Poděkování Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům oddělení prevence ze dne 1. prosince 2017

Vážený pane řediteli, ve dnech 31. 10., 2., 3. a 8. 11. 2017 proběhla preventivní dopravně – bezpečnostní akce s názvem „Nejezdi jak netopejr“, zaměřená zejména na nedostatečně osvětlené cyklisty. Akce byla založena na kontrole plnění zákonných povinností účastníků provozu na pozemních komunikacích, připomenutí jejich dodržování. Akce se uskutečnila na celkem šesti stanovištích na předem vytypovaných místech Prahy. Zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy rozdali kontrolovaným cyklistům 52 sad LED osvětlení, 101 sad cyklistických map a několik set informačních pohlednic na téma povinné výbavy jízdního kola. Dále bylo rozdáno 340 ks reflexních pásek a pásek s LED osvětlením pro pěší a cyklisty. Akce byla ze strany kontrolovaných cyklistů, ale i běžců, či pěších účastníků, vnímána pozitivně a byl v ní z jejich strany spatřován přínos pro zajištění bezpečnosti v dopravě. Z uvedených důvodů hodnotíme akci jako úspěšnou. Akce by nemohla úspěšně proběhnout bez aktivního přístupu preventistů MP Praha a jejich vysokého pracovního nasazení a profesionálního přístupu. Rád bych Vám touto cestou poděkoval za zajištění účasti. Rádi bychom v této spolupráci pokračovali také v příštích letech. S poděkováním.

Poděkování občanky MUDr. I.T. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 1. prosince 2017

Dobrý den, ráda bych touto formou poděkovala Vašim příslušníkům za pomoc na silnici 28/11 odpoledne v Praze 9 mezi Satalicemi a Kyjemi. Prorazila se mi pneumatika a snažila jsem se urychleně dojet do pneuservisu, Vaši kolegové se služebními čísly č. 3395 a 3097 mne zastavili a jeden z nich poškozenou pneu na místě vyměnil za rezervu. Velice děkuji a prosím, abyste mé poděkování tlumočili i oficiální cestou. S pozdravem.

Poděkování občanky J.B. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 1. prosince 2017

Vážený pane řediteli, velmi ráda bych touto cestou vyjádřila velké poděkování za úžasný a vstřícný přístup v mé záležitosti, se kterým jsem se dnes setkala při jednání na Vaší služebně, jmenovitě s policistou panem Bučkem. Zejména bych ráda vyzdvihla jeho vstřícnost, profesionalitu, lidskost a ochotu s jakou se mě ujal při řešení mého problému, s čímž se člověk běžně nesetkává. Proto bych ráda alespoň touto cestou ještě jednou upřímně poděkovala a popřála hodně úspěchů v další práci, kterou, jak jsem pochopila, dělá velmi rád a skutečně pro lidi a za to mu patří velký dík a uznání. S pozdravem.

Poděkování  občana M.P. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 1. prosince 2017

Dobrý den, chtěl bych tímto ocenit velmi ochotný a nápomocný přístup strážníka identifikační číslo 2132. Dnes u skládky za stanicí PČR na Červeném vrchu vypisoval pokuty zde parkujícím vozidlům (protože přes nájemní smlouvu nelze zařídit parkovací karta, dosud jsem zde několik měsíců bez problémů parkoval). Pan strážník mi velmi ochotně zodpověděl dotaz na to, proč probíhá pokutování a poradil mi, kde v okolí mohu do vyřízení trvalého bydliště parkovat. Je to možná drobnost, ale tento vstřícný přístup je za mě něco, co ohromně přispívá ke zlepšení celkové pověsti městské policie. Proto si myslím, že si pochvalu zaslouží. S přáním hezkého dne.

Poděkování ÚMČ Praha 10 – strážníkům a zástupci ředitele OŘ MP Praha 10 ze dne 4. prosince 2017

Vážený pane řediteli, chtěl bych Vám a Vaším prostřednictvím Vašim strážníkům a jmenovitě Mgr. Turoňovi poděkovat za výbornou spolupráci při instalaci vánočního stromu na Kubánském náměstí. Zároveň zasílám vzory nových karet vydávaných námi v roce 2018 ke vjezdu a parkování v prostorách, které jsou omezeny dodatkovou tabulkou „se souhlasem MČ Praha 10“. Předpokládám, že tato forma již bude nápomocna Vašim strážníkům v řešení porušování dopravního značení v těchto místech. S přáním příjemného dne.

