Poděkování občanky S. P. - strážníkovi OŘ MP Praha 3 ze dne 1. května 2018

Dobrý den, s velkým zpožděním posílám záslužnou pochvalu za přístup a jednání v lokalitě Zbraslav, blízko Alberta a Dětského domova Vaší kolegyni Pilíkové Věře. Tato žena si zaslouží pozornost a odměnu. S pozdravem S. P. Zbraslav.

Poděkování občanek N. a P. z Klatov – strážníkovi OŘ MP Praha 7 ze dne 2. května 2018

Dobrý den, rády bychom touto cestou poděkovaly Vašemu podřízenému, bohužel neznáme jeho jméno jen služební číslo 2456. V pátek 27. 4. 2018 kolem 20. hodiny jsme s kamarádkou prorazily pneumatiku u Výstaviště a tento policista nám velmi ochotně pomohl. Jinak jsme bohužel blokovaly průjezd ostatních vozidel. Kéž by bylo takových ochotných policistů více. Tímto mu moc děkujeme. Za své chování by si určitě zasloužil nějakou odměnu, ale to už je ve Vaší kompetenci. S pozdravem N. a P. Klatovy.

Poděkování starosty ÚMČ Praha 13 – strážníkům OŘ MP Praha 13 a oddělení prevence MP hl. Prahy ze dne 27. dubna 2018

Vážený pane řediteli, rád bych Vám poděkoval za účast příslušníků Městské policie hl. m. Prahy a prezentaci techniky na akci „Bezpečná 13 aneb Bezpečnost zajištěna 2018“, která se uskutečnila dne 19. dubna 2018 v Praze 13 – Stodůlkách na Slunečním náměstí, kde příslušníci městské policie předvedli svou akceschopnost a připravenost. Jsem si vědom, že bez Vaší pomoci bychom nemohli tuto akci tak kvalitně realizovat. S pozdravem.

Poděkování občanky ředitele ZŠ, Praha 2, Sázavská ul. – strážníkům OŘ MP Praha 2 ze dne 9. května 2018

Vážený pane řediteli, ve středu 2. 5. v naší škole proběhl preventivní program pod názvem Den s IZS, který již počtvrté v naší škole uspořádali preventisté z MP Praha 2. Chtěl bych jim a vlastně i Vám poděkovat za perfektní organizaci celého dopoledne. Jmenovitě bych rád poděkoval panu Lukáši Kačerovskému, který celou akci velmi pečlivě připravil. Obsah programu na jednotlivých stanovištích byl přizpůsoben věku žáků (3. – 5. ročník) a měli jsme i možnost vybrat si vyhovující modul z více témat. Do akce byli zapojeni a výborně připraveni i členové HZS HMP. Kromě této akce se naše škola účastní i dalších preventivních programů pořádaných MP Praha 2 a vždy jde o bezproblémovou spolupráci s maximální vstřícností z Vaší strany. S přátelským pozdravem.

Poděkování občana P. P. – strážníkovi OŘ MP Praha 8 ze dne 10. května 2018

Dobrý den, prosím o pochvalu příslušníků MP, kteří zasahovali včera cca ve 20 hod. při řešení občanského sporu nájemců DB, P-8. Jejich postup při řešení tohoto problému, byl „transparentně“ de jure a lidsky na vyšší úrovni, než zákrok, který provedla PČR. Váš strážník byl profesně na výši a objektivně posoudil celou situaci, poučil všechny účastníky sporu o jejich právech a byl „lidsky přívětivý“ a jednoznačně predikoval další postup ve věci. A zároveň byl nestranný a úřednicky přesný. Prosím o jejich pochvalu, za výkon služby ve smyslu zákona o městské policii. S úctou.

Poděkování ředitele HZS hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 10, 11, 12, 14, 15 a Hlídkovému útvaru ze dne 10. května 2018

Vážený pane řediteli, rád bych Vám osobně poděkoval za podporu a pomoc při likvidaci požáru haly v pražské Hostivaři v úterý 8. května 2018. Velmi oceňuji profesionální přístup a vstřícnost Městské policie hlavního města Prahy. Díky dokonalé koordinaci a řízení dopravy jsme mohli zabránit vzniku větších materiálních škod. S úctou a pozdravem.

