titulka stuzkovani prosinec2017Zaměstnanci pražské městské policie bývají po 10, 15, 20 a 25 letech nepřetržitého pracovního poměru dvakrát do roka oceňováni v Brožíkově síni Staroměstské radnice. 

Pochod čestné jednotky za doprovodu husitského chorálu, působivé prostředí Brožíkovy síně, v řadách vyrovnaní strážníci, v jejich čele zástupci vedení organizace i města, připravené věrnostní stužky a pamětní listy. Zhruba tak by vypadal scénář zahájení akce, která se konala ve středu 13. prosince 2017.

Tentokrát bylo nominováno úctyhodných 147 zaměstnanců a 121 z nich si pro své ocenění přišlo do Brožíkovy síně.  Z rukou radního pro bezpečnost a prevenci kriminality Libora Hadravy a ředitele MP Praha Eduarda Šustera si převzali stužku, která odpovídá počtu odpracovaných let v řadách městské policie. Podruhé byli oceněni zaměstnanci, kteří zde pracují od samého začátku, tj. od roku 1992.

Kromě ocenění za věrnost byl tentokrát udělen i čestný odznak Městské policie hl. m. Prahy, který převzala za dlouhodobý nadstandardní přínos v pedagogické činnosti Mgr. Marcela Kilarská z Útvaru vzdělávání. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web ps 012018

V novém čísle vám představíme činnost strážníků na Obvodním ředitelství Praha 12, v rozhovoru vás seznámíme s projektem metropole Smart Prague, podíváme se na tematiku znevážení úřední osoby a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)