Poděkování předsedy občanského sdružení H-Triatlon – strážníkům oddělení prevence ze dne 3. srpna 2015

Vážený pane řediteli,

Dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za pomoc a asistenci při zajištění jednotlivých akcí sportovního seriálu H-Triatlon TOUR 2015. Bez pomoci Městské policie hlavního města Prahy by nebylo možné tento seriál uspořádat. Dovolte mi, abych vyjádřil poděkování všem strážníkům, kteří se na akcích podíleli. Vážený pane řediteli, jako naše poděkování Městské policii mají od příští sezóny všichni strážníci startovné na všech našich akcích zdarma. Ještě jednou Vám a Městské policii děkuji a doufám v zachování přízně. S úctou.

Poděkování občanky CH. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 3. 8. 2015

Dobrý den, u telefonu CH., prosím Vás pěkně, předem chci říci, že můj manžel 40 let byl také u policie, ale já bych Vás chtěla požádat pana ředitele, zda by mohl pochválit pana Romana a Davida, protože oni mi svým autem nastartovali moje. Já jsem jela z kopce, nemohla jsem to nastartovat, nechala jsem si blbeček svítit světla. Jela jsem z  kopce a stejně jsem nenastartovala a oni mě velice ochotně pomohli. Byla to Praha 6, bylo to v 8:15, moje jméno je Ch., je to autohlídka. Já tedy policajty miluji, protože můj muž mi umřel, když sloužil. Byli hrozně hodní, mohl byste nějakou pochvalu a případně víte co, kdyby jim dali aspoň nějaký prémie. Tak děkuji. Nashledanou.

Poděkování Českého červeného kříže – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 5. srpna 2015

Vážený pane řediteli, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za podporu Vaší organizace poskytnutou na akci "Boot camp" Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1 konané v termínu 20.6.2015 v areálu Správy služeb hl.m. Prahy v Dubci. Toto cvičení je akcí zásadního významu pro krizovou připravenost OS ČČK Praha 1. Díky Vaší velkorysé pomoci jsme mohli na tomto cvičení získat nové dovednosti v oblasti výstavby protipovodňových opatření, obsluhy kontejneru nouzového přežití, obsluhy radiostanic a převaděče ČČK a také procvičit spolupráci HZS hl. m. Prahy, Správou služeb hl. m. Prahy i Městskou policií hl. m. Prahy. Cvičení se od podobných akcí lišilo i tím, že základním výcvikem zde prošlo i několik desítek nových dobrovolníků, které budeme oslovovat v případě pomoci při mimořádných událostech na území hl. m. Prahy. Bez Vaší pomoci by uspořádání cvičení nebylo v daném rozsahu možné. Věříme, že účast Vaší organizace na cvičení pomohla upevnění vzájemné spolupráce mezi složkami IZS, Českým červeným křížem i dalšími organizacemi. Závěrem si Vám dovolujeme poděkovat za Váš dosavadní vstřícný přístup při spolupráci s naší organizací a zároveň vyjádřit naději, že tato spolupráce bude dále pokračovat se společným cílem zajistit maximální péči obyvatelům zasaženým mimořádnými událostmi.

Poděkování občana L.H. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 7. srpna 2015

Dobrý den. Dne 3.8.2015 před domem Ciolkovského v Praze 6 v parčíku se stromy se nám „ubytoval“ bezdomovec s nemocnou nechodící bezdomovkyní. Tento muž zastavoval kolemjdoucí ženy na kterých žebral peníze. Většina žen  ze strachu mu peníze dala. Za tyto peníze si pak nakoupil alkohol, který zde pak společně konzumovali. Muž před projíždějícími hlídkami MP a Policie ČR se schovával a žena byla zabalená v zeleném spacáku mezi stromy a tak nebyla vidět. Takto tam „vegetili“ až do 5.8. kdy jsem zavolal na linku 156. V krátké době přijela hlídka MP ve složení strážníků Karla Pokorného služební číslo 2897 a Romana Mikeše služební číslo 2132 a tuto situaci vyřešila. Nechodící ženu – bezdomovkyni nechala odvézt sanitou a muže odtud vykázala. Dle kladných a pochvalných výroků spoluobčanů za rychlý a profesionální přístup k vzniklé situaci bych chtěl této hlídce vyjádřit za nás všechny poděkování. S přáním hezkého dne.