Poděkování občanky O. B. – strážníkovi OŘ MP Praha 9 ze dne 14. května 2018

Telefonické poděkování – oznamovatelka ze soboty 12. 5. 2018, 22:03 hod, paní O. B. (89 let) – oznámila tekoucí horkou vodu ze stoupačky v bytě v  Praze 9 a nevěděla komu nahlásit poruchu. Hlídka zastavila přívod vody do bytu – str. 2284 Bednář David. Paní B. telefonovala, aby strážníkovi Bednářovi poděkovala za pomoc, kterou jí poskytl hned druhý den, kdy za své peníze nakoupil materiál a vlastními silami závadu odstranil. Za uvedenou práci i materiál odmítl jakoukoli finanční náhradu. Poděkování vzhledem ke svému věku tlumočila telefonicky.

Poděkování občanky J. G. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 16. května 2018

Chtěla bych touto cestou poděkovat příslušníkům Městské policie str. č. 2186 a str. č. 3225 za jejich nevšední ochotu. Dne 15. 5. ve večerních hodinách jsem měla poruchu mého osobního vozu. Zmínění policisté mi okamžitě nabídli pomoc, aniž bych o tuto požádala a můj problém vyřešili. Ještě jednou děkuji a myslím, že tito pánové naplnili heslo Pomáhat a chránit. S pozdravem.

Poděkování občana S. Z. – strážníkům OŘ MP Praha 3 ze dne 18. května 2018

Vážený pane řediteli, nejprve se omlouvám, že Vás obtěžuji, ale mám k Vám velkou prosbu. Prosím Vás udělte pochvalu Vašim městským strážníkům, u kterých jsem si opsal jejich čísla na uniformě – jsou to strážníci – pánové s čísly 2262, 3120 a 2421. Poznal jsem jejich mimořádně ochotné jednání s námi obyčejnými občany v pondělí 14. května 2018 v ranních hodinách, když se připravoval úklid v ulici Čajkovského na Vinohradech. Já se musel na žádost mého syna, který byl v té době na služební cestě, postarat o jeho auto, které mělo navíc vybitou baterii. Byl jsem zoufalý, protože jsem nebyl schopen ve svých 80 letech auto někam odtlačit. Nejprve se mě ujal strážník s číslem 2262, a když jsme nemohli  auto posunout, zavolal kolegy z „hlídky“ – strážníky pány č. 3120 a 2421 a ti ochotně nabili baterii přes kabely a jeden z nich mi auto převezl do jiné části Vinohrad, kde mi auto (respektive auto mého syna) přeparkoval. Já nevím, jak to u Vás máte, ale pokud zaměstnáváte i anděly, kteří by měli být správně v nebesích, pak máte ohromné štěstí, neboť s takový jednáním, ochotou a empatií s člověkem, který má problém, jsem se ještě nesetkal. A to stačili během akce se mnou těšit a uklidnit i četné další lidičky, kteří měli nejrůznější problémy. Krátce a dobře takříkajíc „zírám“ a asi budu „zírat“ ještě hodně dlouho. Závěr: městská policie má ve svých řadách lidi, na které se prostě nezapomíná.

Poděkování proděkana Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita obrany v Brně – strážníkovi z Útvaru psovodů ze dne 14. května 2018

Vážený pane řediteli, touto cestou bych chtěla poděkovat Vašim zaměstnancům v čele s panem Vladimírem Applem za účast na hradeckém branném závodě pořádaném v našem městě 5. května 2018. Velice si vážíme faktu, že Váš tým přijel o prodlouženém víkendu z Prahy a věnoval svůj čas ukázkám výcviku policejních psů. Letošní návštěvnost byla sice díky termínu trochu nižší, než na jakou jsme obvykle zvyklí, ale právě doprovodný program a Vaše ukázky byly velmi oceňovány, jak ze strany organizátorů, tak ze strany diváků. Díky dlouhodobé historii závodu a propagaci se o nás v letošním roce zajímala výrazně média a postupně budou vycházet články. Krátká ukázka se objevila na České televizi. Rádi bychom v příštím roce získali čas v TV pro delší reportáž. Přikládám několik odkazů a zároveň bych ráda zmínila, že se těšíme na další formy spolupráce. Ještě jednou velice děkuji a těším se na případnou další spolupráci. S pozdravem.

