legislativa 4 20131107 1353359020

Zákon č. 553/1991 Sb., v aktuálním znění
o obecní policii

Zákon č. 13/1997 Sb., v aktuálním znění
o pozemních komunikacích

Zákon č. 250/2016 Sb., v aktuálním znění
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., v aktuálním znění
o některých přestupcích 

Zákon č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 65/2017 Sb., v aktuálním znění
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 111/1994 Sb., v aktuálním znění
o silniční dopravě 

Zákon č. 353/2003 Sb., v aktuálním znění
o spotřebních daních

Zákon č. 373/2011 Sb., v aktuálním znění
o specifických zdravotních službáchVložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka ps říjen web

V novém čísle se podíváme na Městskou policii Mělník, dále si můžete přečíst zajímavý článek Mezi nebem a zemí, či nahlédnout do historie osmatřicátého roku... a mnoho dalšího

archiv (od roku 2004)