Poděkování občanky D.K. – strážníkovi OŘ MP Praha 10 ze dne 7. srpna 2015

Vážení nadřízení Vašeho příslušníka Městské policie v Praze 10, jehož služební číslo je 3372. Dne 6.8.2015 jsem v autobusu č. 195 zapomněla malou igelitovou tašku se všemi osobními doklady, klíči, mobilním telefonem a penězi. Poctivý nálezce vše v pořádku odevzdal a Váš příslušník se služebním číslem 3372 ve velkém horku osobně přijel na kole k mému bydlišti, aby mně uvedené nalezené věci předal. Když jsem se po úmorném a bezvýsledném hledání a doptávání vrátila domů s nepořízenou, byla jsem velmi mile a radostně překvapena, že ztracené věci jsem našla doma. Převzal je od Vašeho zmíněného příslušníka manžel. Třebaže mu nabízel drobnou odměnu za jeho námahu a ochotu, tak věc rychle vyřídil, on ji nekompromisně nepřijal; dle manželových slov bylo jeho jednání vlídné a vstřícné. Prosím Vás, abyste mu sdělili i mé upřímné poděkování, je to pro mě velká pomoc. S pozdravem.

Poděkování občana P.H. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne 14. srpna 2015

Dobrý den, jmenuji se P.H. a včera ve 21.05 v autobuse a pak na ulici jeden opilý cizinec napadal jak ženu, tak mě a chci poděkovat Vašim třem strážníkům za rychlou reakci a příkladnou a odborné spacifikování pachatele. I oni se stali prvně slovními a pak i fyzickými ataky opilého cizince a tak chvaty a hmaty sebeobrany  ho spacifikovali a dali do pout. Stalo se to ve 21.05 kus od zastávky Nádraží Libeň. Chci všem třem Vašim policistům poděkovat. S pozdravem.

Poděkování občanky Mgr. L.M. – útulku pro opuštěná zvířata městské policie ze dne 18.8.2015

Vážený pane řediteli, včera dne 17.8.2015 jsem byla s rodinou – dcerou a dvěma dětmi v Útulku pro opuštěná zvířata, Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10, pro dvě kočky, abychom jim poskytli domov. Byla to moje první zkušenost s Vaší institucí a velmi pozitivní. Chtěla bych vyzdvihnout chování ke klientům a i k samotným zvířatům toho dne přítomného personálu. Je to obdivuhodné, proto jsem si Vám tuto skutečnost dovolila oznámit.

Poděkování občana S.Š. – strážníkovi OŘ MP Praha 5 ze dne 20. srpna 2015

Vážení, dne 20.8.2015 v 20:30 hodin jsem byl v Praze 5, ul. Wassermannova, kontrolován strážníkem Městské policie Praha, ČOZ 3311. Předchozího dne jsem byl nedobrovolným účastníkem incidentu mezi drogově závislým jedincem a mou osobou bez možnosti jakékoliv pomoci stran bezpečnostních složek (jsem si vědom, že tyto složky nemohou být vždy tam, kde je zapotřebí, na druhou stranu lze jistými opatřeními zajistit „být nablízku“). O to více v mé osobě bezprostředně vyvstaly negativní emoce, ačkoliv jsem vlastníkem portálu neplattepokuty.cz, braňte se, a pokouším se více než 9 let osvětlit nejen obecně práva stran policie a občanů, ale zejména jejich povinnosti. Korektní přístup občana alespoň v počáteční fázi jakéhokoliv „střetu“ s represivní složkou považuji za žádoucí, naopak u stran policie za základní povinnost, jinými slovy zásadu vstřícnosti a zdvořilosti (jistě k okolnostem daného případu) na prvním místě. Strážník Městské policie Praha ČOZ 3311 při výše uvedené kontrole jednal natolik profesionálně, nestranně, objektivně a chladnokrevně, kdy svých kontrolních oprávnění užil jen a pouze k naplnění vlastního smyslu a účelu kontroly a těchto oprávnění nezneužíval k odplatě nebo jakémusi „umravňování“ či nátlaku, jinými slovy nenechal se za žádných okolností vyprovokovat a jednal s chladnou hlavou a k věci tak, že bez zjevně nepřiměřeného úsilí dosáhl účelu sledovaného zákrokem, čímž zabránil zcela (případným) nadbytečným úkonům, které by dozajista následovaly. Mohlo by se zdát, že výše uvedené jednání je jistou samozřejmostí u příslušníků policie či strážníků, opak je však pravdou. S ohledem k tomuto jednání strážníka ČOZ 3311, následně jeho kolegy, zaslouží, jakožto od občana, můj obdiv. Opakovaně se strážníkovi ČOZ 3311 omlouvám za svůj počáteční emotivní výstup a upřímně děkuji za jeho profesionální přístup i za přístup jeho kolegy. Závěrem uvádím, že takto profesionální přístup strážníka městské policie Praha ČOZ 3311 není ojedinělý, což jsem si uvědomil následně. Jako občan nemám mnoho možností, jakým způsobem ohodnotit skvěle odvedenou práci, přiklonil jsem se tak k písemné žádosti o ohodnocení výše uvedených strážníků Městské policie Praha, neboť uvedené by mohlo prospět nejen dotčeným strážníkům, ale i samotným občanům, kdy případně ohodnocení by mohlo motivovat ostatní strážníky Městské policie Praha právě k vyšší profesionalitě celkové reprezentaci Městské policie Praha. Měřeno optikou, kdy jako osoba, jež lpí na důsledném dodržování pravidel slušnosti, správnosti a zákonnosti, zejména u činnosti policistů, činím alespoň tímto písemným podáním minimální možnou nápravu. Uctivě žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních. S přátelským pozdravem.

