prvni pomoc novy 201617.7.2017

 VIDEO 

Strážníci za použití defibrilátoru opět zachraňovali život

První pomoc poskytovali strážníci, kteří byli přivoláni k muži v bezvědomí. Svým pohotovým rychlým zásahem přispěli k obnově životních funkcí za použití automatického externího defibrilátoru.
V sobotu odpoledne byla hlídka strážníků z  Prahy 8 vyslána k poliklinice Mazurská, kde na zemi ležel muž, který nejevil známky života. Jeden ze strážníků okamžitě zahájil srdeční masáž, zatímco druhý připravoval k použití defibrilátor. Muže resuscitovali do doby příjezdu rychlé záchranné služby. Devětasedmdesátiletý muž, byl při vědomí převezen do jedné z pražských nemocnic. Strážníci budou ředitelem pražské městské policie oceněni medailí za záchranu života. 

Vložte registrační značku (SPZ) vozidla.
Například 1L2 3456, AHP 50-25

RZ:

 

Zadejte název ulice, popř. i číslo popisné:
Například Biskupcova 2

Pražský strážnik

 

titulka web ps 012018

V novém čísle vám představíme činnost strážníků na Obvodním ředitelství Praha 12, v rozhovoru vás seznámíme s projektem metropole Smart Prague, podíváme se na tematiku znevážení úřední osoby a mnoho dalšího…

archiv (od roku 2004)