Poděkování primátorky hlavního města Prahy  - strážníkům městské policie ze dne 1. listopadu 2015

Vážený pane řediteli, dne 10. 10. 2015 se uskutečnilo cvičení protipovodňové ochrany hlavního města Prahy Berounka 2015, jehož cílem bylo prověření činnosti Povodňové komise hlavního města Prahy v době mimo povodeň, to znamená činnost mezi prvním stupněm povodňové aktivity a druhým stupněm povodňové aktivity, dále prověření činnosti Povodňové komise hlavního města Prahy v době povodně, to znamená činnost od vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity, schopnost aktivovat složky zajišťující výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy a složek zajišťujících čerpám na kanalizační síti a drobných vodních tocích. V souvislosti s tímto cvičením Vám pane řediteli děkuji za příkladné zajištění splnění cílů vyplývajících z Plánu provedení cvičení Berounka 2015, kterých se Vámi řízená organizace Městská policie hlavního města Prahy příkladně zhostila. Zároveň Vás chci požádat o předání mého poděkování i všem pracovníkům Vámi řízené organizace, kteří se na cvičení Berounka 2015 aktivně podíleli.

Poděkování občanky K.B. – strážníkům OŘ MP Praha 7 ze dne 2. listopadu 2015 

Dobrý den. Včera večer kolem22. hodiny jsem byla svědkem u metra Vltavská zásahu Vašich strážníků u zraněného muže. Ač tento muž byl značně zanedbaný a pravděpodobně se jednalo o bezdomovce, byl přístup těchto policistů příkladný a naprosto profesionální. Byť pověst městské policie mezi veřejností není moc dobrá, tito strážníci ji alespoň v mých očích velice změnili. Přeji Vám více takových policistů ve Vašich řadách s přístupem, který jsem měla možnost včera vidět.

Poděkování občanky S.M. – strážníkovi OŘ MP Praha 7 ze dne 4. listopadu 2015

Dobrý den, chtěli bychom poděkovat neznámému policistovi, údajně pražskému, který mimo svou službu náhodně projížděl 21. 10. 2015 u dopravní nehody u Lukavce 45 sjezd, u Litoměřic a účastníky dopravní nehody pomáhal jako první oživovat. Děkuji mnohokrát, S.M. sestra účastníka nehody. Děkujeme mnohokrát s rodinou.

Poděkování občana A.Ř. – strážníkům OŘ MP Praha 1 ze dne 5. listopadu 2015

Dobrý den, dnes 5. listopadu 2015 jsem krátce po půlnoci při startování vozidla zjistil, že mám vybitou baterii. Jelikož nejsem z Prahy a žiji v Českých Budějovicích, byla to pro  mě hodně svízelná situace. Po zavolání na linku 156 mi operátor velice ochotně poslal hlídku k mému vozidlu. Hlídka dorazila velice rychle a musím hluboce smeknout před jejich ochotou a profesionalitou. Díky Městské policii z  Prahy 1 se z téměř noční můry stal velice jednoduchý úkon, za což jsem jim velice vděčný. Ještě jednou bych rád poděkoval celé Městské policii z Prahy 1 a popřál jim, aby i nadále odváděli tak skvělou práci.

Poděkování starosty obce Žďárky – strážníkům Kanceláře ředitele MP, OŘ MP Praha 1, oddělení prevence, útvaru psovodů ze dne  5. listopadu 2015

Vážený pane řediteli, tímto Vám chci poděkovat za pomoc při oslavách 600 let obce Žďárky. Vystoupení pracovníků městské policie bylo překrásné a přítomnými občany bylo velice kladně hodnoceno. Jelikož je uspořádání takovýchto oslav náročné, jsem nesmírně rád, že jste vyhověli naší žádosti o spolupráci. Ještě jednou velice děkuji a prosím o tlumočení poděkování všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na zdárném průběhu oslav. S pozdravem.

Poděkování učitelky školy při nemocnici Mg. H.H. – strážníkům z oddělení prevence ze dne 6. listopadu 2015

Dobrý den, dovolte, abych touto cestou poděkovala p. Pikanovi a jeho kolegům za spolupráci ve FN Královské Vinohrady. Již několik let pořádají besedy s hospitalizovanými dětmi na oddělení dětská interna. Pro děti je to vždy mimořádný zážitek. Zasílám fotodokumentaci. S pozdravem.