Poděkování České zemědělské univerzity v Praze – strážníkům z Útvaru psovodů ze dne 16. května 2018

Vážený pane řediteli, v loňském roce byla navázána spolupráce naší katedry s kynology Městské policie hl. m. Prahy v oblasti odborných konzultací, testování vyvíjeného SW, spolupráce při organizaci terénních cvičení a spolupráce policejních kynologů v projektu „Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu“, který je financován Ministerstvem vnitra ČR. V termínu 30. 4. – 4. 5. 2018 proběhlo velmi úspěšně jedno z terénních cvičení tohoto projektu ve školícím a výcvikovém zařízení Žihle. Dovolte, abych touto cestou vyjádřila díky jak ředitelství MP hl. m. P. za podporu výše uvedené akce, tak za neuvěřitelně vstřícný přístup veškerého personálu tohoto objektu po celou dobu trvání akce. Náš dík též patří zástupcům spolupracujících kynologů MP hl. m. P. a to především panu Bc. Jiřímu Pavlovskému, Michalovi Sittemu, Matěji Bartošíkovi a Romaně Hubnerové, kteří svou pravidelnou účastí významně pomáhají ke zdárnému průběhu těchto náročných akcí. Závěrem, prosím, přijměte mou omluvu za jistou časovou prodlevu mezi termínem konání cvičení a tímto dopisem, kterým Vám upřímně děkuji za vstřícnost a podporu naší vzájemné spolupráce a stejně tak za čas věnovaný tomuto projektu. S pozdravem a přáním hezkých dnů.

Poděkování občana V. K. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 22. května 2018

Dobrý den, vážený pane řediteli, chci stručně touto cestou velmi poděkovat hlídce a celému týmu Vaší městské policie, kterou jsem včera večer zatěžoval problémem v záležitosti občanského soužití - bezohledného vniknutí cizím automobilem přes závoru na naše soukromé parkovací místo. Na linku 156 jsem volal ve 21:14 hod. a v krátké době, cca 10-15 min., bez mého dalšího pomocného telefonického navigování, přijela hlídka "tří mužů a jedné ženy" a naprosto perfektně i navigačně neuvěřitelně přesně zastavili "u mých nohou". V rámci možných kompetencí mi byla poskytnuta pomoc a celá záležitost v klidu vyřešena. Bez pomoci strážnice a strážníků, služ. čísla 1534, 3329, 3039 a jedno ???? i konající službě (ženský hlas), která mi přebírala telefonát, bych situaci naprosto jistě nezvládl a byli bychom s manželkou, jako vlastníci parkovacího stání, poníženi. Upřímně Vám všem děkujeme. S pozdravem a přáním úspěšného dne, V. K.

Poděkování ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 16. května 2018

Vážená paní, dovolujeme si tímto poděkovat Vašim zaměstnancům p. Tereze Holubové, p. Davidu Žalobínovi, p. Jiřímu Procházkovi a p. Martinu Peciválovi za akci, kterou připravili pro naše žáky na škole v přírodě. Poutavou a zábavnou formou žáky seznámili s prací policie. Ukázali žákům, jak se chovat v rizikových situacích. Žáci si mohli některé situace prakticky vyzkoušet. S pozdravem.

Poděkování Bc. L. Hadravy, radního hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality – strážníkům OŘ MP Praha 10, 11, 12, 14, 15 a Hlídkovému útvaru ze dne 22. května 2018

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám i zasahujícím příslušníkům Vaší organizace poděkoval za profesionální přístup, vysoké nasazení a příkladnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy při likvidaci rozsáhlého požáru v Praze – Hostivaři. Velice si vážím osobního přístupu a aktivního nasazení příslušníků všech složek, kteří učinili vše proto, aby nedošlo k ohrožení obyvatel městské části a současně se podíleli na záchraně majetku v hodnotě desítek milionů korun. Zároveň chci vyjádřit naději, že tato příkladná spolupráce bude pokračovat i nadále. S pozdravem.

