Poděkování občanky T.B. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 2. května 2015

Dobrý den, ráda bych touto cestou vyjádřila své díky dvojici strážníků – čísla odznaků: 2829, 0279. Tato velmi sympatická dvojice mi dne 1.5.2015 kolem deváté hodiny ráno pomohla vyřešit problém se zabouchnutými klíči uvnitř vozidla na čerpací stanici Agip v ulici Švehlova. Ještě jednou jim oběma velmi děkuji a myslete na ně prosím při rozdělování prémií. Přeji Vám hezký den a klidnou službu.

Poděkování koordinátora STJ - PČR – strážníkům hlídkového útvaru – skupina taxi ze dne 3. května 2015

Mnohokráte děkujeme za perfektní práci a nasazení a budeme se těšit příště. J

Poděkování předsedy sdružení triatlonu – strážníkům oddělení prevence ze dne 4. května 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám a Městské policii HMP vyjádřil poděkování a obdiv za spolupráci, kterou jsme společně s více než 700 návštěvníky a účastníky Běžeckého krosu na Praze 5 zažili. Naše několikaletá spolupráce byla korunována rekordní účastí na letošním pátém ročníku. O aktivity Městské policie pod vedením paní Patricie Šampalíkové byl obrovský zájem a program policie byl velice pozitivně hodnocen. Vážený pane řediteli, ještě jednou děkujeme za spolupráci a pomoc a dovolujeme si požádat o zachování přízně. V neděli 28. 6. 2015 se na Praze 15 uskuteční III. ročník Terénního triatlonu. V případě, že by bylo možné zopakovat spolupráci i na této akci, byli bychom nadšení my pořadatelé a zejména návštěvníci. Velice Vám děkujeme za Váš čas a budeme se těšit na odpověď.

Poděkování občana M.K. – strážníkům hlídkového útvaru ze dne 5. května 2015

Dobrý den, chtěl bych poděkovat strážníkům MP za pomoc se zraněným po potyčce v noci 30.4.  Díky jejich úsudku nebylo poranění podceněno a zraněnému se dostalo řádného ošetření. Strážníci se bohužel představili pouze čísly 1083 a 3016. S pozdravem

Poděkování občanky P.Š. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 11. května 2015

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat poctivému nálezci/nálezkyni mé peněženky, ztracené v sobotu 9.5. mezi 12 a 13 hodinou na Kubánském náměstí v Praze 10. Peněženka byla odevzdána službu konajícímu okrskáři. Děkuji také strážníkům MP ze služebny na Kubánském náměstí za laskavé jednání při řešení této záležitosti. S pozdravem

Poděkování Policie ČR – strážníkům Městské policie hl. m. Prahy ze dne 11. května 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou jménem Obvodního ředitelství policie Praha IV poděkovala za Vaši spolupráci při poskytnutí Vašich pracovníků jako nezúčastněných osob, neboť policejní orgán jako orgán činný v trestním řízení je striktně vázán ustanovením zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, dále jen trestní řád, a je tedy jeho povinností zajistit, aby po celou dobu úkonu byla přítomna nezúčastněná osoba, viz §85 odst. 2 trestního řádu. Jsem si vědoma toho, že bez Vašeho vstřícného přístupu, a přístupu Vašich zaměstnanců, by řádný procesní postup, ke kterému pomáhá i přítomnost nezúčastněné osoby, byl ztížen, a proto mi ještě jednou dovolte, touto cestou a Vašim prostřednictvím, poděkovat Vašim zaměstnancům za jejich pomoc.

Poděkování občanů Prahy 4 – Kamýk – strážníkovi OŘ MP Praha 12 ze dne 25. května 2015

Prosím, chtěl bych Vás moc poprosit o pochvalu panu strážníkovi, který chodí pochůzky na Praze 12 Cholupické ulici a dále. Je to v okrsku městské části Prahy 12 nejlepší strážník. Plní si své povinnosti a všímá si všeho dle jeho prací. Proto Vás žádáme, aby mu byla poskytnuta finan. odměna a pochvala za jeho dobrou práci. Za vyřízení Vám předem moc děkujeme. S úctou.

