nedostatečné personální obsazení MP P3. Především bych chtěla vyzdvihnout nadměrnou pomoc, právě městské policie, při uzavření Husitské ulice. Pevně věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i do budoucna. S pozdravem L. V.

Poděkování ZŠ Praha-Kolovraty – strážníkům OŘ Praha 15 ze dne 22. června 2018

Poděkování. Chtěli bychom poděkovat paní Zelenayové a celému týmu policistů, kteří zajišťovali bezpečnost na cyklistickém výletu našich žáků ze tříd 5. A a 3. A dne 21. 6. 2018. Děkujeme za pomoc a těšíme se na další společné akce. Žáci 5. A a 3. A ZŠ Praha – Kolovraty. V. Z

Poděkování občanky M. F. – strážnici OŘ Praha 1 - ze dne 25. června 2018

Dobrý den, chtěla bych vyjádřit tímto poděkování a pochvalu paní doktorce Vilmě Častové za její práci s dětmi v rámci preventivních programů na naší škole (Brána jazyků, Praha 1). Konkrétně ji jsem zvala do třídy opakovaně, počítám s ní i v dalším školním roce, protože je velmi svědomitá, vždy vede program velmi pěkně a citlivě. U dětí je oblíbená. Děkuji zároveň, že preventivní programy jsou nabízeny. S pozdravem M. F.

Poděkování občanky K. P. – strážníkům OŘ Praha 9 ze dne 25. června 2018

Dobrý večer přeji, ráda bych poděkovala 2 policistům (služební čísla 1870 a 2801) za jejich pomoc a podporu! Dne 24. 6. 2018 jsem zabouchla klíče v autě, takže pánové byli velmi trpěliví, když mě navigovali a pomáhali vyřešit problém. Jsem moc ráda, že se lidé rozhodují pracovat u policie, protože opravdu chtějí pomáhat a chránit!!! S pozdravem a velkým poděkováním, K. P.

Poděkování občana P. H. – strážníkům OŘ 15 ze dne 27. června 2018

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás oslovit ohledně příhody, kterou jsem zažil už před několika měsíci. Píši Vám ji proto, že jsem se nyní vrátil z Londýna, kde jsem byl na návštěvě u svého syna, který žije v Anglii už mnoho let. Jistě jste slyšel o pověstné slušnosti, obětavosti a ochotě londýnských městských policistů "bobíků" - městských strážníků této metropole. Přesvědčil jsem se, že  i u nás v Praze - Dubči   jim mohou vaši městští policisté směle konkurovat. Přihodila se mi totiž tehdy tato nemilá věc: Počátkem března - konkrétně v sobotu 10. 3. v odpoledních hodinách jsem vyrazil se svým kamarádem na zahradu v Dubči. Při couvání jsem nedopatřením  najel na půdní val, kde jsem beznadějně uvízl, protože terén byl po předchozích deštích silně rozbahněn. Při následných manévrech jsem se propadal s autem stále hlouběji. Všechny pokusy vyprostit  vozidlo ztroskotaly, i když jsme zavolali na místo několik odtahových služeb. Protože  se už začalo rychle stmívat, byla  situace téměř neřešitelná. Napadlo nás  ještě obrátit se o pomoc na městskou policii. Po chvíli k nám dorazili Vaši dva policisté, kteří se ochotně snažili nalézt ještě nějaké řešení. Po několika telefonátech na různá místa, se podařilo  strážníkovi panu Pláteníkovi  a jeho kolegovi kontaktovat traktoristu z nedaleké obce a doprovodit ho k naší zahradě. Velmi jsme ocenili nevšední obětavost Vašich strážníků. Nebýt jejich pomoci, museli bychom nechat vozidlo opuštěné do druhého dne a hrozilo by tedy vážné nebezpečí jeho vykradení či poškození, protože se jedná o odlehlou zahrádkářskou kolonii ve Slatinách. Velmi si ceníme jejich ochoty, vstřícnosti a laskavosti s jakou nám pomohli, ačkoliv to nebyla jejich služební povinnost. Vážený pane řediteli, chci Vám touto cestou velmi poděkovat. Tito policisté nám vyšli ochotně vstříc, čehož si velmi vážíme a věříme, že i Vás tato zpráva jistě potěší.
S upřímnými díky P. H.