Poděkování dozorčího stanice Budějovická strážníkům hlídkového útvaru MP ze dne 6. listopadu 2015

Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou poděkoval za příkladnou práci Vašim dvěma strážníkům, kteří pohotovým zásahem zabránili neštěstí ve stanici Budějovická. Dne 6. 11. 2015 ve 20:21 narušoval plynulost dopravy a bezpečnost ve stanici agresivní muž, jevíc známky opilosti. Nedalo se s ním komunikovat a hrozil pád do staniční koleje, nebo pod možný přijíždějící vlak. Jen díky rychlému a profesionálnímu zásahu strážníků se služebními čísly 1357 a 1949 nedošlo k nejhoršímu. Při zásahu si počínali nanejvýš odborně a zkušeně. Ještě jednou hluboce děkuji oběma strážníkům za rozhodný zásah. S úctou a přáním krásného dne.

Poděkování zahrádkářské kolonie Ořechovka – strážníkovi OŘ MP Praha 6 ze dne 7. listopadu 2015

Vážený pane Šustr, rádi bychom Vám touto cestou tlumočili závěr našeho jednání ve výboru zahrádkářské kolonie Ořechovka, Praha 6. Při přípravě bilancování letošního roku jsme se usnesli na tom, že za dobrou práci Vám poděkujeme a vyslovíme uznání. Podnět k tomu nám dal Váš strážník Štěpnička. Pravidelně kontroluje poměrně velkou lokalitu našich 110ti zahrádek a drží na uzdě bezdomovce, nenechavce a loupežníky. Ti si o tom, že na zahrádkách pravidelně ordinuje Štěpnička, dávají echo a proti předcházejícímu období tato prevence snížila počet nezvaných návštěv, prostříhaných plotů a poškozených zahradních chatiček. Uznání a poděkování, vážený pane Šustr, patří Vám za Vaši manažerskou a řídící práci. Děkujeme za to, že nám pomáháte a chráníte nás. S pozdravem.

Poděkování Krajského vojenského velitelství Ústí nad labem – strážníkovi hlídkového útvaru ze dne 9. listopadu 2015

dovolte mi, abych Vám vyjádřil poděkování za vstřícný přístup při uvolňování Vašeho zaměstnance pana Reného Vogeltanze na vojenská cvičení aktivních záloh Armády České republiky v průběhu letošního roku. Vojenské cvičení v termínu od 17.9.2015 - 25.9.2015 bylo zvláště důležité, jelikož se jednalo o první cvičení na strategicky významném objektu v součinnosti se složkami IZS v civilním prostoru. Tímto bych rád vyjádřil i pochvalu Vašemu zaměstnanci za práci vykonanou v této době a zdůraznil, že Vaším vstřícným přístupem přispíváte k růstu a vycvičenosti vojáků v aktivní záloze a v konečném důsledku ke zvýšení a zkvalitnění obrany ČR, zvláště v současné napjaté době. Pan Vogeltanz splnil brannou povinnost dle zákona č. 585/2004 Sb., §1, odst. 1. Vzhledem ke stávající bezpečnostní situaci budou v roce 2016 provedena vojenská cvičení pro zvýšení kvalifikovanosti a připravenosti příslušníků AZ, která se uskuteční v termínech od 10.3.2016 - 18.3.2016 (celoarmádní výcvik všech pěších rot AZ KW ve WP Libavá) a 26.5.2016 - 3.6.2016 (výcvik na strategicky významném objektu v ústeckém kraji). Tímto Vás žádám a apeluji na Vaše vlastenecké cítění, aby jste vyhověli Vašim zaměstnancům a uvolnili je v těchto termínech ze zaměstnání. Jedná se o cvičení, která budou velmi prestižní a sledována nejvyššími funkcionáři Armády České republiky. V závěru bych rád poukázal na skutečnost, že v připravovaném návrhu „Zákona
o branné povinnosti a jejím zajišťování", bude vám zaměstnavatelům po dobu cvičení za Vašeho zaměstnance vyplácena finanční náhrada za každý den cvičení a nadále bude vyplácena náhrada mzdy zaměstnanci Krajským vojenským velitelstvím. Nový zákon by měl vejít v platnost v průběhu roku 2016, nejpozději roku 2017. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Poděkování manželů V. a H.A. – strážníkovi OŘ MP Praha 10 ze dne 9. listopadu 2015

Chtěl bych tímto poděkovat str. 3296 Vonkovi Zbyňkovi za urychlené a důkladné vyřízení nahlášené události dne 28.8.2015 – lávka Botič. Na této lávce si moje manželka způsobila úraz, který byl v šetření Pojišťovny České spořitelny. Díky iniciativě str. Vonky je nyní lávka po opravě opět způsobilá pro přechod přes Botič. Prosím, vyřiďte poděkování mé manželky za vzornou činnost str. Vonky, který tak příkladně naplnil heslo: pomáhat a chránit. S pozdravem.