Poděkování KŘ Policie ČR – strážníkům hlídkového útvaru – skupina taxi ze dne 12. května 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám tímto poděkoval za spolupráci jménem vedení policejní akce Stannum, která se uskutečnila v noci z 23. na 24. dubna 2015 v Praze a jíž se účastnili Vaši podřízení z týmu „Taxi“ vedeným panem Kubicou. Velmi mile jsme byli potěšeni ochotou a iniciativou všech zúčastněných a jejich profesionalita a aktivní přístup významně přispěly ke zdárnému provedení akce. Prosím, tlumočte naše poděkování a uznání všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci. S přáním hezkého dne

Poděkování bezpečnostního ředitele ČEPS, a.s. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 11. května 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, prosím, abych ocenil dosavadní úsilí Městské policie hl. m. Prahy o komplexní řešení problematiky ochrany významných objektů kritické infrastruktury, zejména pak přenosové soustavy. Cvičení „OHEŇ 2015“ se uskutečnilo dne 24. dubna 2015 na hlavním dispečerském pracovišti přenosové soustavy ČR, s cílem ověřit krizovou a havarijní připravenost, včetně ověření přechodu dispečerského řízení přenosové soustavy do záložní lokality. V této souvislosti mi prosím dovolte, abych touto formou ocenil práci Ing. Michala Ridla, ředitele obvodního ředitelství Praha 10 a jeho zástupce Bc. Martina Hlaváčka, kteří zajišťovali přípravu a realizaci akce. Závěrem vyjadřuji své přesvědčení, že se naše vzájemná spolupráce bude i nadále prohlubovat, a to nejen v zájmu ochrany nejdůležitějších prvků přenosové soustavy, ale především v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury jako celku.

Poděkování občanky C. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 12. května 2015

Dobrý den, tímto bych chtěla poděkovat městským strážníkům z Prahy 6 s čísly odznaků 2892 a 2819 za jejich ochotu, vstřícnost a rychlé řešení dopravní nehody ze dne 12.5.2015 na Břevnově. Takovýchto ochotných městských strážníků by mělo být více. Ještě jednou děkuji.

Poděkování občanky L.K. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 17. května 2015

Vážený pane řediteli, když jsem volala v pátek 15.5. o radu a pomoc, byla jsem plná obav. Stála jsem s vozidlem na náměstí Curieových 2/886 před ZŠ, zboží již bylo vyložené na Krajkářských trzích a já chtěla přeparkovat. Musím předeslat, že den před odjezdem mi odešlo centrální zamykání a protože jsem vlastně zámek po celou dobu, co přibližovalo vlastníme, netušila, že jediný zámek je poškozený i mechanicky, zamykala jsem jen obtížně vnitřním centrálem. Na to nebyla zvyklá moje švagrová, která dveře zabouchla i s klíčem ve startéru, takže když jsem volala, trápilo mě nejvíc, že stojím v prostoru, určeném pro zásobování a už tam nemám co dělat. Hned v druhé řadě jsem byla rozpolcená, protože jsem potřebovala být na dvou místech současně. Ve škole prodávat a vyřešit přesunutí vozidla, abych neobdržela pokutu a nepřekážela dalšímu zásobování. Sice umím zámek svého vozu rozebrat, ale nářadí bylo taktéž v uzamčeném autě. Zoufalství pyramidově rostlo, ale strážníci, kteří se dostavili v docela krátkém čase mi místo pokuty nabídli pomoc. V první chvíli mi nabídli zabezpečení majetku botičkou, to jsem jim rozmluvila, protože mi připadalo tristní je obtěžovat pro moji chybu ještě jednou, až ji budou odstraňovat. Pak jsem je přesvědčila, že zámek dokážu překonat nenásilně. Vyjmout zámek bylo sice náročné na čas, ale pak jen šroubovákem přetlačit západku mělo být otázkou okamžiku. Vůbec mě nepohoršilo, že nabízená pomoc v tuto chvíli byla důrazně pozastavena a byly prvně prověřeny doklady od vozu, které v něm naštěstí zamčeny nebyly a teprve poté mi strážníci asistovali a když se mi nepodařilo jejich otvíracím nožem západku přetlačit (dostatečně dlouhý a pevný šroubovák se nám nedostával) udělal to jeden z nich místo mě. Poté mi ještě poradili kam přeparkovat. A to se v době náročné směny na mě celou dobu usmívali a uklidňovali mě. Musím říct, že jsem byla velmi vděčná a chtěla bych jim poděkovat, jména neznám, ale napsala jsem si čísla odznaků, jen doufám, že jsem si je zapamatovala dobře, takže úžasní strážníci 3046 a 0572. prosím, předejte jim mé upřímné poděkování a klidně můj příběh i upravený (aby nebyl návodem pro zloděje) dejte na své stránky. Jsem Vám vděčná, že jste si mé dlouhé povídání přečetl, i když jste prací dozajista zahlcen a času se Vám trvale nedostává. S úctou a díky.