Poděkování občana I. B. – strážníkům OŘ 15 ze dne 25. června 2018

Dobrý den, ráda bych Vám za celý organizační tým 8. ročníku naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN moc poděkovala za ochotu a vstřícnost při zajištění bezpečnosti účastníků naučné stezky, kterou jsme pořádali dne 8. a 9. června 2018 v Netlukách. Děkujeme Vám. I. B.

Poděkování občanky B. L. – strážníkům OŘ 11 ze dne 28. června 2018

Vážení, chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat strážníkovi Zdeňku Majerovi (služebna MP Šeberov) za ukázkové plnění onoho často již zprofanovaného "Pomáhat a chránit". Ztracené, nalezené a zřejmě na služebnu MP Šeberov odevzdané klíče s čipem podle něho místně identifikoval (ZŠ a ZUŠ Jesenice) a pokusil se dohledat majitele - žáka naší školy. Zprostředkovaně se hned další den podařilo doručit ztracené klíče do školy (čip pro jídelnu a klíč od školní skříňky jsou pro žáky docela důležité), takže celá záležitost byla díky jeho ochotě a operativnosti téměř obratem vyřešena, přestože mohl "pouze" čekat, zda se přihlásí klíče hledající majitel. Jeho přístup mne velmi potěšil a proto alespoň touto cestou velké poděkování! S přátelským pozdravením B. L., zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.

Poděkování PČR – strážníkům OŘ 11 ze dne 28. června 2018

Dne 24. 6. 2018 kolem 22:22 hod. vyjely hlídky MOP Jižní Město Dílec 111 a Dílec 114 na ubytovnu Sandra a blízké okolí na základě oznámení od anonyma na linku 156, že vyhodí do vzduchu zmíněnou ubytovnu v ulici Nad Opatovem 2140/2 v Praze 4 - Chodov. Na místě se nacházely hlídky MP Prahy 11 včetně strážníků Miroslava Žabky a Daniela Filáka. Po vyhodnocení ze strany Policie České republiky, že NVS se v budově nenachází, byla celá akce v 00:15 hod. na místě ukončena. Následně bylo ze strany DS MOP Jižní Město a zmíněných strážníků zjišťován možný pachatel telefonátu. Byly srovnány kamerové záznamy z metra, hlasový záznam a místní znalost strážníků. Tito dle zvukového záznamu vytipovali možného pachatele, následně byly shlédnuty kamerové záznamy, které tip strážníků potvrdily, a pachatel byl následně ztotožněn. Tímto bych chtěl poděkovat těmto dvěma strážníkům za efektivní uplatnění svých zkušeností z terénu a místní znalosti Jižního města, která vedla ke ztotožnění pachatele závažného přečinu Šíření poplašné zprávy, neboť bez jejich informací bychom měli ztotožnění pachatele značně ztížené. S pozdravem J. K.

Poděkování občanky M. A. – strážníkům z Oddělení prevence ze dne 29. června 2018

Dobrý den, dovolte mi vyjádřit velké poděkování skupině zbch. prev. M. Švandrlíkové, která již druhým rokem uskutečňuje na naší základní škole velice potřebnou primární prevenci v oblasti první pomoci. V tomto šk. roce jsme díky jejímu doporučení mohli začít i prevenci v oblasti požární ochrany. Velice si ceníme jak vysoké odborné profesionality celého týmu a jejich vstřícnosti, tak i schopnosti předávání informací různým věkovým skupinám. Moc Vám za Vaši záslužnou práci děkujeme a těšíme se i v dalších letech na spolupráci s Vámi, Mgr. M. A. met. prim. prev. ZŠ Na Planině 1393, Praha 4                                                                                                                                                          

Poděkování PČR – strážníkům OŘ 10 ze dne 27. června 2018

Vážený pane řediteli, chtěli bychom poděkovat touto cestou Vaší strážnici Kateřině Hejlové, OEČ 2299 z okrsku Městské policie hl. m. Prahy, Litevská 1282/1, Praha 10, která nám opakovaně poskytla součinnost a pomohla nalézt osoby na pohybu bez stálého bydliště a to na základě její vynikající místní znalosti okrsku. Díky její příkladné pomoci se podařilo pachatelům trestných činů předat usnesení o zahájení trestního stíhání a předvolat je k výslechům. S přátelským pozdravem, L. H.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)