Poděkování občana T.Z. – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 10. listopadu 2015

Dobrý den, od dubnového otevření metra do Motola, ráno téměř denně využívám K+R parkoviště pro vysazení přítelkyně. Nicméně od počátku si to řidiči (všiml jsem si, že většinou mají auta v hodnotě 1 mil. Kč a více) pletou s dlouhodobým parkovištěm zdarma na metru. Kvůli tomu musím zastavit v křižovatce nebo na autobusové zastávce. Byť to je na 5 vteřin, už se dopouštím přestupku. Včera kolem osmé hodiny ranní jsem si všiml policistky, jak vypisuje bloček a auta fotí. Tímto Vám chci velmi poděkovat a rád bych, aby zde hlídka (zvláště ráno mezi 7 – 8.30) procházela pravidelně. Třeba se to odnaučí. Ještě jednou díky a přeji hezký den. S pozdravem.

Poděkování občana J.H – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 11. listopadu 2015

Vážený pane řediteli, touto cestou bych chtěl poděkovat za profesionální přístup vaším strážníkům z městské části Praha 6, jejich jména neznám, alemám jejich služební čísla a to: 2797,1341, 1975.V neděli 8.11.2015 jsem cca v 4:30hod ráno, přišel ke svému vozu a zjistil, že nejde nastartovat, jelikož došlo k vybití baterie. Nejprve jsem volal na asistenční službu, kde mi bylo řečeno, že pro stejnou závadu již vyjížděli, takže další výjezd budu muset uhradit v hotovosti na místě, což se mi moc nelíbilo. Začal jsem v okolí mého bydliště shánět pomoc, resp. řidiče s jiným vozem, co by mě dokázal pomoci. Jelikož byla neděla brzo ráno, tak jsem moc úspěchu neměl, jeden řidič hned odmítl, taxikář nejdříve, že ano, ale stejně chtěl peníze, takže taky nedopadlo. Po marné snaze, jsem se rozhodl obrátit na městkou policii, řekl jsem si, že už nemám co ztratit, buď pomůžou, nebo budu shánět jinde. Zavolal jsem na linku 156, kde mě přepojili na MP Prahy 6, operační důstojník mě sdělil, že se bude snažit mi pomoci a bude kontaktovat svou hlídku. Po pár minutách mi volal, že hlídka MP přijede. Po deseti minutách opravdu dorazila hlídka na místo, jejich profesionální a lidský přístup mě opravdu zaskočil, jeden ze strážníků připojil kabely, druhý zkontroloval správnost zapojení, aby nedošlo k vyzkratování, po pár minutách jsem své vozidlo nastartoval. Strážníků jsem se zeptal jak bych se jim mohl odvděčit, a jejich odpověď zněla: Že je to jejich práce pomáhat lidem. Na závěr napíši, že jsem rád za strážníky v okolí mého bydliště. Vůbec mi nemuseli pomoci, mohli mě odkázat na asistenční službu, či servis, ale oni se zachovali jako opravdoví profesionálové a mě v nouzi pomohli. Touto cestou jím ještě jednou děkuji. S pozdravem.

Poděkování Obvodního ředitelství Policie Praha IV – strážníkovi OŘ MP Praha 11 ze dne 12. listopadu 2015

Dobrý den pane řediteli, tímto bych chtěla poděkovat za příkladnou spolupráci strážníka Miroslava Žabky z OŘ MP Praha 11, který na základě místní a osobní znalosti výrazně přispěl ke ztotožnění pachatele zločinu těžké ublížení na zdraví dle ust. § 146 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, přečinu ublížení na zdraví dle ust. § 146 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu výtržnictví dle ust. § 358 odst. 1 tr. zákoníku. Strážník Žabka dále pachatele, který je osobou bez domova, vyhledal, kontaktoval a umožnil tak komisaři SKPV Praha IV předat usnesení o zahájení trestního stíhání. I nadále naše spolupráce pokračuje při předvolávání svědků z prostředí osob bez domova. S pozdravem.

Poděkování ředitelky WMŠ – strážníkům OŘ MP Praha 5 ze dne 12. listopadu 2015

Dobrý den, ráda bych poděkovala jménem všech dětí, učitelů i rodičů za možnost vidět na naší Svatomartinské slavnosti sv. Martina na nádherném bílém koni. Byl to opravdu nevšední zážitek a strážníci MP Prahy 5 byli perfektní. Velmi si ceníme této možnosti a Vaší ochoty. Pokud by bylo možné využít nádherného bělouše se strážníkem i v příštím roce, mohu se ozvat na tuto adresu??? Ještě jednou velké díky. S úctou.