Poděkování občana R.S. – strážníkovi z OŘ MP Praha 6 ze dne 18. 5. 2015

Rád bych poděkoval Vašemu zaměstnanci, u kterého znám i jméno, protože jsem slyšel, jak se představoval, když telefonoval na Vaši tísňovou linku. Byl jsem dnes okolo 18 hodiny, čas mi nějak unikl, účastníkem dopravní nehody v křižovatce ulic Modřanská a Chuchelská, kde se nás srazilo pět osobních vozidel. Já seděl na sedačce spolujezdce, když došlo k nárazu. Ve všech vozidlech, co se zde srazila, jelo asi 15 lidí. Váš, jak jsem z jeho hovoru vyrozuměl, zaměstnanec jako jediný u naší nehody zastavil a zjišťoval, zda jsme všichni v pořádku a nezraněn. Když slyšel, že  jsou všichni v pořádku, tak jsem viděl, že popojel, aby uvolnil svým vozem silnici na centrum a zastavil bokem. Dokonce si vzal na sebe oranžovou reflexní vestu, což nikoho z nás nenapadlo a pořád se ptal, zda jsou všichni v pořádku. Viděl jsem, že se mu nelíbilo chování malé holčičky a přesvědčil její rodiče, aby zavolali sanitku a nechali děcko prohlédnout lékařem. Opět jsem zaslechl, jak rodičům říká, že je jejich holčička v šoku, že je celá bílá a třese se. Rodiče přesvědčil tím, že jim řekl, že sanitku jinak zavolá sám. Holčičku do příjezdu sanitky utěšoval a řekl někomu o nějakou deku, kterou přes ni její maminka dala. Musím uznat, že jsem na městskou policii do dnešní doby hodně nadával. Tento člověk mi ale ukázal, že jsou mezi vámi i lidé, kteří chtějí druhým pomáhat a jejich zaměstnání je pro ně posláním. A jak se Váš kolega jmenuje? Když se představoval do telefonu, zaslechl jsem Růžička z Prahy 6. Křestní jméno mi bohužel uniklo. Lituji, že jsem mu nemohl za všechny účastníky nehody poděkovat, protože, jak u nás zastavil, tak když předal holčičku s jejím otcem záchranářům po domluvě s policisty, kteří přijeli nehodu vyšetřit, tak rychle odjel. Ještě jednou díky profíku. Omlouvám se za případné chyby, ale píší tento email plný emocí po dnešním prožitku. Ještě bych Vás chtěl požádat, zda by bylo možné předat myslím, že za všechny naše poděkování. S pozdravem.

Poděkování občana Prof. RNDr. P.B. – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 17. května 2015

Dovolte mi, abych vyjádřil velký dík za mimořádnou ochotu a pomoc, která přesahovala normální povinnosti při nepojízdnosti mého vozu (závada na spojce). Závada se stala snad na Chodovci poblíž nákupního centra Chodov. Jedná se o způsob jednání tříčlenné posádky (2 muže a 1 ženu), která v neděli 17.5. v době cca 9.30 projížděla kolem našeho nepojízdného vozu. Posádka Vašeho vozu zajistila jednak odtahovou službu a jednak odvoz domů, když čekala na příjezd odtahovky.

