legislativa 3 20131107 2098626490

Vyhláška č. 5/1992 Sb. HMP., v aktuálním znění
o zřízení Městské policie hlavního města Prahy

Vyhláška č. 418/2008 Sb., v aktuálním znění
kterou se provádí zákon o obecní policii

Vyhláška č. 444/2008 Sb., v aktuálním znění
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

Vyhláška č. 294/2015 Sb., v aktuálním znění
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 4/2017 Sb., v aktuálním znění
o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze

Vyhláška č. 10/2013 Sb., v aktuálním znění
kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace

Vyhláška č. 3/2012 Sb., v aktuálním znění
kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy

Vyhláška č. 8/2008 Sb., v aktuálním znění
o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

Vyhláška č. 5/2011 Sb., v aktuálním znění
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 23/2003 Sb., v aktuálním znění
o místním poplatku ze psů

Vyhláška č. 5/2007 Sb., v aktuálním znění
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

Vyhláška č. 6/2001 Sb., v aktuálním znění
o ochraně veřejné zeleně

Vyhláška č. 20/2007 Sb., v aktuálním znění
na ochranu veřejného pořádku v souvislosti s nabízením a poskytováním sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Vyhláška č. 39/1997 Sb., v aktuálním znění
o schůdnosti místních komunikací

Vyhláška č. 12/2008 Sb., v aktuálním znění
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Vyhláška č. 11/2005 Sb., v aktuálním znění
kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb

Vyhláška č. 14/2000 Sb., v aktuálním znění
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním

 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulkakveten2020

V novém čísle si můžete přečíst rozhovory našich strážníků, kteří řídí vozy na odběr vzorků covid-19, dále se podíváme do historie na osvobození Plzně americkou armádou před 75 lety, nahlédneme na problematiku parkování handicapovaných osob a mnoho dalšího...

archiv (od roku 2004)