Poděkování Policie ČR – MOP Dejvice – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 21. srpna 2015

Dobré ráno, děkuji všem zúčastněným policistům a strážníkům za jejich aktivní a profesionální přístup v rámci BO Šestka (19.8.2015 od 16:00 – 23:00 hod.). hezký den.

Poděkování občana Ing. R.Z. a MUDr. I.Z. – strážníkům OŘ MP Praha 8 ze dne 24. srpna 2015

Vážený pane řediteli, chtěli bychom touto cestou poděkovat za dlouhodobý, profesionální a současně velmi lidský přístup Vašich strážníků působících v Březiněvsi, pánů Jiřího Možkovského a Jindřicha Rydvala. S přátelským pozdravem.

Poděkování rodičů žáků ZŠ Modřany – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne  25. srpna 2015

Vážené vedení Městské policie v Modřanech. Již několik let se pod Vaší ochranou a pečlivým dohledem setkáváme s velmi kladným hodnocením Vašich zaměstnanců, kteří dohlížejí na bezpečnost u přechodu před „Pavilonkem“ 1. stupně ZŠ TGM v Modřanech. Celá řada rodičů, jejichž děti tento pavilonek, ať už dříve navštěvovaly, anebo navštěvují, jsou za tuto službu velmi rádi a velmi oceňují kladný přístup ze strany právě Vašich zaměstnanců. Ráda bych vyzdvihla především paní Danielu Křížkovou a paní Veroniku Bőrnerovou, které jsou u přechodu nejčastěji a samozřejmě děkujeme i všem ostatním, kteří se na této práci podílejí. Možná se tato práce zdá být pro někoho běžná-banální, ale s přihlédnutím na některé řidiče, je to práce velmi důležitá. O svědomitosti je třeba i v dnešní době mluvit, neboť lajdáků je stále dost. To ovšem neplatí o Vašich zaměstnancích. Patří jim velký dík, velká pochvala, protože jen díky jim se dosud na tomto přechodu dodnes nic nepřihodilo. Velice si jich vážíme a velmi pěkně děkujeme. Za rodiče žáků třídy loňské 2.A.

Poděkování občana L.Š. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 30. srpna 2015

Dobrý den, chtěl bych velice poděkovat za Váš zásah ze dne 18.8.2015 v cca 00.30 na sídlišti Ruzyně, Praha 6, ulice Vlastina u zastávky Sídliště na Dědině. Díky Vašemu rychlému zásahu se povedlo na místě zadržet pachatele, který mi vyskočil na střechu dodávky Peugeot Boxer a tím poškodil střechu a boční část vozidla. Díky tomu byl pachatel identifikován, předán Policii České republiky a podáno na něj oznámení ze spáchání trestného činu. Po stanovení odhadu škody byl pachatel ochoten nahradit ji v plné výši, což do tří dnů také učinil. Chtěl bych také poděkovat svědkovi události, který dle informací od Policie ČR je také členem Městské policie za zavolání hlídky MP. Velice si toho vážím a přeji všem hodně pracovních a osobních úspěchů. S pozdravem (poškozený).