Poděkování občanky D.S. – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 18. května 2015

Dobrý den, ráda bych poděkovala Vašim dvou policistům, kteří mě, 3 letého syna a moji matku pomáhali vysvobodit ze zavřené Trmalov vily tento pátek tj. 15.5.2015, potřebovali jsme rychle, protože malý začal plakat a matce se chtělo na záchod, bez jejich včasného zásahu nevím nevím, jak by to dopadlo. Nevím jak se jmenují, ale ještě jednou díky moc.

Poděkování občanky D.B.B. – strážníkům OŘ MP Praha 9 ze dne  19. května 2015

Velmi ráda bych touto cestou poděkovala Vašemu zaměstnanci: str. sl. č. 1707, který mi dne 12.5.2015 velice pomohl při menší dopravní nehodě v ulici Podvinný Mlýn, Praha 9 Vysočany, zároveň i jeho kolegovi str. sl. č. 2405. Neboť spolu se mnou byly v autě ještě mé 2 malé děti, nevím, jak bych vše zvládla bez jejich výrazné pomoci, ochoty a úžasného přístupu. Chtěla bych tímto skutečně velmi srdečně poděkovat a popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů. S pozdravem.

Poděkování Policie ČR – strážníkům OŘ MP Praha 14 ze dne 20. května 2015

Dne 20. 5. 2015 byl zdejší součástí Místního oddělení policie Kyje zpracován případ dvou zadržených pachatelů vloupání do vozidla, který se odehrál téhož dne v době okolo 03:00 hod. na Praze 9 v ul. Dukelská. Tito pachatelé byli zadrženi Vašimi hlídkami s volacím znakem Narcis 40 a Narcis 20. Na základě informací, které mi jsou známy a na základě vlastních zkušeností z výkonu služby, jsem se rozhodl napsat jako zástupce vedoucího Místního oddělení policie Kyje tento dopis, jako poděkování a poctu zasahujícím strážníkům, kteří si na místě činu počínali takticky správně. Podařilo se jim tímto zadržet oba pachatele i s jejich vybavením, a tak velmi ulehčili následnou práci mých policistů. Na Vaší součásti je spis veden pod č.j.: MPPH/59212/2015/OŘ14. Z tohoto důvodu Vám a daným strážníkům děkuji za dobře provedenou práci a budu se těšit na další vzájemnou spolupráci.

Poděkování učitelky MŠ – strážníkům OŘ MP Praha 11 ze dne 21. května 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila poděkování MŠ Vejvanovského 1610 Praha 11 paní Bc. Martině V. a strážníkům J. Mazurovi a M. Kubíčkovi za skvělý přístup k dětem a praktická ukázka techniky byly zárukou nadšení dětí pro příjemně strávené dopoledne. Svým profesionálním vystupováním přispěli k poučení dětí, jak se chovat v různých dopravních situacích. Srdečně děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Za kolektiv mateřské školy.

Poděkování str. MP J.M. – řediteli Městské policie hl. m. Prahy ze dne 22. května 2015

Vážený pane řediteli, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za reklamní předměty s logem Městské policie Praha. Tyto reklamní předměty budou určeny jako dárky pro kolegy z České republiky a ze zahraničí, kteří se věnují sběratelství policejních insignií. Rád bych Vás ještě jednou osobně pozval na toto Mezinárodní setkání policejních sběratelů. Děkuji a jsem s pozdravem.