Poděkování občana J.V. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 5. prosince 2017

Dobrý den, dnes 5. 12. V 16:30 jsem telefonicky kontaktoval MP Praha o obsazení parkovacích míst, v ulici U Garáží na Praze 7 – modrá zóna, auty, která neměla povolení zde parkovat. Tato situace je zde bohužel častá. Nicméně do 10 minut byli na místě strážníci, kteří situaci vyřešili a rozdali pokuty. Tímto bych chtěl poděkovat strážníkům, kteří byli na místě velice rychle. Vyřiďte jim ode mě, prosím, poděkování a pochvalu.

Poděkování ÚMČ Praha 6 – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 7. prosince 2017

Vážený pane řediteli, v prvé řadě bych rád poděkoval za velmi dobrou spolupráci v tomto roce, kdy se nám spolu s prevencí MP hl. m. Prahy podařilo opět realizovat oblíbený cyklus seminářů pro seniory SENIOR – AKADEMIE 2017 a samozřejmě další akce pro školní mládež, jako „Dětský den na Petynce“ či tzv. „Dny IZS“ na ZŠ Prahy 6. V úterý dne 12. 12. 2017 se na naší MČ Praha 6, ve skleněném paláci, nám. Svobody 1, Praha 6, uskuteční od 14.00 hodin již závěrečný seminář se „Slavnostním“ předáním „Pamětních listů“ od 15 hodin. Slavnostního předání se za RMČ Praha 6 vzhledem v té době probíhajícímu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 bohužel nikdo nezúčastní. Je mi ctí na toto „Slavnostní“ předání pozvat za MP hl. m. Prahy i Vás.

Poděkování občana M.B. – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 8. prosince 2017

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat panu strážníkovi Slaničkovi, který mi dnes velice pomohl ve Velvarské ulici, Praha 6. Měl jsem problém s uvízlou kočkou v přední části mého vozu. Nejenže mi poradil, co bych mohl dělat, ale poté se i sám nabídl, že kočku vytáhne a zařídí odvoz. Byl jsem z toho opravdu v šoku, že i toto mohu očekávat od strážníka … Takže moc chválím a děkuji – změnil jsem i názor na MP! Mějte se fajn.

Poděkování OŘ Policie Praha II – strážníkovi OŘ MP Praha 1 ze dne 10. prosince 2017

Dobrý den pane řediteli, tímto bych rád vyjádřil poděkování za spolupráci a iniciativu, kterou projevil Váš strážník v době osobního volna. Jedná se konkrétně o strážníka Rudolfa Kyselu sl. č. 3354, který dne 6. 12. 2017 kolem 05:00 – 06:00 hodiny ráno jel svým osobním vozem přes Prahu 5, kdy byl zastaven naším kolegou, který pronásledoval prchající osobu (později bylo zjištěno, že na osobu byl vydán příkaz k dodání do VTOS). Výše uvedený strážník ve svém voze společně s naším kolegou pronásledovali prchajícího muže, kdy díky jeho pomoci byl muž následně vypátrán. Tímto bych chtěl za MOP Smíchov poděkovat za příkladnou iniciativu a spolupráci výše uvedeného strážníka MP Praha. Kdy budu velmi rád, když mu bude toto poděkování vyřízeno. Dále bych rád uvedl, že si velmi vážím práce, kterou MP Praha odvádí. Na zdejším oddělení spolupracujeme ve společných hlídkách s MP Praha 5, kdy tato spolupráce je také bezchybná a na vysoké úrovni. Proto mnohokrát děkuji za profesionální práci, kterou odvádíte a těším se na další spolupráci. S úctou.

Poděkování Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy – strážníkovi OŘ MP Praha 9 ze dne 11. prosince 2017

Ve shora uvedené věci jsem Vás dne 7. 12. 2017 požádala o spolupráci při pátrání po pobytu svědkyně L.M., nar., která měla být předvedena na zdejší součást k provedení výslechu svědka. Téhož dne v odpoledních hodinách jsem byla kontaktována strážníkem Zdeňkem Tůmou s tím, že zná aktuální pobyt jmenované. Ve spolupráci se strážníkem Tůmou se podařilo svědkyni dne 8. 12. 2017 předvést na MOP Jarov a provést s ní potřebné procesní úkony, a proto Vám tímto děkuji za spolupráci.