Poděkování Ministerstva vnitra ČR – strážnici oddělení prevence MP ze dne 16. listopadu 2015

Vážený pane řediteli, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality realizoval v období od 1. května 2014 do 31. října 2015 projekt z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost nazvaný „Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů“. Jeho cílem bylo připravit a pilotně ověřit komplexní systém vzdělávání pro pracovníky veřejné správy a samosprávy v oblasti prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na seniorech. V rámci tohoto projektu bylo proškoleno přes 300 odborníků z řad Policie ČR, státních zástupců, soudců, strážníků městské policie, psychologů a koordinátorů prevence kriminality. Výstupem projektu jsou rovněž odborné analýzy, metodiky a příklady dobré praxe. Projekt bezpochyby nebylo možné realizovat ve výše zmiňovaném rozsahu a v požadované kvalitě bez odborných znalostí řady špičkových expertů, kteří se ochotně do projektu zapojili, a to především v pozicích školitelů, lektorů, poradců, facilitátorů, supervizorů či metodiků. V souvislosti s ukončením tohoto projektu bych chtěl poděkovat všem členům realizačního týmu za jejich příkladné pracovní nasazení, vstřícnost a osobní angažovanost pro vytváření bezpečnějšího životního prostoru pro seniory. Především díky jejich kvalitní práci měl projekt velmi alarmující dopad na všechny cílové skupiny účastníků. Dovoluji si Vás, vážený pane řediteli, požádat o předání mého osobního poděkování Lence Hofmanové, DiS, pracovnici Oddělení prevence MP hl. m. Prahy, která skvělým způsobem prezentovala preventivní aktivity MP Praha. S úctou.

Poděkování občanky M.B. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 23. listopadu 2015 

Vážený pane řediteli, manžel má invalidní stání pro auto v ulici Na Strži. Dne 6.11.2015 zde však zaparkovala jistá dáma a ani po hodině a půl, kdy jsme poctivě vedle na ni čekali, nepřišla. Volala jsem tedy Městskou policii o radu, do několika minut se dostavila Vaše hlídka v čele s příslušníkem služebního čísla 2371. Nejenže celá hlídka byla složena z velmi příjemných, ochotných členů, ale navíc pohotových, takže rychle přes Vaši ústřednu sehnali majitelku i telefon na ni. Ta však stejně dorazila až po další půlhodině a nám se stálým blikáním po 2 hodinách vybila baterie, tedy další problém pro invalidy, jak auto odtlačit na stání, ale opět pomohli Vaši andělští příslušníci. Veškeré nabídky revanžovat se jim dárkem odmítli s tím, že mají v povinnostech pomáhat a chránit. Prosím tedy Vás, máte-li možnost ohodnotit tu jejich skutečně perfektně odvedenou práci, učiňte tedy tak a určitě je také pochvalte před celým kolektivem. Děkuji Vám a přeji Vašemu útvaru více takových hlídek, které Vám skutečně dělají velkou čest.

Poděkování občanky Mgr. M.V. – strážníkům OŘ MP Praha 6 ze dne 23. listopadu 2015

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům Romanovi a Davidovi (příjmení mi nesdělili), kteří mi 22. 11. 2015 v podvečer před Albertem v ulici U Matěje pomohli nastartovat auto. V plné šíři naplnili poslání policie – pomohli v nesnázích a pomoc sami nabídli dříve, než jsem si stačila uvědomit, že mám problém. Velmi jim tímto děkuji a oceňuji vstřícný přístup a empatii. S přáním potkávat v ulicích Prahy více Romanů a Davidů.

Poděkování občanky M.A. – strážníkům OŘ MP Praha 4 ze dne 25. listopadu 2015

Dobrý den, mé jméno je M.A. a jsem už v seniorském věku. Dne 17. 11. 2015 jsem si zabouchla dveře a nemohla jsem se dostat z bytu, kde jsem byla uvězněna a bezradná. Po zavolání na MP přišli dva policisté str. 2139 a str. 3070 a svým bezvadným a ochotným chováním mě uklidnili a zavolali zámečníka. Moc bych jim chtěla poděkovat za jejich lidský, ale i profesionální přístup a popřát mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. S pozdravem.

Poděkování organizátorů MFF JUNIOFEST – strážníkům oddělení prevence MP ze dne 29. listopadu 2015

Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám jménem MFF JUNIORFEST a zúčastněných škol z Plzeňského kraje poděkovala za zásadní podporu při realizaci druhého ročníku několikadenní zábavně edukativní hry pro tři týmy – Detektivem na zkoušku. Letošní hry měly u dětí i pedagogického doprovodu veliký úspěch. Zaznamenali jsme také výborný mediální ohlas – plzeňský a domažlický Deník, MF Dnes, Čro, regionální televize ZAK i web radnice města Plzně. S úctou a vírou v další spolupráci s JUNIORFESTEM.