Poděkování starosty ÚMČ Praha 6 – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 22. května 2015

Vážený pane řediteli, městská část Praha 6 uspořádala, ve spolupráci se spolkem Post Bellům, velkolepou kulturně společenskou akci k oslavám 70. výročí ukončení II. světové války na Dejvické třídě ve dnech 8. a 9. května t. r. Akce s bohatým programem byla doplněna rozsáhlou výstavou o pamětnících války a účastnících Pražského povstání v květnu roku 1945. Součástí expozice byl mj. i historický nákladní vagon, umístěný na vlakové koleje na Vítězném náměstí, funkční tank a další historická bojová technika. Oba dny oslav byly mimořádně úspěšné a navštívilo je mnoho tisíc diváků, nejen obyvatel MČ Praha 6, ale celého hlavního města. Akci by nebylo možno zdárně uskutečnit bez velké pomoci Městské policie hl. m. Prahy. Děkuji Vám, vážený pane řediteli, za pomoc a prosím Vaším prostřednictvím vyjádřit poděkování policistům místního oddělení Městské policie Českomalínská pod velením pana ředitele Bc. Zdeňka Kovandy. Příslušníci městské policie nejen vzorně zajišťovali veřejný pořádek během oslav, ale též se aktivně a prospěšně zapojili do nočních transportů nákladního vagonu a tanku na Dejvickou třídu. Vážený pane řediteli, dovolte, abych tlumočil i mnohá uznání občanů MČ Praha 6, kteří oceňovali vstřícný a profesionální přístup příslušníků policie.

Poděkování občanky E.S.  – strážníkům OŘ MP Praha 10 ze dne 26. května 2015

Dobrý večer, ráda bych touto cestou poděkovala třem policistům, kteří mi dne 24.05.2015 večer pomáhali s otevřením vozu s mým taťkou. Moc děkuji za obrovskou ochotu a pomoc v této věci. Bohužel však můj taťka dnes ráno zemřel. Ať se Vám daří!!! S pozdravem

Poděkování občanky K.H. – strážníkům OŘ MP Praha 12 ze dne 27. května 2015

Vážení! 27.5. t.r. v brzkých ranních hodinách přijeli na mé zavolání 2 mladí strážníci: s číslem 1218 a s číslem 1186 a pomohli uložit na lůžko mého manžela, který upadl na zem a nemohl vstát. Děkuji za jejich ochotu a pomoc.

Poděkování prorektora univerzity – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 28. května 2015

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za pomoc při zajištění dohledu na akci Miss Agro 2015, která se konala dne 12. května 2015. Díky veliteli a dostatečnému počtu strážníků z oddělení  Městské policie části Prahy 6 nedošlo k závažným prohřeškům proti narušování klidu, veřejného pořádku a kriminálním trestným činům. Velice si vážím pomoci Vás i Vašich kolegů, která přispěla ke zdárnému průběhu uvedené akce, které se zúčastnilo přibližně 8 tisíc návštěvníků. Rád bych, aby i v příštích letech mohla Česká zemědělská univerzita v Praze využít Vaší pomoci a přispět tak k poklidnému průběhu akce. Dovolte mi, vážený pane řediteli, abych Vám závěrem ještě jednou poděkoval za výborně odvedenou práci. S pozdravem.

Poděkování strážníka M. Žabky – zaměstnankyním z útvaru vzdělávání a ekonomického úseku ze dne 29. května 2015

Vážený pane řediteli, letos jsem poprvé využil nabídku příspěvku zaměstnavatele na dovolenou. Tudíž jsem se začal prokousávat nařízením, které je k této problematice vydáno. Nepovažuji se za analfabeta, ale trochu jsem znejistěl, když jsem viděl co všechno je potřeba přesně vypsat, napsat atd. Dalším problémem bylo, že lázně, které jsem si vybral fakturují jinak, než je ve směrnici uvedeno. Napadlo mne obrátit se telefonicky na paní Vančurovou a následně paní Hájkovou. Bylo to jako potkat dva anděly. Obě dámy mne pozorně vyslechly a zařídily vše potřebné, včetně kontaktu s lázněmi a vyřízení všech formalit. O všem mne zároveň zpětně informovaly. Jsem moc rád, že máme na GŘ takovéto schopné a hlavně ochotné kolegyně. Zbyde-li Vám chvilka, přetlumočte oběma dámám můj veliký dík. S přátelským pozdravem.