Poděkování občana I.CH.  – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 12. prosince 2017

Dobrý den pane řediteli, předem mého dopisu Vás chci pozdravit. Celá věc se týká Základní školy K Milíčovu. Chtěl bych Vám (Městské policii) moc poděkovat za službu, kterou provádíte před touto školou ke zvýšení bezpečnosti našich dětí. Zejména pak jednomu Vašemu policistovi, jméno ani jeho číslo nevím, vzhledem k tomu, že podle vidění ho znám, protože je zde před školou prakticky každý den, tak asi budete vědět o koho se jedná. Pamatuji si dobu, kdy zde byla naprosto kritická dopravní situace a naše děti byly denně ohrožovány přijíždějícími rodiči. Nyní je situace v naprosto jiném gardu, naprosto skončilo zajíždění vozidel až před vchod školy, a to díky policistovi, o kterém jsem psal na začátku, který si zde dokázal udělat respekt hlavně těch řidičů dražších vozidel, kteří si mysleli, že mohou všechno. A dnes již parkují v okolí. Vše Vám píši, protože jsem dnes byl svědkem jak policista naprosto profesionálně vyřešil situaci, kdy jeden řidič chtěl zaparkovat uprostřed křižovatky. Ten nakonec s omluvou zaparkoval vůz opodál. Toto mě vzhledem k negativním zkušenostem (bohužel) s MP (ne na Praze 11) zaujalo. Ještě jednou Vám i kolegovi u naší školy moc děkuji. Přeji krásný den a mnoho úspěchů ve službě a krásné pohodové vánoce.

Poděkování starosta MČ Praha 7 – strážníkům OŘ MP Praha 7, poříčního útvaru, útvaru psovodů a všem strážníkům MP, kteří se podíleli na zásahu ze dne 12. prosince 2017

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych jménem svým a celého Zastupitelstva městské části Praha 7 poděkoval Městské policii hl. m. Prahy za rychlý a profesionální zásah při zřícení lávky v Troji a záchranu lidských životů. Tato krizová situace opět prověřila připravenost Městské policie hl. m. Prahy a prokázala její vysokou úroveň. Velmi si vážíme práce, nasazení, statečnosti a obětavosti všech městských policistů, kteří při nehodě zasahovali. S úctou.

Poděkování  společnosti TAIKO – strážníkům OŘ MP Praha 1 – 15, hlídkovému útvaru a centrálnímu operačnímu středisku MP ze dne 14. prosince 2017

Vážený pane radní, paní primátorka Adriana Krnáčová letos úspěšně v sobotu 2. prosince zahájila Vánoční trhy v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí. Pro naši společnost je to přechod z období příprav trhů do období aktivního provozu vánočních trhů. Období přípravy trhů je vsak pro nás také velmi důležité, aby se jejich následný provoz vydařil co nejlépe. Na tomto místě bych Vám chtěl, vážený pane radní, poděkovat za váš aktivní přístup při koordinaci záchranných a bezpečnostních složek pro den zahájení Vánočních trhů. Také bych chtěl pochválit přístup všech pracovníků oddělení krizového managementu MHMP, hasičů, zdravotníků, policistů a městských strážníků. Spolupráce s městem probíhá opravdu výborně. Na tomto místě mi dovolte poděkovat za pomoc městských strážníků především při přivážení stánků a také koordinaci při dovezení nadměrného vánočního stromu Prahou na Staroměstské náměstí, kdy bychom se bez jejich pomoci neobešli. Vážený pane radní, ještě jednou Vám děkuji za dosavadní vstřícnost k organizaci vánočních trhů a těším se na další spolupráci s Vámi i pracovníky MHMP, záchranných a bezpečnostních složek.

Poděkování občana J.F. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 14. prosince 2017

Dobrý den, moc bych chtěl poděkovat Městské policii Praha za to, že mi našla klíč od auta na zemi a nalepili mi dokonce zprávu na auto, že je mám u nich. Měl jsem strach, že mi je někdo vytáhl z kapsy a ztratil jsem nejen auto, ale i vše, co jsem měl uvnitř. Jsem moc rád, že má Praha takto hodné a proaktivní lidi, kteří toto dělají. Věřím, že to můžete brát jako normální věc, ale když jsem s tím byl dnes konfrontován, rád jsem na vlastní oči viděl, jak spolehlivě a hezky se o naše město staráte. Velice opět děkuji a přeji celé městské policii bezpečnou hlídku a krásné nadcházející svátky. S pozdravem.

Poděkování  občana M.Š. – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 14. prosince 2017

Dobrý den, jmenuji se R.Š. a jsem rodič žáka I. stupně ZŠ Bratří Venclíků. Rád bych alespoň touto formou poděkoval za Vaši práci při zajišťování bezpečnosti dětí ráno u školy v blízkosti přechodů. Zejména velký dík patří strážnici, jejíž jméno neznám, ale je častěji u naší školy a naprosto dokonale, racionálně a logicky řídí tok aut i chodců. Já jako rodič a zároveň  řidič jsem za to velmi vděčný a přiznávám, že když se někdy (velmi málo kdy) stane, že u tohoto problematického přechodu nejsou Vaši, naši strážníci, tak jsem trochu nervózní. Bojím se, aby mi někdo nevběhl na poslední chvíli před auto apod., ačkoliv zde normální člověk jede krokem se zvýšenou opatrností, jsou tady strážníci pro nás velkou jistotou. Dík tomu jakou zde u naší školy odvádíte práci – skvělou práci, dává mi práce MP smysl na rozdíl od lokalit jako je Praha 1, 2 a i za to Vám děkuji a patří respekt. Přeji Vám hezké a šťastné Vánoce Vám i Vašim blízkým a hodně štěstí, zdraví do nového roku 2018. S přáním hezkého dne a klidné služby vděčný rodič.