Poděkování ZŠ Praha 7, Korunovační – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 22. května 2018

V souvislosti s pomalu končícím školním rokem 2017/2018 si Vám dovoluji zaslat toto poděkování za spolupráci a ocenění mimořádné aktivity. Za zcela výjimečnou a mimořádnou považuji práci strážníka Ondřeje Hnátka. V uplynulých pěti letech získal díky své profesionalitě a lidskému přístupu plnou důvěru dětí, učitelů i rodičů. Musím zmínit jeho pomoc s pořádáním cyklovýletu pro naše deváťáky, řadu realizovaných besed s tématy šikana, bezpečnost doma, dopravní výchova a podobně. Při výkonu služby, zajištění bezpečnosti v okolí školy, si vždy našel chvíli na slovo s dětmi, učiteli i rodiči. Postupně dobře identifikoval potřeby komunity. Do tříd se vrací přednášet žákům jako známá osoba, která má přirozenou autoritu a plnou důvěru. Jeho osobní vklad jak časový, tak invenční považuji za mimořádný. Každá škola by měla mít policistu, kterého mají všichni rádi, kterého se nebojí na cokoliv zeptat, který zná děti jménem a třídy v jejich dlouhodobém vývoji. Myslím, že pan Hnátek významně přispěl k tomu, že naše škola nemusí řešit kriminální delikty dětí nebo jiné složité situace. Věřím, že kvalitní prevence má velký smysl. Moc děkujeme.

Poděkování Prague Inspiration – strážníkům Poříčního útvaru ze dne 22. května 2018

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za rychlý a profesionální zásah potápěče z oddílu poříčního oddělení MP. Dne 15. 5. probíhala na Vltavě akce Navalis, které se účastnila i námi provozovaná loď Slapy. Při stání na vyhrazeném místě se podařilo Slapům namotat lano od bójky do kormidel a tím loď znehybnit. Toho si všimla hlídka MP na člunu a připlula k plavidlu Slapy a za použití potápěče okamžitě vzniklou situaci vyřešila. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat za rychlé a profesionální řešení vzniklé situace. S pozdravem.

Poděkování ZŠ Břečťanová, Praha 10 – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 24. května 2018

Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala Vašim okrskářům str. 0294 Petru Mrkvičkovi a str. 1935 Petrovi Veselému za spolupráci s naší ŠD. V letošním roce si pro děti připravili besedu o bezpečnosti, pomohli zorganizovat ukázku práce psovodů a výcviku služebních psů. Každoročně nám také pomáhají organizovat odpoledne na dopravním hřišti. Tyto akce mají vždy velký úspěch a těšíme se na další spolupráci. S pozdravem.

Poděkování náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR – strážníkovi Útvaru psovodů ze dne 25. května 2018

V prvním pololetí 2018 organizovalo MV- generální ředitelství HZS ČR dvoje atestační zkoušky ve specializaci „S“ sutinové vyhledávání a podílelo se ve spolupráci s PČR na organizaci zkoušek „P“ plošné vyhledávání. Po určité reorganizaci kynologie v IZS, ke které došlo na sklonku roku 2017, bylo generální ředitelství HZS ČR napadáno za neuváženost reorganizace a snížení vysokých standardů v přípravě a konání atestačních zkoušek. Dovolte mi, i vzhledem k výše uvedenému, vyjádřit srdečné poděkování za spolupráci a podporu při zajištění atestačních zkoušek a za vysokou profesionalitu příslušníků Městské policie Praha. Díky této spolupráci nejen, že nedošlo ke snížení úrovně atestačních zkoušek MV, ale podařilo se vylepšit komunikaci a prohloubit spolupráci mezi našimi složkami. Jmenovitě mi dovolte vyjádřit poděkování Michalovi Sittemu, který byl nominován jako examinátor během atestačních zkoušek, za jeho profesionální přístup a odborné rady.

Poděkování mluvčí ZZS hl. m. Praha – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 28. května 2018

Je mi velkou ctí a potěšením předat za vedení organizace obrovskou pochvalu a poděkování za zásah ze dne 22. 5. 2018, kdy v ranních hodinách došlo na ulici k NZO u 78 letého muže. Operátorky našeho ZOS požádaly o spolupráci MP jako first respondera, kdy na místo dojíždí hlídka MP s AED. Policisté podali defibrilační výboj ještě před příjezdem našich posádek na místo. Hlídka si počínala velmi profesionálně a velkou měrou přispěla k záchraně života zmíněného pána. Ještě tedy nemáme zpětnou vazbu z nemocnice, jak to s ním vypadá nyní, nicméně jejich zásluha je i tak skutečně velká. Aplikování defibrilačního výboje v prvních minutách po náhlé zástavě oběhu několikanásobně zvyšuje šanci na přežití, ale i na návrat do běžného života. Je skutečně radost, když se nám to všem takhle povede. Ještě jednou moc děkujeme.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)