Poděkování radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 19. prosince 2017

Vážený pane řediteli, rád bych Vám a všem Vašim kolegům touto cestou poděkoval za nasazení a obětavý přístup při zdolávání mimořádné události spojené s rozsáhlým požárem velkokapacitní haly firmy Ronex, v ulici Mladoboleslavská 759 v Praze 19 Vinoř, ke kterému došlo 5. 12. 2017. Vysoce profesionální přístup a spolupráce všech složek a organizací zapojených do likvidace této mimořádné události uchránila zdraví a životy občanů a zabránila ještě větším škodám na majetku.  Přeji Vám a všem Vašim kolegům do budoucna mnoho úspěchů a co možná minimum zásahů spojených s mimořádnými událostmi. Rád bych současně popřál krásné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů. S pozdravem.

Poděkování prezidenta organizačního výboru PIM – strážníkům OŘ MP Praha 1 – 15, hlídkového útvaru, centrálního operačního střediska ze dne 19. prosince 2017

Vážený pane řediteli, dovolte, abychom Vám opravdu upřímně poděkovali za Vaši podporu a profesionální spolupráci na našich pražských akcích v letošním roce. Během závodů, které jsme letos pořádali, se překonaly ty nejlepší časy, a tak se Praha mohla pochlubit pěti světovými rekordy. Ty vznikly nejen díky sportovním výkonům, ale i perfektnímu  zajištění akce. A právě na tom máte svůj významný podíl. Naše letošní běžecká sezóna již skončila, nicméně Vám sezóna nikdy nekončí. Byli bychom velice rádi, kdybyste naše poděkování tlumočil každému, kdo se na přípravě a samotné realizaci akcí podílel. Věříme, že je to potěší. Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.

Poděkování občanky B.P. – strážníci OŘ MP Praha 11 ze dne 19. prosince 2017

Dobrý den, chtěla bych poděkovat městské policii a skrze Vás Vaší kolegyni. Nakupovala jsem včera kolem sedmé večer v Albertu na Hájích u metra, když jsem stála ve frontě, tak se začal, pravděpodobně securita, rvát s chlapem kvůli krádeži ze pokladnama. V tom jeden z nich vzal dřevěnou tyč, a když to vypadalo už blbě, tak v ten okamžik přiběhla Vaše kolegyně a zarazila  tuto potyčku chlapů. Zvládla okamžitě zjednat klid, uklidnila oba dva a posléze přišel i její kolega. V závěru se chlapi omluvili a rozešli se. Bylo překvapující a milé sledovat profesionalitu a klid Vaší kolegyně, když bylo plno lidí. Vážím si Vaší práce a přeji klidné svátky. S pozdravem.

Poděkování ředitele ZŠ a MŠ  Ústavní – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 21. prosince 2017

Vážený pane řediteli, ředitelství Základní školy a mateřské školy Ústavní 1/400, Praha 8 – Bohnice, chce tímto vyjádřit své poděkování příslušníkům Městské policie Praha za dozor při našem Vánočním jarmarku, který jsme pořádali dne 12. 12. 2017. Děkujeme Vám za spolupráci.

Poděkování občana  P.S. – strážníkovi OŘ MP Praha 5 ze dne 22. prosince 2017

Vážený pane řediteli, včera večer jsem ohlásil na MO PČR na Praze 5 krádež peněženky v okolí Anděla a než bylo dokončeno sepsání protokolu, předali mi na služebně dva strážníci MP Praha peněženku s kompletním obsahem. Nálezcem byl strážník MP Praha i. č. 2622 Lukáš Knap. Máte-li, pane řediteli, mezi svými podřízenými více takových poctivých a akceschopných lidí jako je pan Lukáš Knap, potom Vám blahopřeji a děkuji. Příjemné Vánoce a úspěšný příští rok.

Poděkování  vedoucí Městské knihovny v Praze – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 22. prosince 2017

Vážená paní ředitelko, s blížícím se koncem roku 2017 bych velice ráda poděkovala jménem svých kolegyň a kolegů na pobočkách Městské knihovny v Praze za pravidelné návštěvy Vašich strážníků a za pocit jistoty, který takové návštěvy zajišťují a popřála Vám všem co nejklidnější předvánoční dobu, pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí i úspěchů jak v osobním, tak profesním životě. S pozdravem.

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)